Jak zlepšit porozumění němčiny

15.03.2021

Poslech němčiny neboli také porozumění mluvenému slovu se dá s trochou píle natrénovat. Jak to ovšem provést, jak se co nejrychleji zdokonalit v porozumění? Prvním takovým pravidlem pro zlepšení by mohla být pravidelnost, tj. abych se co nejvíce zdokonalil v porozumění němčině, je třeba tuto dovednost zpočátku pravidelně trénovat, zpočátku ideálně každý den alespoň pár minut. Pustíte si třeba německý film, ale v té rychlosti sotva zachytíte pár slov a tím vaše porozumění končí? Nevadí. 

Existuje celá řada speciálně namluvených a upravených audionahrávek/ videí, díky kterým se dá porozumění poměrně rychle zlepšit. Za první takový lze považovat německé filmy/ krátká videa s titulky, které jsou speciálně upraveny podle jazykové úrovně (tj. např. A1, A2, B1). V takovýchto filmech se používají slovíčka a gramatika odpovídající těmto úrovním. Zároveň při jejich mluvení běží celou dobu titulky, kde je možné si porozuměný text ověřovat. Aby poslech němčiny byl co nejefektivnější, snažte se soustředit na mluvená slova a zároveň stíhat číst psané titulky.

Odkaz na filmy s jazykovou úrovní A1, A2, B1 naleznete pod článkem.

Dalším fajn trikem je mít puštěné nějaké německy pomalu namluvené zprávy, klidně i jako kulisu. I když se nebudete na poslouchání soustředit, pasivně budete tyto německé dialogy stále vnímat. Občas pak zachytíte nějaký úryvek/ slovíčko, které si tím osvěžíte a opět uložíte do paměti.

Cvičení poslechu je rovněž velmi přínosné pro získání citu pro stavbu věty. Existuje sice celá řada mechanických pravidel, jak větu správně poskládat, nicméně nikomu se moc do učení takových pravidel nechce, příjemnější je naučit se toto přirozeným poslechem a tím poslech rádia nebo filmu v zákulisí je. Zvlášť důležité získat cit pro správnou větnou skladbu začíná někde na pomezí B1 a B2, kdy se začínají kombinovat vedlejší věty s minulým časem, popř. podmiňovacím způsobem a tam už se slovíčka skládají úplně jinak, než tomu bylo doposud.

Hlavní pravidla pro zlepšení porozumění poslechu tedy jsou:

1. Poslech trénovat pravidelně každý den aspoň chvilku

2. Začínat od nejjednodušších náslechů a teprve, když si sem jist, že jim rozumím dobře, posouvám se na další jazykový level

3. Snažit se po celou dobu vnímat, co se říká a zároveň číst titulky, pokud bych nestíhal, mohu si daný úryvek klidně znovu přehrát, dokud mi nebude jasné, jak se co přesně vyslovuje

4. Když se mi nechce, pustím si německou TV/ film (na Youtube jich je také spousta) alespoň jako kulisu i když dělám něco jiného. Toto pomůže zároveň i s porozuměním výslovnosti, tedy zjistím, jaká písmenka se nevyslovují, které koncovky se často polykají apod.

5. Pokud takto vydřím 6 týdnů a pustím si film, kterému jsem dříve nerozuměl, měl bych pocítit rozdíl.