Ceník

Aktuálně platný ceník od 17.2.2023


Překlad z němčiny do češtiny s hranatým razítkem

Cena za 1 normostranu překladu (1800 znaků včetně mezer). Znaky jsou počítány ze zdrojového textu. 


290 Kč

Překlad z češtiny do němčiny s hranatým razítkem

Cena za 1 normostranu překladu (1800 znaků včetně mezer). Znaky jsou počítány ze zdrojového textu. 


  290 Kč

Korektura rodilým mluvčím

Cena korektury od rodilého mluvčího za 1 normostranu překladu.


   150 Kč

Překlad do němčiny s kulatým razítkem

Cena za 1 normostranu zdrojového textu. Překlad se soudní doložkou automaticky obsahuje i běžnou korekturu. V ceně jsou zahrnuty náklady na poštovné.


     450 Kč

Vyplnění a podání žádosti o Kindergeld v Německu

Vyplnění žádosti o Kindergeld a vyplnění příloh k žádosti. Odeslání žádosti, příloh a podkladů na příslušnou Familienkasse, zastoupení při komunikaci s německou Familienkasse. Informování o tom, jak vyřídit české přílohy na českém úřadě. Vč. 1 odpovědi na dopis od Familienkasse. Cena za standardní žádost. Cena u komplikovanějších žádostí (např. hlášení více zaměstnavatelů) dle náročnosti.

3000 Kč

Žádost o vystavení PD U1/ změnu daňové třídy/ žádost o důchod apod.

Cena je konečná až do konečného vyřízení žádosti.

500

Individuální konzultace

Poradenství např. ohledně rodičovského příspěvku v Německu, odhlášení zdrav.pojišťovny ve Švýcarsku, aj.

500 Kč / 50 min

Vyplnění dodatečného dotazníku od Familienkasse

Cena se odvíjí od typu a obsahu dotazníku.

700 Kč

Hlášení změn při pobírání Kindergeld

Nahlášení změn ohledně: změny zaměstnavatelů rodičů, započetí/ ukončení studia dítěte, změna bankovního spojení, apod.

500 Kč

Vyplnění a podání žádosti o Kinderzuschlag v Německu

Vyplnění žádosti o Kinderzuschlag a dalších příloh k žádosti. Odeslání žádosti, příloh a podkladů na příslušnou Familienkasse, zastoupení při komunikaci s německou Familienkasse v případě potřeby. 

3000 Kč

Podání žádosti o mateřskou/ Mutterschaftsgeld v Německu

Vyplnění formuláře žádosti o mateřskou v Německu a její odeslání na příslušný úřad. Zastupování při komunikaci s úřady. Vč. jedné odpovědi na případné zaslání dodat. podkladů.

2500 Kč

Podání žádosti o rodičovskou/ Elterngeld/ Familiengeld v Německu

Vyplnění formulářů ohledně žádosti na rodičovskou v Německu. Vybrání optimální rozložení pobírání Elterngeld. Zastoupení při komunikaci v úřadem. Doložení všech potřebných příloh. Vč. jedné odpovědi na případné doplnění informací příslušnému úřadu.

3500 Kč

Žádost o St.-ID

Zažádaní o přidělení Vašeho steuerliche Identifikatiosnummer (Steuer-ID / St.-ID), potřebného např. pro podání daňového přiznání v Německu.

500 Kč

Individuální doučování němčiny

Hodina obsahuje 60 minutovou výuku online, včetně zasílání materiálů na domácí procvičování. 

   400 Kč

Tlumočení

Tlumočení (telefonicky, v zahraničí, u klienta, v místě schůzky). Cena je za 60min a zahrnuje se do ní i cesta na místo tlumočení. Bez cestovních nákladů.

500 Kč

Překlady listin do němčiny bez soudního ověření

Maturitní vysvědčení

390 Kč

Vysokoškolský diplom (bez dodatku)

390 Kč

Ročníkové vysvědčení ze střední/ základní školy

430 Kč

Výuční list

390 Kč

Životopis

390 Kč

Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání

390 Kč

Osvědčení o jednotlivé zkoušce

390 Kč

Osvědčení o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR

390 Kč

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

390 Kč

Certifikát o vzdělání

390 Kč

Potvrzení o studiu

390 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

390 Kč

Oddací list

390 Kč

Úmrtní list

390 Kč

Rodný list

390 Kč

Neschopenka - Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

350 Kč

Technický průkaz část I

690 Kč

Technický průkaz část II

450 Kč

Překlad dalších listin typu: lékařské zprávy, pracovní smlouvy, výpovědi, či jiných textů (textů webových stránek) á normostrana

290 Kč

Překlady listin se soudním ověřením (s kulatým razítkem)

Maturitní vysvědčení

590 Kč

Vysokoškolský diplom (bez dodatku)

590 Kč

Ročníkové vysvědčení ze střední/ základní školy

630 Kč

Výuční list

590 Kč

Životopis

590 Kč

Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání

590 Kč

Osvědčení o jednotlivé zkoušce

590 Kč

Osvědčení o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR

590 Kč

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

590 Kč

Certifikát o vzdělání

590 Kč

Potvrzení o studiu

590 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

550 Kč

Oddací list

590 Kč

Úmrtní list

590 Kč

Rodný list

590 Kč

Neschopenka - Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

550 Kč

Technický průkaz část I

890 Kč

Technický průkaz část II

650 Kč

Překlad dalších listin typu: lékařské zprávy, pracovní smlouvy, výpovědi, či jiných textů (textů webových stránek) á normostrana

450 Kč

Uvedené ceny jsou konečně. 

Detailní ceník překladatelských služeb ke stažení zde: