Časování sloves v přítomném čase II. část

25.07.2021

Časování sloves v němčině obsahuje spoustu výjimek a ty se bohužel týkají i obyčejného přítomného času. Nicméně nejde o změny tak velké, takže ani tak náročné k porozumění. 

Rozšíření kořene slovesa o -e / Die e-Erweiterung
Při doučování němčiny mají někteří začínající opakované tendence časovat sloveso arbeiten jako: du arbeits, případně er arbeite. To je špatně. U sloves, jejichž kořen slovesa (viz. předchozí článek), končí na písmeno -d nebo -t, se ve 2. a 3 osobě jednotného čísla a 2. osobě množného čísla přidává pomocné -e. A to kvůli výslovnosti. 
Präsens Teil II.
Präsens Teil II.

Časování v přítomném čase, pokud před infinitivní koncovkou -en máme písmenko -d nebo -t

Rozšíření kořene slovesa o -e / Die e-Erweiterung
Při doučování němčiny mají někteří začínající opakované tendence časovat sloveso arbeiten jako: du arbeits, případně er arbeite. To je špatně. U sloves, jejichž kořen slovesa (viz. předchozí článek), končí na písmeno -d nebo -t, se ve 2. a 3 osobě jednotného čísla a 2. osobě množného čísla přidává pomocné -e. A to kvůli výslovnosti. 

Příklad: Rozšíření kořene slovesa o -e - warten
2. osoba j.č.: du wartest
3. osoba j.č.: er, sie, es wartet
2. osoba mn.č.: ihr wartet

Koncovka kořene -d a -t
Všechny osoby znějí:
Příklad: warten (koncovka kořene -t)
ich warte                           wir warten
du wartest                         ihr wartet 
er, sie, es warte              sie warten

Příklad: reden (koncovka kořene -d)
ich rede                            wir reden
du redest                          ihr redet 
er, sie, es redet                sie reden

Stejně tak: antworten, arbeiten, finden, heiraten, schneiden, baden, reiten, ...

Koncovka kořene -d a -t s umlautem nebo změnou samohlásky
U sloves s koncovkou kořene -t nebo -d, jejichž kořen dostává při nepravidelném časování umlaut (přehlásku) nebo se mění samohláska na jinou, zůstávají ve 2. osobě jednotného čísla bez rozšíření o -e.

Příklad: 2. osoba j.č. bez rozšíření o -e
Koncovka -t: du rätst
Koncovka -d: du lädst ein

Slovesa, jejich kořen končí na -t, ztrácejí koncovku třetí osoby v jednotném čísle.

Příklad: 3. osoba j.č., která nedostanou žádnou koncovku
Koncovka -t: er, sie, es rät

Druhá osoba množného čísla dostává rozšíření o -e.

Příklad: 2. osoba množného čísla s rozšířením o -e
Koncovka -t: ihr ratet

Všechny tvary těchto sloves znějí:

Stejně tak: halten, braten, schelten

Zdroj: Die Konjugation: Präsens - Stammendungen -d und -t. Deutsche Grammatik 2.0 [online]. [cit. 2021-7-25]. Dostupné z: https://deutschegrammatik20.de/verbformen/die-konjugation-praesens/endungen-d-und-t/