Překlady německého jazyka

Překlady němčiny

Nabízím překlady z němčiny do češtiny a naopak. Zhotovuji překlady webových stránek, životopisů, výpisů z živnostenského rejstříku, zdravotních zpráv, úředních dopisů, obchodní korespondence, pracovních smluv, slohových prací, návodů, certifikátů o vzdělání, dopisů osobního charakteru atd. Možno také vyhotovit souhrn základních informací z pracovní smlouvy. Za den zpracuji max. 5 normostran textu kvůli zachování kvality. Doba vyhotovení se tudíž odvíjí dle celkového objemu textu. Kratší texty lze zpracovat do druhého dne.

Korektury rodilým mluvčím

Korektura chyb německého textu, odstranění chyb a nahrazení správnějšími výrazy, úprava stylistiky, při které je zachován obsah původního textu.

V případě potřeby úplné preciznosti textu pro německý trh je možno nechat texty přeformulovat do frází a jazyka typického pouze pro německé rodilé mluvčí. Tento druh korektury německého textu se hodí zejména pro obchodní korespondenci nebo v případě, že chcete se svým webem vstoupit na německy mluvící trh.

Podání žádosti o Kindergeld v Německu nebo Rakousku

Pomáhám s vyřizováním žádostí Kindergeld v Německu a Rakousku. V Rakousku častěji označováno pod názvem Kinderbeihilfe. Konkrétně pomáhám s poskytnutím všech potřebných formulářů pro tamní a české úřady a jejich odesláním na správný úřad. V případě potřeby pomohu také s jejich vyplněním, popř. s další komunikací s úřady v dané zemi.

Podání daňového přiznání v DE

Vyplnění a odeslání daňového přiznání v Německu (Einkommenssteuererklärung). Informování o potřebných dokumentech z ČR. Daně se vrací cca za 4 měsíce od data jeho podání přímo na účet. Podávat daňové přiznání v Německu se může celoročně. V Německu se toto může provádět až 4 roky zpětně a v podstatě není povinné, nicméně se vyplatí přiznání si podat, jelikož se běžně na daních vrací až několik set euro.

Zprostředkování soudního ověření "kulatého razítka"

Pokud potřebujete soudní ověření, takzvané kulaté razítko pro Vaše dokumenty, zprostředkovávám získání tohoto ověření. Některé úřady a jiné instituce vyžadují pro své dokumenty tzv. soudní ověření nebo-li tzv. kulaté razítko. Pro zajištění tohoto kulatého razítka, je třeba úředně ověřenou kopii (od CzechPoint, pošty nebo notáře - podle důležitosti a účelu dokumentu) nebo originální dokument zaslat poštou na mou adresu v kontaktech. Originální dokument se následně připne k vyhotovenému překladu a na oba dokumenty se přidá soudní doložka. Stát se takto brání proti falšování přeložených dokumentů. Po obdržení originálu je zpětná doba doručení 5 pracovních dní po ČR (do Německa, Rakouska nebo Švýcarska 7 dní).

Doučování němčiny podle individuálních potřeb

Jako překladatel z němčiny do češtiny nabízím i doučování němčiny od začátečnické úrovně A1 po pokročilejší úroveň C1. Doučování němčiny pro studenty základních, středních či vysokých škol nebo pro pracující v německy mluvících zemích. Dále pro ty, kteří pracují pro německy hovořící firmu a chtějí zlepšit své znalosti němčiny v daném oboru. Standardně je vyučování zaměřeno zejména na posílení gramatických schopností, v jejíchž návaznosti se pak procvičuje i komunikace.