Rodičovský příspěvek/ Elterngeld v Německu/ Familiengeld v Bavorsku

Kdo má nárok na Elterngeld/ Familiengeld

O Elterngeld může zažádat ten, který před narozením dítěte měl pracovní poměr v Německu a s dítětem žije v jedné domácnosti a bude o něj doma pečovat. Nárok na Elterngeld má rovněž každý, kdo chce po narození dítěte pracovat a sice ne více než průměrně 32 hodin týdně. Nárok na Elterngeld vzniká i na adoptované děti nebo přivdaným matkám, pokud se o dítě starají a žijí s ním v jedné domácnosti. Nárok na Elterngeld získává rovněž ten, který se do Německa přistěhoval z ČR a dítě ještě není starší 12 měsíců. Pokud by bylo v případě přistěhování do Německa dítě starší 12 měsíců, lze požádat o Familiengeld (při přistěhování do Bavorska).

Nárok mají rovněž matky, které nemají v České republice parcovní poměr a druhý rodič pracuje v Německu (nemusí být manželé). V takovém případě vzniká nárok na minimální výši Elterngeld 300 euro za měsíc a následný Familiengeld 250 euro za měsíc - Familiengeld se vyplácí pouze při zaměstnání v Bavorsku, ev. Sasku.

Žádost o Elterngeld v Německu
Žádost o Elterngeld v Německu

Pro více informací ohledně zprostředkování/ dovyřízení mě kontaktujte zde:

Při pobírání rodičovského příspěvku si můžete vybrat ze 2 variant a sice:

12 měsíců Basiselterngeld (maximálně 1800 euro měsíčně)

24 měsíců Elterngeld Plux (maximálně 900 euro měsíčně)

Při Basiselterngeld máte standardně nárok na 12 měsíců. Pokud byste raději byla 24 měsíců doma s dítětem, začnete pobírat tzv. Elterngeld Plus a Basiselterngeld se Vám rozdělí na poloviční výši a vyplácí dvakrát takovou dobu. 

Dodatečné dva měsíce navíc (Partnermonate) u Basiselterngeld, stejně jako 4 měsíce navíc u Elterngeld Plus je možno pobírat v případě, kdy by i druhý rodič (nejčastěji otec) chtěl jít na rodičovskou dovolenou. U Basiselterngeld tyto 2 měsíce navíc tedy musí pobírat druhý z rodičů. U Elterngeld Plus může druhý rodič pobírat 4 měsíce rodičovský příspěvek.

Elterngeld Plus se vyplatí především těm rodičům, kteří chtějí po narození jít brzy zpět do práce, ale zároveň chtějí pracovat na částečný úvazek (ten je totiž při Elterngeld Plus dovolen a sice až 30 hodin týdně).

Matky samoživitelky mají rovněž nárok na další 2 měsíce Basiselterngeld (nebo 4 měsíce Elterngeld Plus) navíc.

Otcovská dovolená/ Vaterschaftsurlaub (Patnermonate)

V Německu rovněž existuje (tedy stejně i jako v ČR) otcovská dovolená. Jak tedy přesně otcovská dovolená v Německu funguje? Otcovská dovolená má především za úkol seznámit otce se vším, co výchova malého dítěte obnáší. Je to v podstatě rodičovská dovolená pro otce, která se vybírá navíc ještě i k rodičovské dovolené (na kterou nastupuje standardně matka).

Otcovskou dovolenou lze pobírat 2 měsíce při Basiselterngeld a 4 měsíce při Elterngeld plus. Pokud se rozhodnete jako rodiče zároveň požádat i o otcovskou, může být zároveň doma i otec s dítětem. Při otcovské dovolené mohou být doma oba rodiče nebo se matka může jit vrátit do práce a otec na otcovskou nastopit. Vše záleží na tom, jakou kombinaci si zvolíte. 

