Služby

Překlady němčiny

Překlady do němčiny webových stránek, životopisů, výpisů z živnostenského rejstříku, lékařských zpráv, úředních dopisů, obchodní korespondence, pracovních smluv, slohových prací aj. Možno také vyhotovit souhrn základních informací z pracovní smlouvy.

Za den vyhotovuji max. 5 normostran textu kvůli zachování kvality, doba vyhotovení se tudíž odvíjí od aktuálního počtu zakázek v rámci cca 2 týdnů.


Korektury němčiny překladatelem

Korektura chyb v textu, jejich odstranění a nahrazení správnějšími výrazy, úprava stylistiky, při které je zachován styl původního textu. Hodí se spíše pro překlady pracovních smluv nebo jiných druhů smluv, slohových prací nebo životopisů.

Korektury rodilým mluvčím

V případě potřeby úplné preciznosti textu pro německý trh je možno nechat texty zkontrolovat rodilým mluvčím, který text přeformuluje do přesných frází typických pro rodilé mluvčí. Tato korektura se hodí zejména pro obchodní korespondenci nebo v případě překladu webů pro německy komunikující trhy. 

Zprostředkování soudního ověření "kulatého razítka"

Některé úřady a jiné instituce vyžadují pro své dokumenty tzv. soudní ověření nebo-li tzv. kulaté razítko. Pro zajištění tohoto kulatého razítka, je třeba originální dokument zaslat poštou na mou adresu v kontaktech. Originální dokument se následně připne k vyhotovenému překladu a na oba dokumenty se přidá soudní doložka. Stát se takto brání proti falšování přeložených dokumentů. Po obdržení originálu je zpětná doba doručení 5 pracovních dní po ČR (do Německa, Rakouska nebo Švýcarska 7 dní).


Podání žádosti o Kindergeld v DE nebo AT

Pomáhám s podáním žádosti o Kindergeld v Německu a Rakousku. 

Tento proces trvá vyřídit od prvního podání žádosti cca 10 měsíců v Rakousku, v Německu cca 2-3 měsíce. Konkrétně pomáhám se zajištěním všech potřebných formulářů pro tamní úřady, jejich vyplněním a v případě potřeby vykomunikuji další věci s úřady v zahraničí.


Podání daňového přiznání v DE 

Vyplnění a odeslání daňového přiznání (Einkommenssteuererklärung). Informování o potřebných dokumentech z ČR. Daně se vrací cca za 4 měsíce od data jeho podání přímo na účet.

Doučování němčiny podle potřeb studenta po Skype

Doučování německého jazyka pro studenty základních, středních či vysokých škol nebo pro pracující v německy mluvících zemích nebo u nás pro německy hovořící firmu, kteří chtějí zlepšit své jazykové vybavení pro daný obor. Standardně je vyučování zaměřeno zejména na posílení gramatických schopností, v jejíchž návaznosti se pak procvičuje i komunikace.