Ošetřovné na dítě v Německu / Kinderkrankengeld in Deutschland

Ošetřovné na dítě neboli Kinderkrankengeld/ Kinderkrankenpflegegeld, oficiálním názvem Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes může pobírat rodič pracující v Německu, který je pojištěn u německé zdravotní pojišťovny. Pojďme se podívat na nezbytné podmínky k této dávce.

Co to je a čemu slouží Kinderkrankengeld

Kinderkrankengeld, česky tedy ošetřovné na dítě v Německu je náhradní dávka mzdy, která je ustanovena v § 45 německého sociálního zákoníku V a mohou jej využít zákonní pojištěnci při splnění určitých předpokladů na jednotlivé pracovní dny. Kinderkrankengeld proplácejí zákonné zdravotní pojišťovny.

Žádost o Kinderkrankengeld
Žádost o Kinderkrankengeld

Kdo má nárok na Kinderkrankengeld

Pokud jste zaměstnanec v Německu a Vaše dítě nemůže jít do školky nebo do školy, nemusíte si kvůli tomu brát dovolenou. Ze zákona jste z práce uvolněni. Pokud by ošetřovné nebylo ve smlouvě uvedeno, ze zákona máte nárok na prvních 5 dní ošetřovného obdržet zvláštní dovolenou a od 6. dne může přestat zaměstnavatel náhradní mzdy vyplácet a toto období vám již proplácí zákonná zdravotní pojišťovna. Pokud by ošetřovné bylo v prac. smlouvě ošetřeno, potom od prvního dne přebírá placení dávky zákonná zdravotní pojišťovna. Pro Čechy a Slováky - nevadí, že je dítě pojištěné u české/ slovenské pojišťovny, nárok na ošetřovné na dítě v Německu má ten rodič, který tam pracuje.

Podnikatelé (na německou živnost) mají nárok na Kinderkrankengeld až od 43. dne nemoci, stejně jako na nemocenskou pro sebe samotné.

Na kolik dní ošetřovného na dítě v Německu mají rodiče nárok?

Zákonně zdravotně pojištění rodiče (myšleno - běžné standardní zdravotní pojištění ne soukromé) mohou od roku 2024 pobírat na jedno dítě maximálně 15 pracovních dní (místo 10 v roce 2023) - tedy jeden rodič,  samoživitelé potom 30 pracovních dní ročně na jedno dítě (místo 20 v roce 2023) - opět jeden rodič.

Celkový počet dní na jednoho rodiče se zvyšuje na 35 pracovních dní (místo 25 v roce 2023) a pro samoživitele celkem na 70 pracovních dní (místo 50 v roce 2023). Toto stejné jako pro rok 2024 platí i pro rok 2025.

Zároveň existuje i možnost převádění těchto dní na druhého rodiče. To znamená, pokud např. v roce 2024 jeden rodič již 15 dní na jedno dítě vyčerpá, může čerpat dalších 15 dní za druhého rodiče, pokud mu je tento převede (platí pro oba rodiče pracující v Německu).

Kdo je samoživitel?

Za samoživitele je zásadně považován ten rodič, který má sám děti ve své výhradní péči a dítě žije s ním v domácnosti. Za samoživitele je považován také ten, který jako rodič fakticky je sám. Zdravotní pojišťovna prověřuje, zda je objasnění situace jednoho rodiče dostačující nebo zda je třeba doložit další podklady.

Podmínky získání ošetřovného v Německu

Nejprve vás zaměstnavatel musí uvolnit z práce, v domácnosti nesmí být žádná jiná osoba, která by péči o dítě mohla převzít a dítě musí být zákonně zdravotně pojištěno. Dále nesmí být dítě starší věku 12 let.

Pouze u dětí se zdravotním postižením není věková hranice stanovena.

Jak je vysoké Kinderkrankengeld?

Ošetřovné na dítě v Německu činí zpravidla 90% běžného čistého výdělku pro osoby, které nedostávají 13. plat.

Pro osoby, které dostávají 13. plat jako např. Weihnachtsgeld nebo Urlaubsgeld dostávají 100% běžného netto výdělku. Maximální výše denního ošetřovného na dítě je 105,88 Euro.

