Výuka němčiny

Obecná němčina

Obecná němčina
Obecná němčina

Chcete si rozšířit znalosti při běžném užívání jazyka?


Znalost německého jazyka je dnes klíčová kvůli pracovnímu uplatnění i cestování. Řada německých firem stále poptává německy mluvící pracovníky, avšak dobře mluvících němčinářů je na českém trhu stále velký nedostatek. Čeští studenti mají v této oblasti stále mezery. Dopřejte si proto (nebo svému dítěti) individuální lekce německého jazyka, které jsou časově a znalostně nejefektivnější a cenově přijatelnou možností, jak se německy rychle naučit. Pro koho je výuka obecné němčiny určena?

 • Doučování němčiny pro studenty i pracující
 • Doučování pro žáky základních, středních i vysokých škol
 • Před nástupem do zaměstnání v Německu - intenzivní kurz
 • Příprava k certifikátům
 • Příprava na pohovor
 • Doučování i pro tzv. věčné začátečníky

Individuální lekce vám dává možnost určit si obsah lekcí i tempo dle vaší vlastní potřeby. Vyzrajte nad svými nedostatky v němčiny jednou provždy!

Ekonomická a obchodní němčina

Ekonomická a obchodní němčina
Ekonomická a obchodní němčina

Potřebujete se seznámit blíže s obchodními tématy jako je například: financování, zahraniční obchod, management, marketing, pojištění, podnikání, zakládání firmy?


V rámci obchodní němčiny, je možno se zaměřit i na německou obchodní korespondenci, tedy na běžně užívané business věty, které se týkají například:

 • Objednání určitého množství zboží/ služby

 • Vyřízení reklamace

 • Vyřízení / vystavení upomínky zákazníkovi

 • Smlouvy (pracovní, kupní, prodejní, ...)

Dále se to týká témat jako je například:

 • Česko-německé obchodní vztahy

 • Česko-rakouské obchodní vztahy
 • Česko-německé interkulturní rozdíly
Dalších obchodních jednání (pracovní pohovor, pracovní schůzka, pojištění).

Výuka obchodní ekonomické němčiny je zaměřena především pro lidi, kteří ve svém zaměstnání využívají tento jazyk.

K výuce ekonomické a obchodní němčiny využívám učebnice a studijní materiály zejména od autorů působících na VŠE, kteří tuto německou jazykovou terminologii sami vyučují. 


Gramatika

Stále si nejste jisti, kdy se má vyslovit ä/ e/ a. Není Vám jasná gramatika? Nemáte jasný pořádek ve skladbě věty? Nebo si pouze potřebujete doplnit znalosti v německé oblasti?

 • Časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném a minulém čase
 • Předložky se 2., 3., a 4. pádem
 • Přítomný a minulý pasiv
 • Správné užívání pádu ve větách
 • Pomůcky na určití členu
 • Časování sloves v minulém čase (Préteritum, Perfektum)
 • Podmiňovací způsob (Konjuktiv II)
 • Správný pořádek slov ve vedlejší větě
 • Budoucí čas a jeho správné užívání
 • Modální slovesa ve všech časech


Poslech

Je-li pro vás poslech při komunikaci s rodilými mluvčími častou překážkou, je možné se toho zbavit. Chcete rozumět rodilým mluvčím při jejich přirozené řeči? Chtěli byste sledovat filmy v němčině, kde mluví Němci, Rakušané nebo Švýcaři, abyste rozuměli?

Porozumění slyšenému projevu je při dorozumívání se v cizím jazyce jeden ze stěžejních pilířů a jeho procvičování je rovněž třeba věnovat zvláštní pozornost

Poslech je jednou z řečových dovedností a bývá častým problémem studentů, kteří se německy učili především pouze ve školách, kde studenti nepřijdou s běžně mluvenou němčinou příliš do styku. I k tomuto ideálně poslouží individuální výuka, kde je možné běžnou komunikaci nacvičit a naposlouchat. Poslech s porozuměním je jednou ze 4 dílčích částí při skládání jazykových certifikátů, kde se porozumění poslechu vyhodnocuje.

Psaní

Potřebujete se perfektně naučit komunikovat německy v písemné formě, když vyřizujete formální korespondenci s německy hovořícími kolegy? Chybí Vám jistota při psaní obchodního dopisu či emailu? Nebo jen potřebujete zlepšit svůj písemný projev ve škole?

 • Obchodní email nebo dopis
 • Motivační dopis
 • Vyřízení reklamace
 • Žádost o pracovní místo
 • Životopis
 • Slohová práce


Mluvení

Potřebujete se domluvit v zahraničí, při pracovních cestách nebo s německými kolegy? Chtěli byste se naučit mluvit německy opravdu plynně? Chcete, aby vaše němčina zněla opravdu německy?

Mluvení je jednou z hlavních řečových dovedností. Bývá problematická především z toho důvodu, že na rozdíl od psaní, kdy máme dostatek času si vše dobře promyslet, mluvit se snažíme spontánně a nemáme velký prostor na rozmyšlení. V takovém tempu se těžko můžeme soustředit na gramatiku. K tomu naučit se mluvit se správně užitou gramatikou, se dají také využít individuální lekce, kde je prostor si vše v klidu rozmyslet a plynulé mluvení postupem času nacvičit..

Důvody proč se nebát mluvit německy

Příprava na maturitu z němčiny a příjímací zkoušky z němčiny

 • Procházení Vašich maturitních otázek (řadu témat mam vlastních k dispozici)
 • Nacvičení základních otázek, na které se Vás budou moci ptát
 • Rozšíření slovní zásoby s tématem
 • Školní i státní maturita z němčiny 
 • Nácvik ústní zkoušky

Pobyt v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku

 • Procvičení frází, které budete na začátku potřebovat
 • Seznámení s mentalitou dané země
 • Seznámení s dialektem dané oblasti
 • Slovíčka a fráze podle vašeho povolání

Pohovor v němčině

 • Představení se, shrnutí kariéry
 • Natrénovaní nejčastějších otázek
 • Procvičení úvodních frází
 • Porozumění poslechu


Němčina v gastronomii a hoteliérství

 • Němčina pro rakouskou, německou a švýcarskou kuchyni
 • Seznámení s jejich typickými nápoji a jídly
 • Slovní zásoba zaměřena na užívaná slovíčka a fráze v gastronomii

Jazykové zkoušky - Goethe certifikát

 • Procvičování všech 4 částí
 • Porozumění čtení
 • Porozumění poslechu
 • Nácvik písemného projevu
 • Nácvik ústní zkoušky
 • Studijní materiály pro Vaši jazykovou úroveň
 • Rozmanitost stavby věty podle Vaší jazykové úrovně
 • Modelové testy

Němčina v zaměstnání

 • Pomoc s emailovou komunikací, kterou užíváte
 • Překlad frází, které denně užíváte
 • Pomoc s motivačním dopisem
 • Vylepšení Vašeho životopisu v němčině