Pozor - nárok na prodloužení rodičovské dovolené (tedy 2 měsíce Basiselterngeld nebo 4 měsíce Elterngeld Plus navíc) mají i matky samoživitelky. Pokud by tedy matka samoživitelka žila sama bez partnera, má rovněž nárok si rodičovskou dovolenou takto prodloužit.

Pro lepší představu tedy pár možných příkladů pobírání Elterngeld v kombinaci s otcovskou:

1) Oba rodiče pracují v Německu:

- Matka může např. zvolit Elterngeld Plus (tedy 24 měsíců rodičovské dovolené v poloviční výši). Otec má možnost vybrat zároveň k tomu 2 měsíce Basiselterngeld nebo 4 měsíce Elterngeld plus. Otec může na otcovskou nastoupit, zatímco je ještě matka na rodičovské nebo až když se matka rozhodně vrátit do práce (otcovskou dovolenou lze vybírat do 16 měsíců věku dítěte).

- Stejně tak by matka mohla zvolit 12 měsíců Basiselterngeld a otec by nastoupil na otcovskou 13. a 14. měsíc a pobíral by rovněž Basiselterngeld. Stejně tak by ale otec mohl 13., 14., 15. a 16. měsíc věku dítěte jít na otcovskou a pobírat Elterngeld Plus (tedy opět v poloviční výši).

2) Matka měla zaměstnání v ČR, otec pracuje v Německu:

I zde vzniká nárok na otcovskou dovolenou. Jelikož matka měla pracovní poměr v ČR, tak si bude rodičovskou dovolenou vybírat rovněž v České republice. Jelikož je ale otec zaměstnaný v Německu, má rovněž nárok na 2 měsíce Basiselterngeld nebo 4 měsíce Elterngeld Plus. Zde je pouze potřeba dodržet termín pro vybrání otcovské, tedy ideálně začít otcovskou vybírat nejpozději 13. a 14. měsíc věku dítěte (později nárok již nemusí být).

Minimální výše Elterngeld v Německu činí 300 €
Minimální výše Elterngeld v Německu činí 300 €

Upozornění - nárok na otcovskou vzniká automaticky ze zákona každému. Nicméně je třeba požádat si v práci zaměstnavatele o písemný souhlas a ten Vám musí odsouhlasit zvolené časové období na vybrání otcovské dovolené.

Jak dlouho trvá rodičovská dovolená v Německu?

Standardně trvá 1 rok a to při pobírání Basiselterngeld nebo dva roky při Elterngeld Plus. Rodičovský příspěvek je možno si protáhnout až na 3 roky, kdy Vám stát třetí rok stále hradí sociální a zdravotní výlohy, nicméně již nedostáváte žádný rodičovský příspěvek. V Bavorsku rovněž začnete dostávat na 13.-36. měsíc věku dítě Familiengeld, v Bavorsku tedy trvá rodičovská dovolená 3 roky.

Jaká je výše Elterngeld v Německu?

Basiselterngeld

Basiselterngeld zpravidla činí 65% Vaší čisté průměrné mzdy za posledních 12 měsíců před narozením dítěte. Oba rodiče mají dohromady možnost pobírat Basiselterngeld v měsíční maximální výši 1800 euro, kterou si pár mezi sebe může podle své vůle libovolně rozdělit. Např. matka prvních 7 měsíců a otec zbylých 5 měsíců nebo pobírají oba rodiče zároveň prvních 6 měsíců Basiselterngeld, ale musejí být doma s dítětem oba dva.

Příplatek za vícerčata (Mehrlingszuschlag) dostanou rodiče, kterým se narodí vícerčata a to ve výši 300 euro za druhé a každé další narozené dítě (trojčata, čtyřčata, ...)

Sourozenecký příspěvek (Geschwisterbonus) ve výši 10 % rodičovského příspěvku (minimálně 75 euro měsíčně) dostanou rodiče, kteří vedle novorozeněte již mají další dítě mladší 3 let nebo mají dvě nebo více dětí, kterým ještě nebylo 6 let.

