Překlady německého jazyka

Tlumočení němčiny

Nabízím tlumočení v němčině, zejména obchodních jednání, konferencí, při koupi vozu v Německu atd. Tlumočení může probíhat osobně v zahraničí, v ČR nebo telefonicky. Pro co nejefektivnější dojem na německy hovořící partnery/ kolegy je důležitá zejména pečlivá příprava, která spočívá v předběžném seznámení se s tématem tlumočeného tématu. Vzhledem k časovým důvodům je dobré celodenní tlumočení zarezervovat alespoň pár dní předem.