Kindergeld 

Jelikož jsme členy EU, podle tzv. "Territorialprinzip" platí pro nás v tomto ohledu stejná práva jako pro Němce a tudíž máme nárok na tzv. Kindergeld (přídavky na dítě). A to i bez německé státní příslušnosti. Kindergeld podmínek není mnoho. Musíte pouze pracovat v Německu a doložit několik dokumentů.

Ráda Vám pomohu s vyřízením a pobíráním německého Kindergeldu. Kindergeld formuláře mohou na první pohled vypadat složitější než opravdu jsou.

Pro více informací ohledně zprostředkování mě kontaktujte zde:

Žádost o Kindergeld
Žádost o Kindergeld

Co je to Kindergeld?

Kindergeld má sloužit jako malá finanční podpora pro rodiče. Pomocí tohoto příspěvku mají rodiče svým dětem umožnit například dobré vzdělání. Rodiče pobírají Kindergeld dokud dítěti není 18 let (v některých případech lze tuto hranici překročit, viz.dále), nezáleží, zda dítě ještě chodí do školy nebo ne. V Německu patří Kindergeld k nejdůležitějším finančním příspěvkům. Vyplácení Kindergeld není závislé na příjmu rodičů. 

Kdo má nárok na pobírání Kindergeld?
Nárok na Kindergeld má každý, kdo v Německu trvale odvádí daně, tedy i tam pracující Češi. Není třeba k tomu mít v Německu nahlášený pobyt (trvalý / přechodný).

Pokud tedy v Německu nežijete, ale jezdíte trvale do Německa za prací, tzv. pendlujete, máte na jeho pobírání nárok i vy. V Německu jste tímto tzv. steuerpflichtig, takže v Německu pracujete, máte přidělené Steuer ID (pokud jste v Německu nově, tak ho teprve obdržíte) a daňové přiznání budete dělat rovněž tam.

Pokud v Německu jen pracujete a nemáte tam nahlášený pobyt, jste tzv. pendler a vyřízení přídavků na dítě nebo děti je trošku složitější, protože budete muset oběhat i české úřady. Pokud máte v Německu přihlášený pobyt, takže nejste pendler, je vyřízení jednodušší a na českých úřadech si žádné dokumenty potvrzovat nebudete muset nechat.

Jaká je výše Kindergeld 2021 v Německu (platné od 1.1.2021) ?

1. dítě 219€
2. dítě 219€ celkem 438€ (pro obě děti)
3. dítě 225€ celkem 663€ (pro tři děti)
4. a další dítě 250€ celkem 913€ (pro čtyři děti)

Kdy mohu o Kindergeld zažádat?

Nárok na Kindergeld vám vzniká od dne, kdy začnete v Německu odvádět daně, takže jste tam steuerpflichtig. Žádost o Kindegeld můžete na dítě podávat až 6 měsíců zpětně. Dříve byly až 4 roky, nicméně to již neplatí. Takže pokud byste v Německu už například tři měsíce pracovali a o Kindergeld se doslechli až po třech měsících, můžete zažádat i zpětně a budou vám tři měsíce zpětně proplaceny. Maximální hrance zpět je ovšem zmíněných 6 měsíců.

Co musím pro získání Kindergeld splňovat?
Mimo řadu jiných formalit je stěžejním předpokladem pro získání Kindergeldu fakt, že žijete s dítětem společně v jedné domácnosti. Pokud jste s druhým rodičem dítěte rozešlí nebo rozvedení a společně s dítětem v jedné domácnosti nežijete, ale dítě žije s druhým rodičem a vy pracujete v Německu, může si o Kindergeld v Německu zažádat váš bývalý partner (manžel) / partnerka (manželka). Jelikož jeden z rodičů v Německu odvádí daně.

Lze o Kindergeld žádat zpětně?
Lze. A to až 6 měsíců zpětně. Důležité je datum, kdy je žádost podána, od tohoto data lze Kindergeld žádat zpětně i v případě, že by ještě bylo v budoucnu dokládat další dokumenty.
Lze pobírat přídavky na děti i v Česku?
Nelze. Přídavky na děti můžete pobírat pouze v 1 státě. V Německu budete muset dokládat potvrzení od českého úřadu, že v ČR žádné přídavky na děti nepobíráte. 

Na které děti lze Kindergeld pobírat?

Kindergeld můžete pobírat na všechny vaše děti, kterým nebylo ještě 18 let. Pokud překročí hranici dospělosti, nárok na Kindergeld trvá dále, pokud děti studují, nicméně tuto skutečnost je nutno dokládat potvrzeními o studiu, příspěvek je možno pobírat až do dovršení jejich 25 let. Nárok na Kindergeld máte i v případě, pokud je vaše dítě již dospělé, ale nezaměstnané a to do jeho věku 21 let, ale musí být evidované na úřadu práce v Německu.