Ceník


Překlad z němčiny do češtiny 

Cena za 1 normostranu překladu (1800 znaků včetně mezer). Znaky jsou počítány ze zdrojového textu. 


260 Kč

Překlad z češtiny do němčiny

Cena za 1 normostranu překladu (1800 znaků včetně mezer). Znaky jsou počítány ze zdrojového textu. 


  260 Kč

Korektura rodilým mluvčím

Cena korektury od rodilého mluvčího za 1 normostranu překladu.


   150 Kč

Překlad do němčiny se soudní doložkou

Cena za 1 normostranu zdrojového textu. Překlad se soudní doložkou automaticky obsahuje i běžnou korekturu. V ceně jsou zahrnuty náklady na poštovné.


     450 Kč

Podání žádosti o Kindergeld v DE nebo AT

Vyplnění žádosti o Kindergeld, zaslání seznamu potřebných dokumentů k úspěšnému získání, odeslání žádosti na příslušný úřad, zastoupení při komunikaci s úřady.

1 900 Kč

Podání daňového přiznání v DE 

Vyplnění a odeslání daňového přiznání za vás,  poskytnutí seznamu všech potřebných dokumentů z Německa i České Republiky, případná komunikace s úřady.


1 900 Kč

Individuální doučování němčiny

Hodina obsahuje 60 minutovou výuku online nebo osobně v Plzni, včetně zasílání materiálů na domácí procvičování. 

   350 Kč

Překlady listin do němčiny bez soudního ověření

Maturitní vysvědčení

370 Kč

Vysokoškolský diplom

350 Kč

Ročníkové vysvědčení ze střední/ základní školy

370 Kč

Výuční list

350 Kč

Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání

350 Kč

Osvědčení o jednotlivé zkoušce

350 Kč

Osvědčení o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR

350 Kč

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

350 Kč

Certifikát o vzdělání

350 Kč

Potvrzení o studiu

300 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

350 Kč

Oddací list

390 Kč

Úmrtní list

390 Kč

Rodný list

390 Kč

Překlad dalších listin typu: lékařské zprávy, pracovní smlouvy, výpovědi, či jiných textů (textů webových stránek) á normostrana

260 Kč

Překlady listin se soudním ověřením (s kulatým razítkem)

Maturitní vysvědčení

570 Kč

Vysokoškolský diplom

550 Kč

Ročníkové vysvědčení ze střední/ základní školy

570 Kč

Výuční list

550 Kč

Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání

550 Kč

Osvědčení o jednotlivé zkoušce

550 Kč

Osvědčení o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR

550 Kč

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

550 Kč

Certifikát o vzdělání

550 Kč

Potvrzení o studiu

500 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

550 Kč

Oddací list

590 Kč

Úmrtní list

590 Kč

Rodný list

590 Kč

Překlad dalších listin typu: lékařské zprávy, pracovní smlouvy, výpovědi, či jiných textů (textů webových stránek) á normostrana

450 Kč

Uvedené ceny jsou konečně. 

Detailní ceník překladatelských služeb ke stažení zde: