Rodičovská/ Elterngeld v Německu/ Familiengeld v Bavorsku

Kdo má nárok na Elterngeld/ Familiengeld

O Elterngeld může zažádat ten, který před narozením dítěte měl pracovní poměr v Německu a s dítětem žije v jedné domácnosti a bude o něj pečovat doma. Nárok na Elterngeld má rovněž každý, kdo chce po narození dítěte pracovat a sice ne více než průměrně 30 hodin týdně. Nárok na Elterngeld máte i na adoptované děti nebo i tzv. macechy, pokud se o dítě starají a žijí s ním v jedné domácnosti. Nárok na Elterngeld získává rovněž ten, který se do Německa přistěhoval z ČR a dítě ještě není starší 12 měsíců. Pokud by bylo v případě přistěhování do Německa dítě starší 12 měsíců, lze v některých případech zažádat o jiný příspěvek.

Při pobírání rodičovského příspěvku si můžete vybrat ze 2 variant a sice:

  • 12 měsíců Basiselterngeld (maximálně 1800€ měsíčně)
  • 24 měsíců Elterngeld Plus (maximálně 900€ měsíčně)

Při Basiselterngeld máte standardně nárok na 12 měsíců. Pokud byste raději byla 24 měsíců doma s dítětem, začnete pobírat tzv. Elterngeld Plus a defakto se vám Basiselterngeld rozdělí na poloviční výši a vyplácí dvakrát takovou dobu. Dodatečné dva měsíce navíc u Basiselterngeld stejně jako 4 měsíce navíc u Elterngeld Plus je možno pobírat v případě, kdy i (druhý rodič (nejčastěji otec) začne pobírat Elterngeld a v práci si na toto období zkrátí prac.dobu. u Basiselterngeld tyto 2 měsíce navíc tedy musí pobírat druhý z rodičů. U Elterngeld Plus může druhý rodič pobírat až 4 měsíce příspěvek.

Elterngeld Plus se vyplatí především těm rodičům, kteří chtějí po narození jít brzy zpět do práce, ale zároveň chtějí pracovat na částečný úvazek (ten je totiž při Elterngeld Plus dovolen a sice až 30 hodin týdně).

Jak dlouho trvá rodičovská v Německu?

Standardně trvá 1 rok a sice při pobírání Basiselterngeld nebo dva roky při Elterngeld Plus. Rodičovský příspěvek je možno si protáhnout až na 3 roky, kdy vám stát třetí rok stále hradí sociální a zdravotní výlohy, nicméně již nedostáváte žádný rodičovský příspěvek.

Jaká je výše Elterngeld v Německu?

Basiselterngeld

Basiselterngeld zpravidla činí 65% Vaší čisté průměrné mzdy za posledních 12 měsíců před narozením dítěte. Oba rodiče mají dohromady možnost pobírat Basiselterngeld v měsíční maximální výši 1800€, kterou si pár mezi sebe může podle své vůle libovolně rozdělit. Např. matka prvních 7 měsíců a otec zbylých 5 měsíců nebo pobírají oba rodiče zároveň prvních 6 měsíců Basiselterngeld, ale musejí být doma s dítětem oba dva.

Příplatek za vícerčata (Mehrlingszuschlagú dostanou rodiče, kterým se narodí vícerčata a sice ve výši 300€ za druhé a každé další narozené dítě (trojčata, čtyřčata, ...)

Sourozenecký příspěvek (Geschwisterbonus) ve výši 10% rodičovského příspěvku (minimálně 75€ měsíčně) dostanou rodiče, kteří vedle novorozeněte již mají další dítě mladší 3 let nebo mají dvě nebo více dětí, kterým ještě nebylo 6 let.

Elterngeld Plus

Namísto 14 měsíců Basiselterngeld v maximální měsíční výši 1800€ můžete pobírat již zmiňovaný Elterngeld Plus na až 28 měsíců (pokud se rodičovské zúčastní oba rodiče), Elterngeld Plus činí měsíčně maximálně 900€ měsíčně.

Minimální výše Elterngeld

Ten kdo byl před narozením dítěte bez příjmu a proto má nárok pouze na minimální výši Basiselterngeld 300€ za měsíc, dostane při Elterngeld Plus jen 150€. To samé platí pro příspěvek na vícerčata a na sourozenecký příspěvek.

Elterngeld v praxi - často jen 10 měsíců nebo 20 měsíců

Většina lidí se špatně domnívá, že dokončí pobírání mateřské (cca 3 měsíc života dítěte) a začne pobírat na následujících 12ú23 měsíců Elterngeld. Jenže v praxi 1 měsíc mateřské se rovná právně stejně jednomu měsíci rodičovské dovolené. Nárok by právně sice na 12 měsíců Basiselterngeld byl, nicméně pokud berete po narození i mateřskou, tak se o tyto měsíce pobírání mateřské Váš rodičovský příspěvek pokrátí. O mateřskou nicméně je stále dobře žádat, jelikož tu pobíráte již před narozením dítěte, a to je doba, kdy na rodičák ještě nárok nemáte.

Tento text je přeložen z německých zdrojů:

https://www.test.de/Elterngeld-5172440-0/

Familiengeld v Bavorsku

Bavorský zákon o Familiengeld - Das Bayerische Familiengeldgesetz (BayFamGG) vstoupil v platnost 1. srpna 2018. Od 1. září 2018 existuje nový Bavorský Familiengeld. Jedná se o příspěvek k Elterngeld, který se vyplácí zaměstnancům v Bavorsku.

Svobodný stát Bavorsko poskytuje rodičům za každé dítě v jejich druhém a třetím roce života 250€ měsíčně, od třetího dítěte dokonce 300€ měsíčně. Familiengeld dostávají rodiče pro své děti, které se narodily od 1. října 2015. Žádost o Familiengeld se může odesílat společně s žádostí o Elterngeld, ale Familiengeld může být přiznáno a pobíráno nejdříve ve 13. měsíci života dítěte. Pokud by se žádost o Familiengeld podala později, tak se vyplatí maximálně 3 měsíce zpětně. Příklad: Dítě má 15 měsíců a podáte si žádost o Familiengeld. Familiengeld bude přiznáno ale teprve od 13. měsíce života dítěte.

Základní předpoklady pro Familiengeld:

· Žadatel o Familiengeld má trvalý nebo přechodný pobyt v Bavorsku

· Žije s dítětem v jedné domácnosti

· Žadatel toto dítě vychovává, dítě může již navštěvovat školku

U vícerčat se pro každé z dětí počítá Familiengeld zvlášť.

Je to dávka pro všechny rodiny, nezávisle na příjmu nebo zaměstnanecké činnosti. Rodiče v Bavorsku mohou obdržet Familiengeld, pokud dítě navštěvuje jesle nebo je vychováváno doma. Výplatní termín se řídí dne narození dítěte a následuje zpravidla během prvních pěti pracovních dní ode dne narození dítěte.

Příklad:

Narození dítěte dne 16.8.2019. Den narození dítěte je tedy vždy 16. dne v jednotlivém měsíci.

Familiengeld je na účet vyplaceno nejpozději:

V září dne 23.9.2020

V říjnu dne 23.10.2020

V listopadu dne 23.11.2020 atd.

Nárok na Familiengeld mají za určitých podmínek i Češi, kteří v Bavorsku nežijí a žijí v ČR, ale jeden nebo oba z rodičů mají v Bavorsku platný pracovní poměr.