Ceník

Aktuálně platný ceník od 1.9.2023


Překlad z němčiny do češtiny s hranatým razítkem

Cena za 1 normostranu překladu (1800 znaků včetně mezer). Znaky jsou počítány ze zdrojového textu. 


290 Kč

Překlad z češtiny do němčiny s hranatým razítkem

Cena za 1 normostranu překladu (1800 znaků včetně mezer). Znaky jsou počítány ze zdrojového textu. 


  290 Kč

Korektura rodilým mluvčím

Cena korektury od rodilého mluvčího za 1 normostranu překladu.


   150 Kč

Překlad do němčiny s kulatým razítkem

Cena za 1 normostranu zdrojového textu. Překlad se soudní doložkou automaticky obsahuje i běžnou korekturu. V ceně jsou zahrnuty náklady na poštovné.


     450 Kč

Vyplnění a podání žádosti o Kindergeld v Německu

Vyplnění žádosti o Kindergeld a vyplnění všech příloh k žádosti. Odeslání žádosti, příloh a podkladů na příslušnou Familienkasse, zastoupení při komunikaci s německou Familienkasse. Informování o tom, jak vyřídit české přílohy na českém úřadě. Cena za kompletní vyřízení.

3000 Kč

Vyplnění dodatečného dotazníku od Familienkasse

Poradenství např. ohledně rodičovského příspěvku v Německu, odhlášení zdrav.pojišťovny ve Švýcarsku, aj.

500 Kč

Hlášení změn při pobírání Kindergeld

Nahlášení změn ohledně: změny zaměstnavatelů rodičů, započetí/ ukončení studia dítěte, změna bankovního spojení, apod.

500 Kč

Žádost o dorovnání výše přídavků z Německa

Žádost o plnou výši přídavků na děti z Německa - případech, kdy bylo původně z Německa schválené Kindergeld v pokrácené výši kvůli existujícímu nároku na české přídavky na děti, ale ten již zanikl. Odeslání žádosti a příslušných podkladů na Familienkasse.

500 Kč

Vyplnění a podání žádosti o Kinderzuschlag v Německu

Vyplnění žádosti o Kinderzuschlag a dalších příloh k žádosti. Odeslání žádosti, příloh a podkladů na příslušnou Familienkasse, zastoupení při komunikaci s německou Familienkasse v případě potřeby. 

3000 Kč

Podání žádosti o mateřskou/ Mutterschaftsgeld v Německu

Vyplnění formuláře žádosti o mateřskou v Německu a její odeslání na příslušný úřad. Zastupování při komunikaci s úřady. Vč. jedné odpovědi na případné zaslání dodat. podkladů.

2500 Kč

Podání žádosti o rodičovskou/ Elterngeld/ Familiengeld v Německu

Vyplnění formulářů ohledně žádosti na rodičovskou v Německu. Vybrání optimální rozložení pobírání Elterngeld. Zastoupení při komunikaci v úřadem. Doložení všech potřebných příloh. Vč. jedné odpovědi na případné doplnění informací příslušnému úřadu.

3500 Kč

Žádost o St.-ID

Zažádaní o přidělení Vašeho steuerliche Identifikatiosnummer (Steuer-ID / St.-ID), potřebného např. pro podání daňového přiznání v Německu.

500 Kč

Žádost o vystavení PD U1/ změnu daňové třídy/ poradenství k žádosti o důchod apod.

Cena je konečná.

500

Individuální konzultace

Poradenství např. ohledně rodičovského příspěvku v Německu, odhlášení zdrav.pojišťovny ve Švýcarsku, aj.

500 Kč / 50 min

Individuální doučování němčiny

Hodina obsahuje 60 minutovou výuku online, včetně zasílání materiálů na domácí procvičování. 

   400 Kč

Tlumočení

Tlumočení (telefonicky, v zahraničí, u klienta, v místě schůzky). Cena je za 60min a zahrnuje se do ní i cesta na místo tlumočení. Bez cestovních nákladů.

500 Kč

Minimální fakturovaná částka je 200,- Kč.

Překlady listin do němčiny bez soudního ověření

Maturitní vysvědčení

320 Kč

Vysokoškolský diplom (bez dodatku)

320 Kč

Ročníkové vysvědčení ze základní/ střední školy

350 Kč

Výuční list

350 Kč

Životopis

350 Kč

Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání

290 Kč

Osvědčení o jednotlivé zkoušce

290 Kč

Osvědčení o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR

290 Kč

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

290 Kč

Certifikát o vzdělání

290 Kč

Potvrzení o studiu

290 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

390 Kč

Oddací list

290 Kč

Úmrtní list

290 Kč

Rodný list

290 Kč

Neschopenka - Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

350 Kč

Technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla část I

310 Kč

Technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla část II

490 Kč

Další specifické texty např.: lékařské zprávy á normostrana

330 Kč

Překlady listin se soudním ověřením (s kulatým razítkem)

Maturitní vysvědčení

590 Kč

Vysokoškolský diplom (bez dodatku)

590 Kč

Ročníkové vysvědčení ze střední/ základní školy

630 Kč

Výuční list

630 Kč

Životopis

590 Kč

Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání

590 Kč

Osvědčení o jednotlivé zkoušce

590 Kč

Osvědčení o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR

590 Kč

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

590 Kč

Certifikát o vzdělání

590 Kč

Potvrzení o studiu

590 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

590 Kč

Oddací list

590 Kč

Úmrtní list

590 Kč

Rodný list

590 Kč

Neschopenka - Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

550 Kč

Technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla část I

490 Kč

Technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla část II

850 Kč

Další specifické texty např.: lékařské zprávy á normostrana

530 Kč

Uvedené ceny jsou konečně. 

Detailní ceník překladatelských služeb ke stažení zde: