Kindergeld 

Jelikož jsme členy EU, podle tzv. "Territorialprinzip" pro nás v tomto ohledu platí stejná práva jako pro Němce a tudíž máme nárok na tzv. Kindergeld (přídavky na dítě). A to i bez německé státní příslušnosti. Splnění podmínek na získání Kindergeld není zas tak složité. Musíte pouze vy nebo druhý rodič dítěte pracovat v Německu a doložit několik dalších dokumentů pro získání Kindergeld.

Ráda Vám pomohu s vyřízením a pobíráním německého Kindergeld. Balíček vyřízení Kindergeld obsahuje: vyplním za Vás všechny potřebné formuláře a přílohy a zařídím potvrzení o nepobírání (případně pobírání) českých přídavků od pracovního úřadu, dále za vás celou žádost i s podklady odešlu na německou Familienkasse. Vyřídit celou žádost o Kindergeld lze online. Kindergeld můžete mít už do 4 týdnů od odeslání žádosti.

Žádost o Kindergeld v Německu
Žádost o Kindergeld v Německu

Pro více informací ohledně zprostředkování/ dovyřízení mě kontaktujte zde:

Zároveň pomáhám s dovyřízením žádosti o Kindergeld. Tj. pomohu Vám vyřídit žádost, která již byla odeslána, ale neustále vás například německá Familienkasse kontaktujte, že chce dokládat další a další potvrzení. Také pomohu v případě, že již byla žádost podána, ale se špatnými nebo špatně vyplněnými podklady. Pokud se takto Vaše žádost vyřizuje již delší dobu (několik měsíců, v některých případech i až tři roky), je lepší se obrátit na někoho, kdo této problematice více rozumí a pomůže vám žádost o Kindergeld vyřídit co možná nejrychlejším a nejjednodušším způsobem.

Pokud již pobíráte Kindergeld, je Vaší povinnosti německé Familienkasse hlásit řadu změn, které u Vás nebo Vašeho dítěte nastaly a sice:

1) hlásit změnu Vašeho zaměstnavatele nebo zaměstnavatele druhého rodiče

2) hlásit změnu trvalého bydliště

3) hlásit změnu konta

4) změny ohledně studia Vašeho dítěte (týká se všech dětí, kterým zanedlouho bude 18 let nebo již 18 let bylo, ale ještě nedosáhly věku 26 let) a sice pokud dítě započalo/ přerušilo/ ukončilo studium

Kindergeld - přídavky na děti v Německu
Kindergeld - přídavky na děti v Německu

Co je to Kindergeld?

Kindergeld má sloužit jako malá finanční podpora pro rodiče. Pomocí tohoto příspěvku mají rodiče svým dětem umožnit například dobré vzdělání. Rodiče pobírají Kindergeld, dokud dítěti není 18 let (v některých případech lze tuto hranici překročit - viz. dále), nezáleží, zda dítě ještě chodí do školy nebo ne. V Německu patří Kindergeld k nejdůležitějším finančním příspěvkům. Vyplácení Kindergeld není závislé na výši příjmu rodičů.

Kdo má nárok na pobírání Kindergeld?
Nárok na Kindergeld má každý, kdo v Německu trvale odvádí daně, tedy i tam pracující Češi. Není třeba k tomu mít v Německu nahlášený pobyt. Stačí pouze pokud v Německu pracuje jeden z rodičů. 

Pokud tedy v Německu nežijete, ale jezdíte trvale do Německa za prací, tzv. pendlujete, máte na jeho pobírání nárok i vy. V Německu jste tímto tzv. steuerpflichtig, takže v Německu pracujete, máte přidělené Steuer ID (pokud jste v Německu nově, tak ho teprve obdržíte) a daňové přiznání můžete dělat rovněž tam.

Pokud v Německu jen pracujete a nemáte tam nahlášený pobyt, jste tzv. pendler. Pokud máte v Německu přihlášený pobyt, tak nejste pendler a na českých úřadech nebude potřeba žádné dokumenty nechávat potvrzovat.

! Upozornění: Je třeba mít skutečně platnou německou pracovní smlouvu (Minijob nestačí), aby vznikl na Kindergeld nárok. Pokud jeden z rodičů má smlouvu s českou firmou a ta ho pouze vysílá do Německa, nárok na Kindergeld nevzniká.

Jaká je výše Kindergeld 2023 v Německu (od 1.1.) ?

Na všechny děti je jednotná výše KIndergeld a sice 250,- € na dítě za měsíc.

Kdy mohu o Kindergeld zažádat?

Nárok na Kindergeld vám vzniká od dne, kdy začnete vy nebo druhý rodič dítěte být v Německu pracovně činní, takže alespoň 1 z vás je tam tzv. steuerpflichtig, resp. odvádíte daně a platíte sociální pojištění. Žádost o Kindergeld můžete na dítě pobírat až 6 měsíců zpětně od podání žádosti. Dříve byly až 4 roky, nicméně to již neplatí. Takže pokud byste v Německu už například tři měsíce pracovali a o Kindergeld se doslechli až po třech měsících, Kindergeld vám bude proplaceno i za ty 3 měsíce zpětně. Maximální hrance zpět je ovšem zmíněných 6 měsíců.

Co musím pro získání Kindergeld splňovat?

Mimo řadu jiných formalit je stěžejním předpokladem pro získání Kindergeldu fakt, že žijete s dítětem společně v jedné domácnosti. Pokud například jste s druhým rodičem dítěte rozešlí nebo rozvedení a společně s dítětem v jedné domácnosti nežijete, ale dítě žije s druhým rodičem a vy pracujete v Německu, může si na vás o Kindergeld v Německu zažádat váš bývalý partner (manžel) / partnerka (manželka), jelikož vy v Německu odvádíte daně. Jednodušeji řečeno: žádost musí podat ten z rodičů, který s dítětem žije v jedné domácnosti.

