Překlady a korektury němčiny

Překlady do a z němčiny

Vypracuji pro Vás překlady německých textů, ať již z češtiny do němčiny nebo naopak. Překlady jsou zpracovávány pečlivě a důkladně. Zkušenosti s překlady němčiny mám od roku 2013, kdy jsem s překládáním postupně začínala. Nejčastěji zpracovávám překlady  pracovního charakteru, lékařských zpráv, webových stránek, životopisů, certifikátů. 

Nejčastěji zpracovávám překlady těchto druhů:

 • Obchodní překlady: firemní emaily, obchodní korespondence, reklamní letáky, nabídky pracovních pozic
 • Právní překlady: pracovní smlouvy, výpovědi
 • Marketingové překlady: články, letáky
 • Lékařské zprávy
 • Životopisy, motivační dopisy
 • Maturitní vysvědčení, výuční listy, školní vysvědčení (základní a střední školy), vysokoškolské diplomy certifikáty o vzdělání
 • Výpisy z živnostenského rejstříku
 • Oddací listy, rodné listy, úmrtní listy
 • Botanická a zemědělská témata
 • Osobní dopisy a emaily
 • Překlady webových stránek

Doba zpracování překladu se odvíjí od délky jejich textu. Zpravidla je to 5 normostran během jednoho dne. Kratší texty zpracovávám do druhého dne. Na překlad webových stránek do němčiny si naopak beru více času z důvodu obsáhlejších textů. V případě většího objemu překladů zpracovávám německý překlad s dalšími překladateli.


Ukázkové zhotovené překlady v němčině:

Přeložený diplom do němčiny
Přeložený diplom do němčiny
Přeložené vysvědčení v němčině
Přeložené vysvědčení v němčině
Přeložené vysvědčení do němčiny
Přeložené vysvědčení do němčiny


Realizované překlady webových stránek do němčiny:


Korektury němčiny

Potřebujete zkorigovat text v němčině, tak aby zněl stylisticky a gramaticky bezchybně? Nechte si texty zkorigovat odborníky, kteří němčinu perfektně ovládají. Nedopusťte, aby vám chyba v překlepu, chyba v pravopisu nebo špatně použitý výraz způsobil "veřejnou ostudu" (nebo jste díky tomu přišli o nové zákazníky nebo lukrativní zakázku). Zde se můžete 100% spolehnout, že vaše texty budou bezchybné.

Nejčastěji zpracovávám korektury těchto textů:

 • Webových stránek
 • Pracovních smluv
 • Diplomových / Bakalářských prací
 • Životopisů a motivačních dopisů
 • Obchodní korespondence, emailů
 • Osobních dopisů
 • ad.

V čem spočívá největší přínos korektury od rodilého mluvčího?

Korektura němčiny od rodilého mluvčího obsahuje gramatickou i stylistickou úpravu přeloženého textu. Pokud Váš text bude poté číst rodilý mluvčí, neměl by poznat, že se jedná o překlad. Přeložený text v němčině je srozumitelný, snadno čtivý a vytváří přirozený dojem. Text přeložený od rodilého mluvčího vytváří dojem, že se jedná o autentický text napsaný přímo v němčině. Pokud například chcete se svými produkty expandovat na německý trh, je určitě pro německy hovořící zákazníky takto upravený text důvěryhodnější a působí na ně seriózněji. Texty přeložené rodilým mluvčím přesvědčí zákazníky o zakoupení daného produktu nebo služby podstatně výrazněji, než kdyby bylo z textu rozpoznatelné, že se jedná o překlad. Tento autentický dojem zvýší objem prodejů Vašeho zboží nebo služeb a vy si budete moci realizovat vyšší zisky i na německém, rakouském, popřípadě švýcarském trhu.