Trpný rod v němčině - man a jemand

18.08.2021

Jak vyjádřit trpný rod v němčině: man a jemand

Jak vytvořit různé formy pasivu je pro studenty při výuce němčiny poměrně obtížné téma. Jak již nadpis napovídá v němčině existuje více způsobů, jak vyjádřit trpný rod. V tomto příspěvku půjde o obecné formy trpného rodu a ukážeme si konkrétní příklady za použití man a jemand.

Man und jemand
Man und jemand

Jaké jsem formy pasivu?

Jak již bylo řečeno pasiv lze v němčině vyjádřit více způsoby. Většina těchto způsobů je vyjádřena jako aktivní věty, mají ale "pasivnější" význam.

Proč vyjadřovat pasiv více způsoby?

Jak jistě víte, pasiv používáme, abychom vyjádřili, že v nějaké větě je důležité jednání, ale není důležité, kdo toto jednání vykonal, kdo byl subjekt, aktér tohoto jednání. Ten, kdo pasiv zrovna používá se chce vyjádřit elegantně a flexibilně. To lze pokud se použije pasiv (trpný rod). Formy pasivu pomáhají, vyjádřit větu elegantněji a flexibilněji, aniž by se muselo vzdát se základní myšlenky ve větě.

Nejznámější forma pasivu: man

Pokud se mluví o formách pasivu, často nejprve pomyslíme na slovíčko "man", které se používají "aktivněji" jako třetí osoba jednotného čísla, ale má pasivnější význam. Je to proto forma pasivu, která může nahradit všechny pasivní formy, jako v těchto příkladech:

Dnes se opravuje (mechanikem) auto.
Dnes se opravuje auto.
Přeloženo do němčiny:
Heute wird das Auto wird (vom Mechaniker) repariert.
Heute repariert man das Auto.

Pasivní tvar: "wird ... repariert" může být nahrazeno aktivním tvarem za pomocí slova "man".

Při tom je důležité, že údaj aktéra (resp. toho, co čin vykonal) je vyjádřen za pomocí předložky "von" + Dativ (třetího pádu, zde: "vom Mechaniker"). Ve větě, kde je slovo "man" se ale už aktér znovu NIKDY nevyjadřuje, protože je již vyjádřen osobou "man".

Balíček může být zítra vyzvednut.
Zítra se může balíček vyzvednout.
Přeloženo do němčiny:
Das Paket kann morgen abgeholt werden.
Man kann das Paket morgen abholen.

Zde máme pasivní tvar s modálním slovesem "können", který může být také vyjádřen ve větě za použití podmětu "man".

V některých situacích obsahují věty s podmětem "man" ne jen pasivní nápad, nýbrž se používají také jako forma rozkazovacího způsobu. Často slyšíme tyto věty:

Das macht man (doch) nicht!
To se (přeci) nedělá!
Naproti věta za použití pasivu:
Das wird (doch) nicht gemacht!
To se (přeci) nedělá.

Zájmeno "jemand" jako alternativa pasivu?

Občas (ale ne vždy) může být také zájmeno "jemand" v aktivní větě jako náhrada pro pasivní větu.

Z pasivní věty:
Hier wird ein Haus gebaut.
Použijeme "jemand":
Hier baut jemand ein Haus.

Avšak mělo by se dávat pozor, že "jemand" nezní tak obecně jako "man". Zní více jako jednotlivá osoba, která je ale neznámá. Proto je použití "jemand" v některých případech smysluplné, především v pasivních větách s modálním slovesem. Jako v tomto příkladě:

Hier darf geparkt werden.
Hier darf jemand parken.
Zde zní "jemand" zvláštně, jelikož povolní k parkování je obecné, proto je lepší použít:
Hier darf man parken.

Můžeme tedy vždy použít "man" nebo "jemand" namísto pasivu?

Zájmeno "man" je sice opravdu jednoduchá náhrada k vyjádření pasivu, ale neměli byste podmět "man" používat příliš často, nýbrž používat pasivní věty a věty s "man". Mimo jiné může být často smysluplné, věty vyjádřit aktivně a pasiv vůbec nepoužít.

Mimo jiné pasiv lze vyjádřit ještě dalšími způsoby. O těchto způsobech se dočteme třeba v dalším příspěvku, nicméně půjde o pasivní tvary pouze pro věty, ve kterých je použito modální sloveso.

Tento text je přeložen z němčiny, originál naleznete zde:
ALTERNATIVEN ZUM PASSIV: MAN UND JEMAND
[online]. [cit. 2021-8-18]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/alternativen-zum-passiv-man-und-jemand/