Ceník

Aktuálně platný ceník od 14.1.2024


Překlad z němčiny do češtiny s hranatým razítkem

Cena za 1 normostranu překladu (1800 znaků včetně mezer). Znaky jsou počítány ze zdrojového textu. 


290 Kč

Překlad z češtiny do němčiny s hranatým razítkem

Cena za 1 normostranu překladu (1800 znaků včetně mezer). Znaky jsou počítány ze zdrojového textu. 


  290 Kč

Korektura rodilým mluvčím

Cena korektury od rodilého mluvčího za 1 normostranu překladu.


   150 Kč

Překlad do němčiny s kulatým razítkem

Cena za 1 normostranu zdrojového textu. Překlad se soudní doložkou automaticky obsahuje i běžnou korekturu. V ceně jsou zahrnuty náklady na poštovné.


     450 Kč

Vyplnění a podání žádosti o Kindergeld v Německu

Vyplnění žádosti o Kindergeld a vyplnění všech příloh k žádosti. Odeslání žádosti, příloh a podkladů na příslušnou Familienkasse, zastoupení při komunikaci s německou Familienkasse. Informování o tom, jak vyřídit české přílohy na českém úřadě. Cena za standardní žádost. U složitějších žádostí se cena odvíjí dle náročnosti (3500 - 5000 Kč).

3000 Kč

Vyplnění průběžného dotazníku od Familienkasse

Vyplnění průběžného dotazníku, vč. odesláni potřebných příloh.

900 Kč

Hlášení změn při pobírání Kindergeld

Nahlášení změn ohledně: změny zaměstnavatelů rodičů, započetí/ ukončení studia dítěte, změna bankovního spojení, apod.

500 Kč

Žádost o dorovnání výše přídavků z Německa

Žádost o plnou výši přídavků na děti z Německa - případech, kdy bylo původně z Německa schválené Kindergeld v pokrácené výši kvůli existujícímu nároku na české přídavky na děti, ale ten již zanikl. Odeslání žádosti a příslušných podkladů na Familienkasse.

900 Kč

Vyplnění a podání žádosti o Kinderzuschlag v Německu

Vyplnění žádosti o Kinderzuschlag a dalších příloh k žádosti. Odeslání žádosti, příloh a podkladů na příslušnou Familienkasse, zastoupení při komunikaci s německou Familienkasse v případě potřeby.

3000 Kč

Podání žádosti o mateřskou/ Mutterschaftsgeld v Německu

Vyplnění formuláře žádosti o mateřskou v Německu a její odeslání na příslušný úřad. Zastupování při komunikaci s úřady. Vč. jedné odpovědi na případné zaslání dodat. podkladů.

2500 Kč

Podání žádosti o rodičovskou/ Elterngeld/ Familiengeld v Německu

Vyplnění formulářů ohledně žádosti na rodičovskou v Německu. Vybrání optimální rozložení pobírání Elterngeld. Zastoupení při komunikaci v úřadem. Doložení všech potřebných příloh. Vč. jedné odpovědi na případné doplnění informací příslušnému úřadu.

3500 Kč

Žádost o ošetřovné na dítě v Německu/ Kinderkrankengeld

Podání žádosti na ošetřovné na dítě v Německu, včetně komunikace s příslušnou Krankenkasse.

2500 Kč

Žádost o St.-ID

Zažádaní o přidělení Vašeho steuerliche Identifikatiosnummer (Steuer-ID / St.-ID), potřebného např. pro podání daňového přiznání v Německu.

500 Kč

Žádost o vystavení PD U1/ změnu daňové třídy/ poradenství k žádosti o důchod apod.

Cena je konečná.

500

Individuální konzultace

Poradenství např. ohledně rodičovského příspěvku v Německu, odhlášení zdrav.pojišťovny ve Švýcarsku, aj.

500 Kč / 50 min

Individuální doučování němčiny

Hodina obsahuje 60 minutovou výuku online, včetně zasílání materiálů na domácí procvičování. 

   400 Kč

Tlumočení

Tlumočení (telefonicky, v zahraničí, u klienta, v místě schůzky). Cena je za 60min a zahrnuje se do ní i cesta na místo tlumočení. Bez cestovních nákladů.

500 Kč

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s aktuálně platným GDPR.

Vyřizování úředních žádostí v zahraničí je podmíněno součinností žadatele.

Minimální fakturovaná částka je 200,- Kč.

Poskytované služby se hradí předem.

Překlady listin do němčiny bez soudního ověření

Maturitní vysvědčení

320 Kč

Vysokoškolský diplom (bez dodatku)

320 Kč

Dodatek VŠ diplomu

1700 Kč

Ročníkové vysvědčení ze základní/ střední školy

350 Kč

Vysvědčení o absolutoriu

320 Kč

Výuční list

350 Kč

Životopis

350 Kč

Přiznání k dani z příjmu (bez příloh)

2100 Kč

Přílohy (1/2/3/4) k přiznání k dani z příjmu

od 600 Kč

Potvrzení o zdanitelném příjmu

560 Kč

Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání

290 Kč

Osvědčení o jednotlivé zkoušce

290 Kč

Osvědčení o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR

290 Kč

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

290 Kč

Certifikát o vzdělání

290 Kč

Potvrzení o studiu

290 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

390 Kč

Oddací list

290 Kč

Úmrtní list

290 Kč

Rodný list

290 Kč

Neschopenka - Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

350 Kč

Technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla část I

310 Kč

Technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla část II

490 Kč

Další specifické texty např.: lékařské zprávy á normostrana

330 Kč

Překlady listin se soudním ověřením (s kulatým razítkem)

Maturitní vysvědčení

590 Kč

Vysokoškolský diplom (bez dodatku)

590 Kč

Dodatek VŠ diplomu

3100 Kč

Ročníkové vysvědčení ze střední/ základní školy

630 Kč

Vysvědčení o absolutoriu

590 Kč

Výuční list

630 Kč

Přiznání k dani z příjmu (bez příloh)

3860 Kč

Přílohy (1/2/3/4) k přiznání k dani z příjmu

od 1100 Kč

Potvrzení o zdanitelném příjmu

1020 Kč

Životopis

590 Kč

Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání

590 Kč

Osvědčení o jednotlivé zkoušce

590 Kč

Osvědčení o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR

590 Kč

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

590 Kč

Certifikát o vzdělání

590 Kč

Potvrzení o studiu

590 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

590 Kč

Oddací list

590 Kč

Úmrtní list

590 Kč

Rodný list

590 Kč

Neschopenka - Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

550 Kč

Technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla část I

490 Kč

Technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla část II

850 Kč

Další specifické texty např.: lékařské zprávy á normostrana

530 Kč

Uvedené ceny jsou konečně. 

Detailní ceník překladatelských služeb ke stažení zde: