Život v Německu

Od roku 2025 by měla být podpora pro děti v Německu nově regulovaná. Tzv. Kindergrundsicherung by měl revolucionizovat dosavadní systém vyplácení Kindergeld. Jedná se zatím pouze o nový návrh zákona, který ještě nebyl schválen.

Přináším Vám přehled výplatních termínů Kindergeld opět pro příští rok 2024. Stejně jako v minulých letech se termíny řídí koncovou číslicí Vašeho přiděleného Kindergeldnummer.

Pokud jste požádal/a o Kindergeld, jste podle § 68 odst. 1 daňového zákona o příjmu povinna/ povinnen Vaší příslušné Familienkasse neprodleně (v rámci jednoho měsíce) sdělit všechny změny ve Vašich vztazích a vztazích Vašich dětí (tzv. Mitwirkungspflicht), které jsou důležité pro nárok na Kindergeld nebo za děti, na které již byly odevzdány...

V rámci podpory setkávání českých a německých obyvatel, kteří jsou již po staletí sousedy, vznikla jízdenka s názevem Egronet. Jedná se o jízdenku, se kterou je možnost po celý den procestovávat příhraniční oblasti Čech a německé spolkové země Bavorko/ Bayern, Durynsko/ Thüringen a Sasko/ Sachsen.

Výplatní termíny Kindergeld v roce 2022 jsou určeny podle poslední číslice Vašeho přiděleného čísla Kindergeld. Toto číslo naleznete v jakémkoliv dopise od Vaší Familienkasse.

Německo se snaží podporovat své občany a místní pracovníky v době energetické krize. Připravuje proto řadu úlev a balíčků pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Dobrým vyhlídkám se těší i zvýšení Kindergeld v roce 2023.

Slova EINIGE, EINIG, EIGEN, EINZIG vypadají celkem podobně, ale přesto mají rozdílné významy. Jelikož spousta studentů při výuce němčiny tato slovíčka vzájemně zaměňuje, budu se v tomto článku zabývat těmito slovy a vysvětlím jejich význam a sdělím Vám, jak je můžete používat.

Abyste těmto slovům dobře rozuměli a dobře je použili, je samozřejmě...

Při doučování němčiny si spousta studentů plete vyýznami těchto slovo. Proto se na sloveso "machen" podíváme podrobněji, sloveso mění svůj význam, pokud mu dáme jinou předponu.

Kinderbonus srpen 2021: Kdo dostane druhý tzv. Kinderfreizeitbonus ve výši 100 Euro v srpnu?

Dnes se podíváme detailněji na slovíčko "doch". V němčině můžeme toto slovo slyšet poměrně často, pokud jde o odpovědi na otázky bez tázacích slov. Můžeme samozřejmě otázku zodpovědět pomocí slov "ja" nebo "nein" - ale také pomocí "doch".

Kinderbonus je další finanční podpora pro rodiny během korona krize. Tento článek přináší informace, zda máte na Kinderbonus nárok a jak se Kinderbnus vyplácí.
Tento článek se bude vztahovat k aktuálnímu Kinderbonusu za rok 2021. Kinderbonus za rok 2020 j.e popsán na konci článku.
Kinderbonus je "bonusový" příspěvek pro rodiny s dětmi. To znamená,...

Obě slovesa mitnehmen a mitbringen jsou pro většinu lidí při výuce němčiny nějakou zvláštní "oblibou" je libovolně zaměňovat. Proto se tento článek zaměří na správné užití těchto dvou sloves.

Shrnutí modálních sloves müssen a sollen: Obě modální slovesa müssen a sollen se používají v podobné souvislosti. Existují v jejich použití ale přesto lehké rozdíly. Sloveso müssen vyjadřuje především objektivní nutnost a zní naléhavěji. Pokud se neudělá, co je nutné, musí člověk počítat s jistými důsledky.

V němčině existují celkem 2 budoucí časy. Tzv. Futur I a Futur II. Tento článek se zaměří na použití času Futur I.

"Die Zukunft war früher auch besser." / "Budoucnost byla dříve také lepší"

Při doučování němčiny se občas studenti ptají jaký je rozdíl mezi slovesy ANRUFEN a TELEFONIEREN. V tomto článku vám vysvětlím rozdíl mezi těmito slovesy a kdy správně které použít, tak abyste je nezaměňovali.

Předložky jsou v hodně jazycích důležité, ale také komplikované téma. Předložky v němčině je třeba pravidelně procvičovat... Teď detailněji k předložkám. K čemu předložky vůbec potřebujeme?

Spousta studentů si při studiu gramatiky němčiny stále není jistá, kam správně dávat slovo NICHT ve větě. Tento článek přináší poměrně detailnější návod, na jakou pozici správně dávat slovíčko NICHT.