Kde zažádám o Kinderkrankengeld?

Rodiče mohou o Kinderkrankengeld zažádat u zdravotní pojišťovny/ Krankenkasse.

POZOR na daně

Pokud roční výše Kinderkrankengeld převýší částku 410 Euro za rok, jste povinni za tento daný rok podávat daňové přiznání. Pokud by výše vašeho ročního ošetřovného byla nižší než 410 Euro za celý rok, daňové přiznání podávat nemusíte. Krankenkasse automaticky zasílá zprávy o vyplacených dávkách na Finanzamt.

Mohou zažádat o ošetřovné na dítě i rodiče, kteří mohou pracovat na Homeoffice?

Také rodiče, kteří pracují nebo mohou pracovat na homeoffice, mají při odpovídající potřebě péče o dítě možnost požádat místo toho o Kinderkrankengeld.

Je Kinderkrankengeld závislé na věku dítěte?

Kinderkrankengeld je pro každé zákonně pojištěné dítě, které je mladší 12 let.

Pro děti s postižením, které jsou odkázané na cizí pomoc, neexistuje věková hranice.

Mohou zaměstnavatelé požadovat výběr přesčasů dříve než rodiče začnou využívat dny ošetřovného na dítě?

Pokud si rodiče vezmou dny ošetřovného na dítě, mají nárok na uvolnění z práce. To znamená, že zaměstnavatelé nemohou požadovat, abyste si předtím vybrali přesčasy. Toto nelze požadovat ani v případě pracovních nebo tarifně smluvních uvedených pravidel nebo v případě závodních nebo služebních dohod.

Jak to je, pokud je jeden rodič zákonně pojištěn a druhý rodič soukromě?

Pokud je jeden rodič a dítě zákonně pojištěno, vzniká nárok na ošetřovné na dítě pro tohoto rodiče. Pokud by dítě bylo s druhým rodičem soukromě pojištěno, nevzniká nárok na ošetřovné na dítě.

Které zvláštnosti platí pro úřední osoby?

Prodloužení zvláštní úpravy pro Kinderkrankengeld se v roce 2023 přenáší na spolkové úředníky. Zemské úřady určují pravidla pro zemské úřady.

Co platí pro rodiče, kteří v současné době pracují méně a jsou například na Kurzarbeit?

Také rodiče na Kurzarbeit mohou požádat o ošetřovné na dítě, pokud jsou zákonně pojištěni. Kurzarbeitgeld a Kinderkrankengeld se nemohou pobírat zároveň.

Co platí pro rodiče, kteří v současné době dostávají Elterngeld a pracují na částečný úvazek?

Rodiče, kteří pobírají Elterngeld a pracují na částečný úvazek, mohou využít dny ošetřovného na dítě. Tím se neredukuje Elterngeld, které dostávají. To zajišťuje ustanovení o Elterngeld. Toto určuje, že se výše Elterngeld pro rodiče pracujícího na částečný úvazek nemění, pokud pobírají náhradní dávky za mzdu, jako je například Kinderkrankengeld.

Toto pravidlo zavedené nejdříve jako zvláštní opatření při koroně se stabilizovalo a platí dlouhodobě od 1. září 2021.

Mají rodiče s Minijob nárok na Kinderkrankengeld?

Rodiče se zaměstnáním s nízkou odměnou (tzv. Minijob) nejsou v zákonném zdravotním pojištění s nárokem na nemocenskou/ Krankengeld pojištěni, takže mají sice nárok na neplacené volno ze zaměstnání (§45 obs. 5 sociálního zákoníku V), ale nemohou dostat ošetřovné na dítě.

Zdroj:

Fragen und Antworten zu Kinderkrankentagen und Kinderkrankengeld. Online. Bundesministerium für Gesundheit. Dostupné z: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/kindergesundheit/faq-kinderkrankengeld. [cit. 2023-12-18].

Ab 2024: Neure­ge­lungen beim Kinder­kran­ken­geld. Online. Die Techniker. Dostupné z: https://www.tk.de/firmenkunden/service/fachthemen/jahreswechsel/2024-2025-neuregelungen-kinderkrankengeld-2160374. [cit. 2023-12-18].