Výuka němčiny

Obecná němčina

Chcete si rozšířit znalosti při běžném užívání jazyka?

Znalost německého jazyka je dnes klíčová kvůli pracovnímu uplatnění i cestování. Řada německých firem stále poptává německy mluvící pracovníky, avšak dobře mluvících němčinářů je na českém trhu stále velký nedostatek. Čeští studenti mají v této oblasti stále mezery. Dopřejte si proto (nebo svému dítěti) individuální lekce německého jazyka, které jsou časově a znalostně nejefektivnější a cenově přijatelnou možností, jak se německy rychle naučit. Pro koho je výuka obecné němčiny určena?

 • Doučování němčiny pro studenty i pracující
 • Doučování němčiny pro žáky základních, středních i vysokých škol
 • Před nástupem do zaměstnání v Německu - intenzivní kurz
 • Příprava na Goethe certifikát / Test DaF
 • Příprava na pohovor v němčině
 • Doučování i pro tzv. věčné začátečníky

Individuální lekce vám dává možnost určit si obsah lekcí i tempo dle vaší vlastní potřeby. Vyzrajte nad svými nedostatky v němčině jednou provždy.

Ekonomická a obchodní němčina

Potřebujete se seznámit blíže s obchodními tématy jako je například: financování, zahraniční obchod, management, marketing, pojištění, podnikání, zakládání firmy?

V rámci obchodní němčiny, je možno se zaměřit i na německou obchodní korespondenci, tedy na běžně užívané business věty, které se týkají například:

 • Objednání určitého množství zboží/ služby

 • Vyřízení reklamace

 • Vyřízení / vystavení upomínky zákazníkovi

 • Smlouvy (pracovní, kupní, prodejní, ...)

Dále se to týká témat jako je například:

 • Česko-německé obchodní vztahy

 • Česko-rakouské obchodní vztahy
 • Česko-německé interkulturní rozdíly
Dalších obchodních jednání (pracovní pohovor, pracovní schůzka, pojištění).

Výuka obchodní ekonomické němčiny je zaměřena především pro lidi, kteří ve svém zaměstnání využívají tento jazyk.
Poctivá příprava je nezbytná.
Poctivá příprava je nezbytná.

Jak vypadají lekce němčiny? 

Každá lekce trvá 60 minut. Při výuce vždy záleží, na co se student chce nejvíce zaměřit a k čemu chce němčinu aktuálně využívat. Pokud například pracuje v nějakém konkrétním oboru (např. zdravotnictví), tak se snažíme při doučování němčiny používat slovíčka z tohoto oboru. Nicméně v prvních hodinách je dle mých zkušeností lepší se více zaměřit na gramatiku němčiny a vypilovat případné nedostatky a mezery. Při doučování němčiny se snažím v rámci každé lekce zapojovat každou dovednost v rámci využívání německého jazyka a sice: německou konverzaci (alespoň pár minut, zpravidla na začátku hodiny na rozehřátí si chvíli povídáme), poslech (obdržíte video s titulky odpovídající vaší úrovni na pár minut), dále psaní - napíšete mi ve stručnosti o čem video bylo nebo psaní procvičíme tak, že vám diktuji krátké věty, které mi přepíšete do chatu, a dále se opět věnujeme gramatice němčiny (např. časování sloves v němčině v přítomném čase nebo předložky v němčině s různými pády. Tyto čtyři dovednosti: mluvení, poslech, psaní a porozumění vhodné zapojovat, abyste do němčiny co nejvíce "pronikli". Záleží ale samozřejmě nejvíce na každém, co chce nebo potřebuje aktuálně nejvíce zlepšit. Nicméně německá gramatika obsahuje řadu výjimek a tak se jí i tak snažím na každé lekci němčiny trochu věnovat. 

V rámci absolvování lekce němčiny obdržíte po lekci pár domácích cvičení na zopakování si látky probrané lekce. Co se technických otázek týče, online výuka němčiny probíhá přes Skype, WhatsApp, ev. po telefonu. Online kurz němčiny je vhodný pro každého kdo je například pracovně a časově vytížen a také upřednostňuje pohodlí domova. V rámci výuky němčiny přes internet průběžně dostáváte veškeré materiály s německou gramatikou

Zpočátku si obvykle studenti zaplatí jednu lekci na ozkoušení a pak když jsou spokojeni, tak si předplatí třeba 5 nebo 10 lekcí. Ti, kteří si vyberou pevné termíny si většinou předplácejí lekce na měsíc dopředu. 

Rušení lekcí bez strhnutí částky je alespoň 24 hodin předem nebo v nutných případech.

