Zápor v němčině pomocí slovíčka kein

17.07.2021

Spousta začínajících, ale i pokročilejších studentů němčiny si není stále jistá, kdy používat zápor kein a kdy nicht. Tento článek vysvětlí, kdy se správně používá záporné zájmeno kein.

Kdy negujeme / záporně odpovídáme pomocí KEIN / KEINE?
Podstatná jména s neurčitým členem EIN / EINE nahradíme pomocí KEIN / KEINE: 

Janine má kočku.
Janine nemá kočku.

Překlad v němčině zní: 

 Janine hat eine Katze.
Janine hat keine Katze.

Negation mit KEIN
Negation mit KEIN

V principu je to tudíž úplně jednoduché. Pokud máme ve větě podstatné jméno s neurčitým členem, dáme pouze před neurčitý člen písmenko k. Z "ein" máme najednou "kein" a z "eine" vzniklo "keine". Pokud by byl neurčitý člen například ve 4. pádě, tak uděláme z "einen" negativní člen "keinen".

Ale také podstatná jména, která jsou ve větě bez členu, negujeme pomocí KEIN, KEINE a tak dále. Tato podstatná jména mohou být ve větě také bez neurčitého členu, pokud jsou nepočitatelná. Jeden příklad užití negace u podstatného jména bez členu.

Katharina kauft Zucker.
Matthias kauft keinen Zucker.

Podstatné jméno "Zucker" je neurčité a nepočitatelné. Proto nemá žádný člen. Pokud ho negujeme, použijeme negativní zájméno KEINEN.

Sabine kauft Bananen.
Patrick kauft keine Bananen.

Zde můžeme vidět, že podstatné jméno "Bananen" je v množném čísle. Sabine nekuouje žádné speciální / konkrétní banány, proto zde nepotřebujeme žádný určitý člen. V množném čísle žádný neurčitý člen navíc neexistuje. Pokud budeme negovat "Bananen" v množném čísle, použijeme opět KEINE pro 1.pád, 2. KEINER pro 2. Pád, KEINEN pro 3, pád a KEINE pro 4: pád.

Důležité!
Pokud budeme mít před podstatným jménem (s neurčitým členem nebo bez členu) přídavné jméno, použijeme také KEIN, KEINE, ... pro negaci.

KEIN, KEINE, KEINEN?

Člen KEIN je také člen, pouze se jedná o člen záporný. Stejně jako u všech členů, je i u negativního členu třeba pořád myslet na skloňování.
Negativní člen se skloňuje stejně jako neurčitý člen EIN, EINE, ... (pouze je na začátku -k). Množné číslo nabírá stejnou koncovku při skloňování jako určitý člen (keine 1.p., keiner 2.p., keinen 3.p., keine 4.p.).

Zdroj: DIE NEGATION MIT KEIN. Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/die-negation-mit-kein/