Kinderzuschlag

Kinderzuschlag: "příspěvek" k přídavku na dítě


Co to je Kinderzuschlag? Nárok, výše a doba pobírání:

Rodiny s nižším příjmem mají za určitých předpokladů nárok i na tzv. Kinderzuschlag - dodatečný "přídavek" na dítě ještě ke Kindergeld.

Pojďme se podívat, co přesně tento Kinderzuschlag je...
Pokud příjem nestačí pro celou rodinu, mohou rodiče, popřípadě lidé oprávněni vychovávat dítě, pobírat dodatečně ke Kindergeld ještě tzv. Kinderzuschlag (hovorově v Německu také: Kindergeldzuschlag). Žádost o Kinderzuschlag se musí odeslat na příslušnou německou Familienkasse.
Zpravidla se Kinderzuschlag schvaluje na dobu 6 měsíců. Pokud tato doba uplyne, je třeba o Kinderzuschlag zažádat znovu.
Nárok na Kinderzuschlag budete mít, pokud splňujete určité předpoklady. Jaká bude výše Kinderzuschlag závisí na tom, jak vysoký máte příjem a jaký vlastníte majetek Vy a Váš partner, popřípadě partnerka a vaše dítě. Maximální výše Kinderzuschlag v roce 2023 za měsíc je až 250 euro na jedno dítě.

Žádost o Kinderzuschlag
Žádost o Kinderzuschlag

Ráda Vám pomohu s vyřízením a pobíráním německého Kinderzuschlag. Jednou z podmínek pro pobírání tohoto příspěvku je mít již vyřízenou žádost o Kindergeld. Balíček vyřízení Kinderzuschlag obsahuje: vyplnění všech potřebných formulářů pro získání Kinderzuschlag, informování o všech potřebných dokumentech k doložení, odeslání všech vyplněných formulářů a příloh na německou Familienkasse. Vyřídit celou žádost o Kinderzuschlag lze online.

Pro více informací ohledně zprostředkování/ dovyřízení mě kontaktujte zde:

Pozor - Tento příspěvek se týká především rodičů, kteří jsou na mateřské/ rodičovské dovolené a nemohou chodit kvůli péči o dítě do práce a jsou tudíž bez možnosti vydělávat. Dalším nezbytným předpokladem pro získání tohoto příspěvku je bydliště v Německu. Nejedná se o příspěvek pro pendlery.

Předpoklady pro Kinderzuschlag

 • Žijete s Vaším dítětem v jedné domácnosti, dítě je mladší 25 let a není vdané/ ženaté, popřípadě není v registrovaném partnerství
 • Pobíráte Kindergeld (nebo srovnatelný příspěvek) pro Vaše dítě
 • Hrubý domácí příjem rodiny činí nejméně 900 euro (u párů), popřípadě 600 euro (u rodičů samoživitelů)
 • Měli byste dostatek peněz pro obživu Vaší rodiny, pokud byste dodatečně k Vašemu příjmu obdrželi Kinderzuschlag, popř. Wohngeld (příspěvek na bydlení)
Kinderzuschlag - další přídavek na děti v Německu
Kinderzuschlag - další přídavek na děti v Německu

Výše a vyplácení Kinderzuschlag

Kinderzuschlag se vypočítává pro každé dítě zvlášť. Měsíčně obdržíte nejvýše 250 euro za dítě. U více dětí se vyplácí částka společně. Zpravidla se vyplácí stejné osobě, která pobírá Kindergeld.
Kindergeld a Kinderzuschlag se vyplácejí stejný den. Přesné termíny vyplácení naleznete zde: 

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/auszahlungstermine

Odpovědi na nejčastější otázky ke Kinderzuschlag

Jaký příjem je relevantní pro pobírání Kinderzuschlag?
Rodiče musí doložit příjmy za posledních 6 měsíců. Pokud například podáte žádost v říjnu, musíte uvést příjem za měsíce duben až září.

Jako hlavní příjem se v první řadě uvádí výdělek rodičů ze samostatně výdělečné nebo zaměstnanecké činnosti.

Dále patří do příjmu rodičů například:

 • Kurzarbeitergeld
 • Arbeitslosengeld (podpora v nezaměstnanosti)
 • Mutterschaftsgeld (mateřská)
 • Elterngeld (rodičovská)
 • BAföG (příspěvek na studium)
 • dále ale i: příjmy z pronájmu bytu, příjmy z pronájmu dalších prostor, apod.

Jak vysoký musí a jak vysoký smí příjem být, aby bylo možné dostat Kinderzuschlag?
Nárok na Kinderzuschlag mají rodiny s nížším příjmem. Zda a v jaké výši se Kinderzuschlag vyplatí, se pro každou rodinu počítá individuálně a závisí na více faktorech - především na vlastních příjmech, nákladech na bydlení (nájem, splátka hypotéky, výdaje za energie), velikosti rodiny a věku dětí.