Soukromá výuka němčiny pro začátečníky online je díky dnešní technice velmi pohodlným způsobem jak se vzdělávat a rozvíjet tak své jazykové schopnosti. Díky tomu se nemusím věnovat pouze individuální výuce němčiny v Plzni, ale po celé republice. 


Gramatika

Stále si nejste jisti, kdy se má vyslovit ä/ e/ a. Není Vám jasná německá gramatika? Nemáte jasný pořádek ve skladbě věty? Nebo si pouze potřebujete doplnit znalosti v německé oblasti?

 • Časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném a minulém čase
 • Předložky se 2., 3., a 4. pádem
 • Přítomný a minulý pasiv
 • Správné užívání pádu ve větách
 • Pomůcky na určití členu
 • Časování sloves v minulém čase (Préteritum, Perfektum)
 • Podmiňovací způsob (Konjuktiv II)
 • Správný pořádek slov ve vedlejší větě
 • Budoucí čas a jeho správné užívání
 • Modální slovesa ve všech časech
 • Rozkazovací způsob v němčině

Poslech

Je-li pro vás poslech při komunikaci s rodilými mluvčími častou překážkou, je možné se toho zbavit. Chcete rozumět rodilým mluvčím při jejich přirozené řeči? Chtěli byste sledovat filmy v němčině, kde mluví Němci, Rakušané nebo Švýcaři, abyste rozuměli?

Porozumění slyšenému projevu je při dorozumívání se v cizím jazyce jeden ze stěžejních pilířů a jeho procvičování je rovněž třeba věnovat zvláštní pozornost

Poslech je jednou z řečových dovedností a bývá častým problémem studentů, kteří se německy učili především pouze ve školách, kde studenti nepřijdou s běžně mluvenou němčinou příliš do styku. I k tomuto ideálně poslouží individuální výuka, kde je možné běžnou komunikaci nacvičit a naposlouchat. Poslech s porozuměním je jednou ze 4 dílčích částí při skládání jazykových certifikátů, kde se porozumění poslechu vyhodnocuje.

Psaní

Potřebujete se perfektně naučit komunikovat německy v písemné formě, když vyřizujete formální korespondenci s německy hovořícími kolegy? Chybí Vám jistota při psaní obchodního dopisu či emailu? Nebo jen potřebujete zlepšit svůj písemný projev ve škole?

 • Obchodní email nebo dopis
 • Motivační dopis
 • Vyřízení reklamace
 • Žádost o pracovní místo
 • Životopis
 • Slohová práce


Konverzace v němčině

Potřebujete se domluvit v zahraničí, při pracovních cestách nebo s německými kolegy? Chcete, aby vaše němčina zněla opravdu německy?
Mluvení je jednou z hlavních řečových dovedností. Bývá problematická především z toho důvodu, že na rozdíl od psaní, kdy máme dostatek času si vše dobře promyslet, mluvit se snažíme spontánně a nemáme velký prostor na rozmyšlení. V takovém tempu se těžko můžeme soustředit na gramatiku. K tomu naučit se mluvit se správně užitou gramatikou, se dají také využít individuální lekce, kde je prostor si vše v klidu rozmyslet a plynulé mluvení postupem času nacvičit.

Důvody proč se nebát mluvit německy

Příprava na maturitu z němčiny a přijímací zkoušky z němčiny

- Procházení Vašich maturitních otázek (řadu témat mam vlastních k dispozici)

- Nacvičení základních otázek, na které se Vás budou moci ptát

- Rozšíření slovní zásoby s tématem

- Školní i státní maturita z němčiny

- Nácvik ústní zkoušky

Pobyt v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku

- Procvičení frází, které budete na začátku potřebovat

- Seznámení s mentalitou dané země

- Seznámení s dialektem dané oblasti

- Slovíčka a fráze podle vašeho povolání

Pohovor v němčině

- Představení se, shrnutí kariéry

- Natrénovaní nejčastějších otázek

- Procvičení úvodních frází

- Porozumění poslechu






Němčina v gastronomii a hoteliérství

- Němčina pro rakouskou, německou a švýcarskou kuchyni

- Seznámení s jejich typickými nápoji a jídly

- Slovní zásoba zaměřena na užívaná slovíčka a fráze v gastronomii

Jazykové zkoušky - Goethe certifikát

- Procvičování všech 4 částí

1. Čtení

2. Poslech

3. Psaní

4. Mluvení

- Materiály k procvičování dle Vaší úrovně.

- Zkušební testy

Němčina v zaměstnání

- Pomoc s emailovou komunikací, kterou užíváte

- Překlad frází, které denně užíváte

- Pomoc s motivačním dopisem

- Vylepšení Vašeho životopisu v němčině