Deset nejdůležitějších důvodů, proč je výhodné umět dobře německy 

19.11.2020

Němčina je jedním ze světoznámých jazyků a každému, kdo ji dobře ovládá přináší velkou řadu výhod.

Tady jsou:

1. Německo je nejvýznamnější obchodní partner ČR

Německo je největším a nejdůležitějším zahraničně obchodní partnerem pro Českou Republiku. Kolem 39% celkového exportu České Republiky směřuje do Německa. I pro Německo jsme ale významnou exportní zemí, přibližně jejích 10. nejdůležitější exportní zemí. Německo je i zároveň naším největším importním partnerem. Z Německa každý rok dovezeme kolem 32% z celkového objemu dováženého zboží a služeb. Tento trend roste dlouhodobě již od roku 2010. Obchodní vazba s Německem je pro nás tedy velmi významná. Z tohoto důvodu se pro náš profesní a kariérní život vyplatí jejich jazyku rozumět. V České Republice najdeme mnoho do Německa orientovaných firem, které německy mluvící zaměstnance neustále poptávají.

2. Stoupne vaše cena na trhu práce

Ať již v Česku nebo v německy mluvících zemí, každá firma nebo státní sektor považuje vyšší jazykové znalosti za významné plus. Německy mluvící pracovníci, jejich jazyková úroveň dosahuje alespoň B2 je pro každou korporátní firmu nedostatkovým zbožím (alespoň do předkrizové doby tomu tak bylo).

3. Stoupne vaše cena v očích vašich nadřízených

Pokud Vaši nadřízení uvidí, že ovládáte jazyk na vysoké úrovni (opět mluvím alespoň o úrovni B2), budete mít nejlépe našlápnutou kariérní cestu na povýšení do vedoucí pozice. Každý nadřízený vedoucího týmu v korporátní firmě musí denně, ať již po emailu nebo telefonicky komunikovat se svým spolupracujícím oddělením sídlícím v zahraničí. Zároveň tím stoupnou sympatie s Vašimi zahraničními kolegy.

4. Domluvíte se snáze se šéfem

Pokud pracujete v Německu, Rakousku či Švýcarsku (označují se jako země DACH) a doposud jste moc nešprechtil, váš nadřízený si může dávat záležet, aby na vás mluvil, co nejjednodušším jazykem. Tím je to pro něj nějaká práce a soustředění navíc. Pokud uvidí, že jste se začal německy učit a že se stále zlepšujete, bude si toho velmi cenit a stoupne vaše cena před ním.

5. Můžete v Německu studovat

Pokud se rozhodnete studovat v Německu, je k tomu zapotřebí mít jazykovou úroveň alespoň B2 - pro bakalářské studium, úroveň C1 - pro magisterské studium. Aby Vám byla tato zkouška v zahraničí na vysoké škole uznána, je třeba jí vykonat v institucích uznávaných v Německu. V České Republice to jsou zkoušky vykonávané na Goethe Instititu nebo tzv. Test DaF, obě tyto zkoušky lze vykonat v Praze a dalších větších městech v České Republice.

6. Porozumíte německým dialektům

V podstatě se dá říct, že každá spolková země má svůj vlastní dialekt. Některé Bundeslandy ho mají podstatně výraznější, například Bayern a Baden-Würrtemberg, jinde se jazyk pořád drží spisovné Hochdeutsch. Stejně to platí pro Švýcarsko a Rakousko. Švýcarské němčině nerozumí ani samotní Němci (Bavoráci možná trochu), nicméně každého Švýcara lze požádat o přepnutí do Hochdeutsch. Pořád platí, že vyučovaná Hochdeutsch je jazykový základ, různé dialekty lze poté naposlouchat.

                         Bavorština vs. Hochdeutsch (spisovná němčina)


7. Němčina není tak těžká

Němčina je pro učení určitě těžší než angličtina. Nicméně je to jazyk velmi logický a strukturovaný. Spousta slov se dohromady skládá a vše lze různě odvozovat. Struktura skladby vět se také opakuje. Pokud se naučíte dobře jeden jev, máte často z poloviny odvozené další gramatické jevy.

8. V Evropě je mateřských jazykem kolem sto milionů obyvatel

Němčina je předním jazykem v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale i v Belgii, Lucembursku a Lichtenštejnsku. Pro srovnání - EU má kolem 446 milionů obyvatel.

9. Lépe se vám budou učit další jazyky

Jelikož jde o germánský jazyk, má spoustu podobných slov třeba s nizozemštinou, spousta slov je odvozených také z angličtiny.

10. Můžete číst literaturu známých spisovatelů v originálech

Například Erich Maria Remarque a jeho světoznámá díla jsou v originálním znění přeci jen trošku lepší.