Překlady německého jazyka

Konzultace/ individuální služby

Pokud potřebujete vyřešit individuální záležitost s úřadem, např. změnu zdravotní pojišťovny, odhlášení ze zdravotní pojišťovny při návratu do ČR (např. ze Švýcarska), zodpovědět/ nahlásit změny zdravotní pojišťovně nebo například konzultaci ohledně rodičovského příspěvku v Německu, lze si sjednat individuální konzultaci, na které vám zodpovím vaše dotazy. V některých případech lze cenu určit rovnou i bez této konzultace (např. při vyplňování dotazníku pro AOK apod.)

Žádost o steuerliche Identifikationsnummer/ žádost o vystavení PD U1/ žádost o důchod apod.

Pokud se vracíte ze zahraničí zpět do ČR a chcete se nahlásit na český pracovní úřad kvůli podpoře v nezaměstnanosti, budete potřebovat od úřadu, v zemi kde jste pracoval/a, vystavit formulář PD U1. Pokud jste ještě neobdrželi vaše steuerliche Identifikationsnummer, mohu vám o něj rovněž požádat.

Tlumočení němčiny

Nabízím tlumočení v němčině, zejména obchodních jednání, konferencí, při koupi vozu v Německu atd. Tlumočení může probíhat osobně v zahraničí, v ČR nebo telefonicky. Pro co nejefektivnější dojem na německy hovořící partnery/ kolegy je důležitá zejména pečlivá příprava, která spočívá v předběžném seznámení se s tématem tlumočeného tématu. Vzhledem k časovým důvodům je dobré celodenní tlumočení zarezervovat alespoň pár dní předem.