Žiji s dítětem v Čechách, otec pracuje v Německu. Mám nárok na německý Kindergeld?

Ano. Nicméně druhý rodič musí o pobírání Kindergeld vědět.

Mohu pobírat Kindergeld i na nevlastní dítě?

Ano. Pobírat Kindergeld můžete i na dítě, které není biologicky Vaše a sice za 2 podmínek a to: 

1) Musíte žít s dítětem v jedné domácnosti a to fyzicky. Nestačí mít pouze nahlášený stejný pobyt (toto platí i u vlastních dětí).
2) Musíte být s vlastním rodičem dítěte manželé.

Příklad: Muž, který pracuje v Německu, si vezme za manželku ženu, která již má dítě z předchozího vztahu. Poté, co se všichni společně sestěhují do jedné domácnosti, vzniká této rodině nárok na pobírání Kindergeld. A sice i v tomto případě může žádost podat jak matka dítěte, tak i nebiologický otec. 

Pracuji v Německu na Minijob, mám nárok na Kindergeld?

Ne. A sice protože při práci na Minijob (450,- € Basis), jdou veškeré příjmy Vám a státu neodvádíte nic na sociální pojištění. Z toho důvodu nemáte nárok na žádnou tamní sociální dávku.

Pracuji v Německu na zkrácený hlavní pracovní poměr (Teilzeit, Midijob/Gleitzone) a sice pouze pár hodin měsíčně, mám nárok na Kindergeld?

Ano. Nezáleží, jestli v Německu pracujete na Vollzeit (plný úvazek 40h týdně), Teilzeit (nejčastěji 30h týdně) nebo na tzv. Midijob (max. výdělek měsíčně 1300,- € třeba i při 15h týdně). Nárok na Kindergeld máte, jelikož v Německu odvádíte sociální pojištění.

Lze Kindergeld pobírat zpětně?
Lze. A to až 6 měsíců zpětně. Důležité je datum, kdy je žádost podána, od tohoto data se Kindergeld pobírá zpětně a to až 6 měsíců, důležité je, zda už jste těchto 6 měsíců vy nebo váš partner byli v Německu výdělečně činní. Pokud byste v Německu vy nebo váš partner, přes kterého žádáte, pracovali např. teprve 3 měsíce, bude vám Kindergeld vyplacen zpětně za 3 měsíce. 

Příklad: V Německu začnete pracovat od 1.2.2022. Žádost si podáte teprve 1.5.2022. Až se Kindergeld schválí, bude vám vyplacen od 1.2.2022 (3 měsíce zpětně). 

Další příklad: V Německu pracujete od 1.3.2022. Žádost o Kindergeld si podáte ale teprve až 1.12.2022. Kindergeld vám bude vyplacen zpětně maximálně za 6 měsíců. Tedy od 1.6.2022.

Mohu mít nárok na Kindergeld v Německu, i když tam nepracuji, ale vlastním tam třeba jen nemovitost?

Ano. Ovšem opět za podmínky, že jste v Německu steuerpflichtig (odvádíte tam daně). Toto se může týkat například německých důchodců nebo lidí, kteří vlastní v Německu nemovitost, kterou pronajímají a ze které mají tedy každoroční zisk, který ovšem daní a podávají si tedy pravidelně daňové přiznání.


V Německu nepracuji, ale zakládám tam firmu. Mohu pobírat Kindergeld?

Ano. V tomto případě se dokládají ještě nějaká další potvrzení navíc ohledně vaší firmy a že v Německu teda vše řádné daníte, ale nárok vám v každém případě vzniká.

Jak dlouho vyřízení žádost o Kindergeld trvá?

Ode dne odeslání žádosti až do vyplacení prvního Kindergeld na Váš účet uběhnou aktuálně cca 2-3 měsíce. Nicméně mám zkušenost, že pokud je vše odesláno naráz a včas, tak může výplata prvního Kindergeld dorazit i za 3 týdny.

Lze pobírat přídavky na děti i v Česku?
Lze. Pokud budete pobírat přídavky na děti v České republice, tak stále můžete pobírat i přídavky na děti v Německu, nicméně se vám výše těchto přídavků v Německu o tuto částku, co pobíráte v ČR, pokrátí. Nelze pobírat zvlášť plnou výši českých přídavků na děti a plnou výši německého přídavku na děti - Kindergeld. V Německu budete dokládat potvrzení z českého pracovního úřadu, o výši příspěvků, které v ČR pobíráte, či že zde žádné nepobíráte.

Na které děti lze Kindergeld pobírat?

Kindergeld můžete pobírat na všechny vaše děti, kterým nebylo ještě 18 let. Pokud překročí hranici dospělosti, nárok na Kindergeld trvá dále, pokud děti studují, nicméně tuto skutečnost je nutno dokládat potvrzeními o studiu (každý semestr) a potvrzením o imatrikulaci (přijetí na VŠ), příspěvek je možno pobírat až do dovršení jejich 25 let. Nárok na Kindergeld máte i v případě, pokud je vaše dítě již dospělé, ale nezaměstnané a to do jeho věku 21 let, ale musí být evidované na úřadu práce v Německu. 


Mám dítě v pěstounské péči, mohu na něj také pobírat Kindergeld?

Ano. Na dítě, které jste převzali do pěstounské péče můžete rovněž podat žádost o Kindergeld. Jeho výše je úplně stejná jako na vlastní dítě.