Časování sloves v přítomném čase III. část

27.07.2021

Pokračování článku o časování sloves v němčině a o jejich specifikách. Tento díl o časování v přítomném čase je poslední. 

Časování v přítomném čase, pokud před infinitivní koncovkou -en máme písmenka -s, -m, -n nebo končí na -eln

Präsens III.
Präsens III.

Koncovka kořene -s
U sloves, jejich kořen slovesa končí na písmeno -s, se ve 2. osobě jednotného čísla nepřidává při časování další -s. Všechny ostatní osoby se časují jako pravidelné. 

Příklad: reisen - du reist
ich reise                       wir reisen
du reist                         ihr reist
er, sie, es reist             sie reisen

Stejné pravidlo se vztahuje i pro slovesa, jejich kořen slovesa končí na koncovky: -s, -ss, -ß, -z, -tz, -x, -chs, jedná se o tzv. s-Laut.

Příklady: koncovky s s-Laut
reis-en - du reist
ess-en - du isst
heiß-en - du heißt
tanz-en - du tanzt
sitz-en - du sitzt
box-en - du boxt
wachs-en - du wächst

Koncovka kořene -m nebo -n
Slovesa, jejich kořen končí na písmena -m oder -n, obdrží rozšíření o -e.

Příklad: atmen (koncovka kořene slovesa -m)
ich atme                      wir atmen
du atmest                    ihr atmet
er, sie, es atmet          sie atmen

Příklad: öffnen (koncovka kořene slovesa -n)
ich öffne                      wir öffnen
du öffnest                   ihr öffnet
er, sie, es öffnet          sie öffnen

Toto pravidlo ale neplatí, pokud koncovka kořene slovesa končí na dvě souhlásky. Všechna tato slovesa neobdrží rozšíření o -e.

Příklad: kommen (dvojitá souhláska -mm)
ich komme                  wir kommen
du kommst                  ihr kommt
er, sie, es komm       sie kommen

Příklad: rennen (dvojitá souhláska -nn)
ich renne                    wir rennen
du rennst                    ihr rennt
er, sie, es rennt          sie rennen

Koncovka kořene -ein
Pokud sloveso končí na -eln, ztrácí 1. osoba v jednotném čísle uprostřed -e. Všechny ostatní osoby se časují jako pravidelné. Jako operativní koncovka nám tady slouží pouze poslední písmeno -n.

Příklad: sammeln - ich sammle
ich sammle                wir sammeln
du sammelst              ihr sammelt
er, sie, es sammelt    sie sammeln

Při doučování němčiny je možno se na časování nepravidelných sloves podívat detailněji a získat větší jistotu v těchto základech. Pro více informací, jak vypadá výuka němčiny, se podívejte na:

Zdroj: Die Konjugation: Präsens - Stammendungen -s, -m, -n, -eln. Deutsche Grammatik 2.0 [online]. [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: https://deutschegrammatik20.de/verbformen/die-konjugation-praesens/endungen-s-m-n-eln/ Jedná se o odkaz na originální text v němčině.