Následující příklady ukazují, kdy mohou rodiny pobírat Kinderzuschlag (náklady na bydlení a platy za měsíc):

 • Platí-li jeden samoživitel (rodič) cca 500 euro nájem vč. energií, může pobírat Kinderzuschlag, pokud jeho výdělek činí 1.700 až 2.500 euro brutto (přibližně 1.300 až 1.700 euro netto) a má jedno dítě, v tomto příkladě, má jeho jedno dítě 6 let.
 • U nájemného cca 800 euro, může činit brutto plat 1 rodiče samoživitele kolem 2.100 až 2.800 euro (přibližně 1.500 až 1.900 euro netto). Pobírání alimentů a jiné podpory na dítě není v tomto příkladě zohledněno stejně jako u Kindergeld. V příkladě jsou zahrnuty dětí 6 a 8 let.
 • U společně žijícího páru nebo manželů s 2 dětmi a nájemným vč. energií kolem 700 euro, může společný hrubý příjem činit kolem 2.400 až do 4.000 euro (přibližně 1.800 až 2.800 euro netto), v příkladě jsou děti: 2 a 8 let.
 • Platí-li rodina pár (samoplátci / OSVČ) se 3 dětmi nájemné vč. energií cca 1.000 euro, mohou vydělávat kolem 2.200 až 4.400 euro brutto (přibližně 1.800 až 3.100 euro netto), v příkladu jsou děti: 6, 8 a 10 let.

Roli hraje i celková výše Vašeho majetku. Nicméně přehled a výši Vašeho celkového majetku je při žádosti o Kinderzuschlag třeba uvádět až od určité částky, viz./ dále.

Jaký majetek se počítá?

Jedná se o majetek celé domácnosti, která žádá o Kinderzuschlag a to od následujících částek:

 • 2 osoby: 90.000 euro
 • 3 osoby: 120.000 euro
 • Zvýšení o 30.000 euro za každé další dítě

Majetek je úhrn majetku vyměřený peněžní částkou k okamžiku podání žádosti. Při tom je důležitý Váš vlastní majetek a také majetek všech příslušníků, kteří s vámi sdílejí domácnost (tedy partner/ manžel, děti a každý další, kdo s Vámi žije v jedné domácnosti). Záleží také, zda se majetek nachází v Německu nebo v zahraničí.

Do majetku se počítají pouze upotřebitelné majetkové předměty, zvláště:

 • Hotovost
 • Zůstatek a úspory v bance
 • Cenné papíry
 • Úspory na stavebním spoření
 • Akcie a podíly na fondech
 • Pohledávky
 • Movité jmění (například domácí nářadí, umělecké předměty)
 • Domovní a pozemkové vlastnictví stejně jako práva na pozemky (například hypotéka)
  Do majetku se nepočítá:
 • Vlastní používaná nemovitost (dům nebo byt v osobním vlastnictví) přiměřené velikosti
 • Přiměřené auto nebo motorka pro každou výdělečnou osobu v domácnosti

Jak dlouho trvá, než se žádost o Kinderzuschlag zpracuje?

Jakmile je žádost předložena, přezkoumají se Vaše údaje a podklady. Pokud něco chybí, například konkrétní účtenka/ výplatní páska, Familienkasse Vás kontaktuje.

Doba zpracování nemění nic na období, za které Kinderzuschlag dostanete. Částku za celé zažádané období obdržíte s nejbližším termínem vyplácení.

Příklad: V březnu jste zažádali o Kinderzuschlag. Koncem dubna obdržíte potvrzení o schválení. Při vyplácení v květnu dostanete dodatečně platby za březen a duben.

Co mohu dělat, pokud nejsem s potvrzením srozuměn/a?

Na konci potvrzení budete informování o Vašich právech (odborný výraz: Rechtsbehelfsbelehrung). Máte například právo, podat odvolání a stěžovat si.
Nejprve se obraťte na Vaši příslušnou Familienkasse. Vaše kontaktní osoba Vám Vaše otázky zodpoví a rozhodnutí ještě jednou prověří.
Na to abyste podali odvolání proti rozhodnutí, máte jeden měsíc čas po jeho obdržení. Zašlete odvolání prosím na odesílatele rozhodnutí.
Bylo-li Vaše odvolání odmítnuto, můžete podat žalobu proti tomuto rozhodnutí. V Rechtsbehelfsbelehrung naleznete bližší informace - například, který soud je příslušný pro Vaši žalobu.

Musím vrátit Kinderzuschlag. Co je třeba udělat?

Obdrželi jste moc vysoký Kinderzuschlag (odborně řečeno: přeplatek), musíte odpovídající částku vrátit zpět.
Pro zpětně platby je příslušná Bundesagentur für Arbeit v Recklinghausen. Více se dozvíte na této stránce:

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/inkasso-service-wie-sie-richtig-reagieren

Důležité: Převeďte splatnou částku teprve tehdy, potom co jste k tomu písemně vyzváni.

Můj příjem se snížil. Teď navzdory Kinderzuschlag nemám dostatek peněz pro mou rodinu. Co mohu dělat?

Pokud ani s Kinderzuschlag a příspěvkem na bydlení (Wohngeld) nemůžete zajistit Vaší rodině životní obživu, můžete Váš příjem doplnit o Arbeitslosengeld II. Obraťte se proto na Váš Jobcenter.
Sdělte tam Vaší kontaktní osobě, že pobíráte Kinderzuschlag. Je to důležité, protože Kinderzuschlag se při výpočtu Arbeitslosengeld II počítá jako příjem.

Důležité: Pokud pobíráte příspěvek na bydlení (Wohngeld), musíte u příslušného úřadu nahlásit, že obdržíte dodatečný Arbeitslosengeld II.

Tento článek byl přeložen z němčiny a sestaven na základě aktuálních informací z oficiálních stránek německé Familienkasse, viz. zde: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-anspruch-hoehe-dauer