Elterngeld Plus

Namísto 14 měsíců Basiselterngeld v maximální měsíční výši 1800 euro můžete pobírat již zmiňovaný Elterngeld Plus na až 28 měsíců (pokud se rodičovské zúčastní oba rodiče), Elterngeld Plus činí měsíčně maximálně 900 euro měsíčně.

Minimální výše Elterngeld

Ten kdo byl před narozením dítěte bez příjmu a proto má nárok pouze na minimální výši Basiselterngeld 300 euro za měsíc, dostane při Elterngeld Plus 150 euro. To samé platí pro příspěvek na vícerčata a na sourozenecký příspěvek.

Elterngeld v praxi - často jen 10 měsíců nebo 20 měsíců

Většina lidí se špatně domnívá, že dokončí pobírání mateřské (2 měsíce života dítěte) a začne pobírat na následujících 12 měsíců Elterngeld. Jenže v praxi 1 měsíc mateřské dovolené se rovná právně stejně jednomu měsíci rodičovské dovolené. Nárok by právně sice na 12 měsíců Basiselterngeld byl, nicméně pokud berete po narození i mateřský příspěvek, tak se o tyto měsíce pobírání mateřského příspěvku Váš rodičovský příspěvek pokrátí. O mateřskou nicméně je stále dobře žádat, jelikož tu pobíráte již před narozením dítěte, a to je doba, kdy na rodičovskou dovolenou ještě nárok nemáte a navíc je vyšší.


Familiengeld v Bavorsku

Bavorský zákon o Familiengeld - Das Bayerische Familiengeldgesetz (BayFamGG) vstoupil v platnost 1. srpna 2018. Od 1. září 2018 existuje nový Bavorský Familiengeld. Jedná se o příspěvek k Elterngeld, který se vyplácí zaměstnancům v Bavorsku.

Svobodný stát Bavorsko poskytuje rodičům za každé dítě v jejich druhém a třetím roce života 250 euro měsíčně, od třetího dítěte dokonce 300 euro měsíčně. Familiengeld dostávají rodiče pro své děti, které se narodily od 1. října 2015. Žádost o Familiengeld se může odesílat společně s žádostí o Elterngeld, ale Familiengeld může být přiznáno a pobíráno nejdříve ve 13. měsíci života dítěte. Pokud by se žádost o Familiengeld podala později, tak se vyplácí maximálně 3 měsíce zpětně. 

Příklad: Dítě je staré 15 měsíců a podáte si žádost o Familiengeld. Familiengeld bude přiznáno ale teprve od 13. měsíce života dítěte.

Základní předpoklady pro Familiengeld:

· Žadatel o Familiengeld má trvalý nebo přechodný pobyt v Bavorsku

· Jeden z rodičů pracuje v Bavorsku a oba mohou žít v ČR

· Žije s dítětem v jedné domácnosti

· Žadatel toto dítě vychovává, dítě může již navštěvovat školku

U vícerčat se pro každé z dětí počítá Familiengeld zvlášť.

Je to dávka pro všechny rodiny, nezávisle na příjmu nebo zaměstnanecké činnosti. Rodiče v Bavorsku mohou obdržet Familiengeld, pokud dítě navštěvuje jesle nebo je vychováváno doma. Výplatní termín se řídí dne narození dítěte a následuje zpravidla během prvních pěti pracovních dní ode dne narození dítěte.

Příklad:

Narození dítěte dne 16.8.2019. Den narození dítěte je tedy vždy 16. dne v jednotlivém měsíci.

Familiengeld je na účet vyplaceno nejpozději:

V září dne 23.9.2020

V říjnu dne 23.10.2020

V listopadu dne 23.11.2020 atd.


Zdroje:

Elterngeld. Zentrum Bayern Familie und Soziales [online]. [cit. 2023-06-12]. Dostupné z: https://www.zbfs.bayern.de/familie/elterngeld/index.php

Bayerisches Familiengeld. Zentrum Bayern Familie und Soziales [online]. [cit. 2023-06-12]. Dostupné z: https://www.zbfs.bayern.de/familie/familiengeld/index.php