Kindergeld 

Jelikož jsme členy EU, podle tzv. "Territorialprinzip" platí pro nás v tomto ohledu stejná práva jako pro Němce a tudíž máme nárok na tzv. Kindergeld (přídavky na dítě). A to i bez německé státní příslušnosti. Splnění podmínek na získání Kindergeld podmínek není zas tak složité. Musíte pouze vy nebo druhý rodič dítěte pracovat v Německu a doložit několik dalších dokumentů pro získání Kindergeld.

Ráda Vám pomohu s vyřízením a pobíráním německého Kindergeld. Balíček vyřízení Kindergeld obsahuje: vyplnění všech potřebných formulářů, předvyplnění formulářů E401 a E411, které zanesete na český úřad, odeslání všech vyplněných formulářů na německou Familienkasse. Vyřídit celou žádost o Kindergeld lze online. 

Pro více informací ohledně zprostředkování mě kontaktujte zde:

Žádost o Kindergeld
Žádost o Kindergeld

Co je to Kindergeld?

Kindergeld má sloužit jako malá finanční podpora pro rodiče. Pomocí tohoto příspěvku mají rodiče svým dětem umožnit například dobré vzdělání. Rodiče pobírají Kindergeld dokud dítěti není 18 let (v některých případech lze tuto hranici překročit, viz.dále), nezáleží, zda dítě ještě chodí do školy nebo ne. V Německu patří Kindergeld k nejdůležitějším finančním příspěvkům. Vyplácení Kindergeld není závislé na výši příjmu rodičů. 

Kdo má nárok na pobírání Kindergeld?
Nárok na Kindergeld má každý, kdo v Německu trvale odvádí daně, tedy i tam pracující Češi. Není třeba k tomu mít v Německu nahlášený pobyt (trvalý / přechodný).

Pokud tedy v Německu nežijete, ale jezdíte trvale do Německa za prací, tzv. pendlujete, máte na jeho pobírání nárok i vy. V Německu jste tímto tzv. steuerpflichtig, takže v Německu pracujete, máte přidělené Steuer ID (pokud jste v Německu nově, tak ho teprve obdržíte) a daňové přiznání můžete dělat rovněž tam.

Pokud v Německu jen pracujete a nemáte tam nahlášený pobyt, jste tzv. pendler a vyřízení přídavků na dítě nebo děti je trošku složitější, protože budete muset jít i na české úřady. Pokud máte v Německu přihlášený pobyt, takže nejste pendler, je vyřízení jednodušší a na českých úřadech si žádné dokumenty potvrzovat nebudete muset nechat.

Jaká je výše Kindergeld 2021 v Německu (platné od 1.1.2021) ?

1. dítě 219€
2. dítě 219€ celkem 438€ (pro obě děti)
3. dítě 225€ celkem 663€ (pro tři děti)
4. a další dítě 250€ celkem 913€ (pro čtyři děti)

Kdy mohu o Kindergeld zažádat?

Nárok na Kindergeld vám vzniká od dne, kdy začnete vy nebo druhý rodič dítěte být v Německu pracovně činní, takže alespoň 1 z vás je tam tzv. steuerpflichtig, resp. odvádíte daně a platíte sociální pojištění. Žádost o Kindergeld můžete na dítě pobírat až 6 měsíců zpětně od podání žádosti. Dříve byly až 4 roky, nicméně to již neplatí. Takže pokud byste v Německu už například tři měsíce pracovali a o Kindergeld se doslechli až po třech měsících, můžete zažádat i zpětně a budou vám tři měsíce zpětně proplaceny. Maximální hrance zpět je ovšem zmíněných 6 měsíců.

Co musím pro získání Kindergeld splňovat?
Mimo řadu jiných formalit je stěžejním předpokladem pro získání Kindergeldu fakt, že žijete s dítětem společně v jedné domácnosti. Pokud například jste s druhým rodičem dítěte rozešlí nebo rozvedení a společně s dítětem v jedné domácnosti nežijete, ale dítě žije s druhým rodičem a vy pracujete v Německu, může si na vás o Kindergeld v Německu zažádat váš bývalý partner (manžel) / partnerka (manželka). Jelikož vy v Německu odvádíte daně.

Lze Kindergeld pobírat zpětně?
Lze. A to až 6 měsíců zpětně. Důležité je datum, kdy je žádost podána, od tohoto data se Kindergeld pobírá zpětně a to až 6 měsíců, důležité je, zda už jste těchto 6 měsíců vy nebo váš partner byli v Německu výdělečně činní. Pokud byste v Německu vy nebo váš partner na kterého žádáte pracovali např. teprve 3 měsíce, bude vám Kindergeld vyplacen zpětně za 3 měsíce od data nástupu do práce.

Jak dlouho vyřízení žádost o Kindergeld trvá?

Ode dne odeslání žádosti až do vyplacení prvního Kindergeld na Váš účet mohou uběhnout 2 až 3 měsíce.

Lze pobírat přídavky na děti i v Česku?
Lze. Ale pokud budete pobírat přídavky na děti v České Republice, tak stále můžete pobírat i přídavky na děti v Německu, nicméně se vám výše těchto přídavků v Německu o tuto částku, co pobíráte v ČR, pokrátí. Obvykle se tedy rovnou pobírá celá výše přídavku na děti v Německu. Nelze pobírat zvlášť plnou výši českých přídavků na děti a plnou výši německého přídavku na děti - Kindergeld. V Německu budete dokládat potvrzení z českého sociálního úřadu, o výši příspěvků, které v ČR pobíráte, či že zde žádné nepobíráte.

Na které děti lze Kindergeld pobírat?

Kindergeld můžete pobírat na všechny vaše děti, kterým nebylo ještě 18 let. Pokud překročí hranici dospělosti, nárok na Kindergeld trvá dále, pokud děti studují, nicméně tuto skutečnost je nutno dokládat potvrzeními o studiu (každý semestr) a potvrzením o imatrikulaci (přijetí na VŠ), příspěvek je možno pobírat až do dovršení jejich 25 let. Nárok na Kindergeld máte i v případě, pokud je vaše dítě již dospělé, ale nezaměstnané a to do jeho věku 21 let, ale musí být evidované na úřadu práce v Německu.