Život v Německu

Rok 2021 přináší drobné změny ve vyplácení příspěvků na děti, zejména se jedná o jeho výši pro české a slovenské občany..

Poslech němčiny neboli také porozumění mluvenému slovu se dá s trochou píle natrénovat. Jak to ovšem provést, jak se co nejrychleji zdokonalit v porozumění? Prvním takovým pravidlem pro zlepšení by mohla být pravidelnost, tj. abych se co nejvíce zdokonalil v porozumění němčině, je třeba tuto dovednost zpočátku pravidelně trénovat, zpočátku ideálně...

Posloucháním se člověk leccos naučí. Pokud se již věnujete studiu němčiny, určitě při poslechu rádia zaznamenáte fráze, či slovíčka, s kterými jste se při studiu již setkali. Tímto si německá slovíčka lépe zapamatováváte a němčinu si tím opakujete.

Společenský evropský referenční rámec pro jazyky, zkráceně SERR (německy: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) je dokument vydaný Radou Evropské unie v roce 2001, který definuje celkem šest jazykových úrovní, rozdělený do tří částí: A (základní znalosti), B (samostatný) a C (kompetentní). Přičemž každá část má dva stupně. A1...