Život v Německu

Slova EINIGE, EINIG, EIGEN, EINZIG vypadají celkem podobně, ale přesto mají rozdílné významy. Jelikož spousta studentů při výuce němčiny tato slovíčka vzájemně zaměňuje, budu se v tomto článku zabývat těmito slovy a vysvětlím jejich význam a sdělím Vám, jak je můžete používat.

Abyste těmto slovům dobře rozuměli a dobře je použili, je samozřejmě...

Při doučování němčiny si spousta studentů plete vyýznami těchto slovo. Proto se na sloveso "machen" podíváme podrobněji, sloveso mění svůj význam, pokud mu dáme jinou předponu.

Dnes se podíváme detailněji na slovíčko "doch". V němčině můžeme toto slovo slyšet poměrně často, pokud jde o odpovědi na otázky bez tázacích slov. Můžeme samozřejmě otázku zodpovědět pomocí slov "ja" nebo "nein" - ale také pomocí "doch".