Překlady a korektury němčiny

Překlady do a z němčiny

Vypracuji pro Vás překlady německých textů, ať  již z češtiny do němčiny nebo naopak. Překlady jsou zpracovávány pečlivě a důkladně. Zkušenosti s překlady němčiny mám od roku 2013, kdy jsem s překládáním postupně začínala. Nejčastěji zpracovávám překlady pracovního charakteru, lékařských zpráv, webových stránek, životopisů, certifikátů. 

Nejčastěji zpracovávám překlady těchto druhů:

 • Obchodní překlady: firemní emaily, obchodní korespondence, reklamní letáky, nabídky pracovních pozic
 • Právní překlady: pracovní smlouvy, výpovědi
 • Marketingové překlady: články, letáky
 • Lékařské zprávy
 • Životopisy, motivační dopisy
 • Maturitní vysvědčení, výuční listy, školní vysvědčení (základní a střední školy), vysokoškolské diplomy, certifikáty o vzdělání
 • Výpisy z živnostenského nebo obchodního rejstříku
 • Oddací listy, rodné listy, úmrtní listy
 • Botanická a zemědělská témata
 • Osobní dopisy a emaily
 • Překlady webových stránek

Doba zpracování překladu němčiny se odvíjí od délky jejich textu. K překládání dokumentů v případě potřeby využívám CAT nástroje a sice nejnovější verzi SDL Trados Studio. Díky jeho ukládací paměti se v textech následně objevuje 100% shodná jednotná terminologie, rovněž se zcela zachovává formátování zaslaného dokumentu. Kratší texty do 5 normostran jsem schopna zaslat přeložené do druhého dne. V případě většího objemu překladů zpracovávám německý překlad s dalšími překladateli němčiny.

Realizované překlady webových stránek do němčiny:V čem spočívá rozdíl mezi překladem s kulatým razítkem a překladem s hranatým razítkem?

Kulaté razítko pro soudní překlady
Kulaté razítko pro soudní překlady

Mnoho lidí mi často volá a říká mi, že bude potřebovat na překlad kulaté razítko neboli soudní ověření. Když se jich zeptám, na co překlad potřebují a kde budou překlad dokládat, tak v 90 % zjistíme, že kulaté razítko na překlad nepotřebují. Překlady s kulatým razítkem jsou nutné především u různých soudních jednání, při komunikaci se státními institucemi (s různými úřady), s policií nebo s právníky. Soudní překladatel následně spojí a zpečetí originální nebo úředně ověřenou kopii dokumentu s překladem a doplní tlumočnickou doložku. 

U většiny běžných překladů jako například u neschopenek, životopisů, pracovních smluv, výpovědí atd. je zcela postačující i překlad bez kulatého razítka, tedy s obyčejným hranatým razítkem. Překlad s obyčejným (hranatým) razítkem je finančně mnohem výhodnější a pro většinu běžných záležitostí naprosto dostačující.

Ukázky zhotovených překladů v němčině:

Přeložený diplom do němčiny
Přeložený diplom do němčiny
Přeložené maturitní vysvědčení do němčiny
Přeložené maturitní vysvědčení do němčiny
Přeložené ročníkové vysvědčení do němčiny
Přeložené ročníkové vysvědčení do němčiny

Korektury němčiny

Potřebujete zkorigovat text v němčině, tak aby zněl stylisticky a gramaticky bezchybně? Nechte si texty zkorigovat odborníky, kteří němčinu perfektně ovládají. Nedopusťte, aby vám chyba v překlepu, chyba v pravopisu nebo špatně použitý výraz způsobil "veřejnou ostudu" (nebo jste díky tomu přišli o nové zákazníky nebo lukrativní zakázku). Zde se můžete 100% spolehnout, že vaše texty budou bezchybné.

Správná korektura zajistí vyšší kvalitu i odbornost Vašeho textu.
Správná korektura zajistí vyšší kvalitu i odbornost Vašeho textu.

Nejčastěji zpracovávám korektury těchto textů:

 • Webových stránek
 • Pracovních smluv
 • Diplomových / bakalářských prací
 • Životopisů a motivačních dopisů
 • Obchodní korespondence, emailů
 • Osobních dopisů
 • ad.

V čem spočívá největší přínos korektury od rodilého mluvčího?

Korektura němčiny od rodilého mluvčího obsahuje gramatickou i stylistickou úpravu přeloženého textu. Pokud Váš text bude poté číst rodilý mluvčí, neměl by poznat, že se jedná o překlad. Přeložený text v němčině je srozumitelný, snadno čtivý a vytváří přirozený dojem. Text přeložený od rodilého mluvčího vytváří dojem, že se jedná o autentický text napsaný přímo v němčině. Pokud například chcete se svými produkty expandovat na německý trh, je určitě pro německy hovořící zákazníky takto upravený text důvěryhodnější a působí na ně seriózněji. Texty přeložené rodilým mluvčím přesvědčí zákazníky o zakoupení daného produktu nebo služby podstatně výrazněji, než kdyby bylo z textu rozpoznatelné, že se jedná o překlad. Tento autentický dojem zvýší objem prodejů Vašeho zboží nebo služeb a Vy si budete moci realizovat vyšší zisky i na německém, rakouském, popřípadě švýcarském trhu.