Anmachen, ausmachen, aufmachen, zumachen

21.08.2021

Při doučování němčiny si spousta studentů plete vyýznami těchto slovo. Proto se na sloveso "machen" podíváme podrobněji, sloveso mění svůj význam, pokud mu dáme jinou předponu.

Pravidelná slovesa s oddělitelnou předponou s akusativem

Slovesa "anmachen" (zapnout), "ausmachen" (vypnout), "aufmachen" (otevřít) a "zumachen" (zavřít) jsou pravidelná slovesa s oddělitelnou předponou, to znamená, že při časování sloves v přítomném čase a préteritu se předpona v hlavní větě dává na konec věty, jako můžete vidět v tomto příkladě:

Thorsten otevírá v koupelně okno
Přeloženo do němčiny:
Thorsten macht das Fenster im Badezimmer auf.

Naproti tomu se obě části ve vedlejší větě píší dohromady a stojí na konci vedlejší věty, jako v této větě:

Marius sagt, dass er jeden Morgen das Fenster in seinem Zimmer aufmacht.

(Po spojce DASS následuje vždy vedlejší věta.)

Pokud tvoříte perfektum, tak pomocné sloveso pro všechna tato 4 sloveso platí pomocné sloveso HABEN a mezi předponu a části partizipu (zbytek slovesa) dáváme GE-. Jeden příklad:

Jens hat das Radio ausgemacht.

(Jelikož jsou tato slovesa pravidelná, končí jejich tvar s koncovkou -t). Všechna tato slovesa se váží s akusativem (3.pád), jelikož sloveso "machen" je také s akusativem.

Anmachen, ausmachen, aufmachen, zumachen
Anmachen, ausmachen, aufmachen, zumachen

Sloveso ANMACHEN

Sloveso "anmachen" používáme, pokud chceme říci, že zapneme nějaké elektrické zařízení, například televizi, počítač nebo také auto. Jeden příklad:

Katharina macht ihren Computer an.

Synonyma pro toto sloveso jsou mimo jiné "anschalten" nebo "einschalten". Avšak tato synonyma používáme sotva pro auta nebo jiná vozidla, protože tato slovesa používáme často u zařízení, která mají zapínač, pomocí kterého je můžeme aktivovat, například televizor.

Ich schalte den Fernseher an / ein.

V hovorové řeči známe sloveso "anmachen" také v jiném smyslu. Pokud někde osloví jinou osobu bez respektu, používají někteří sloveso "anmachen", jako v tomto příkladu:

Der Mann hat meine Frau dumm angemacht.

Ten muž oslovil mou ženu hloupým způsobem. / (Der Mann hat meine Frau auf eine dumme Art angesprochen.)

Sloveso AUSMACHEN

Pokud můžeme něco aktivovat, můžeme to samozřejmě také i deaktivovat. Pro to použijeme sloveso a také v tomto případě ho používáme především pro elektrická zařízení, jako v tomto příkladu:

Tina macht das Lichtaus.

Také pro slovesa "ausmachen" existují synonyma jako "ausschalten" nebo "abschalten", která se ale většinou používají pro zařízení, která mají zapínač.

Sloveso AUFMACHEN

Sloveso "aufmachen" používáme, pokud chceme něco mechanicky otevřít, například dveře nebo okno, jako v této větě:

                                                 Frau Möller macht das Fenster auf.

Sloveso "aufmachen" se může ale také použít, pokud někdo otevírá/ odemyká budovu, instituci, firmu nebo nějaké vozidlo. Tím je ale myšleno, že se o budovy nebo vozidla otevírají dveře, aby někdo mohl vstoupit nebo nastoupit, jako v těchto příkladech:

Hans macht das Auto auf und steigt (in das Auto) ein.

Martha macht ihr Geschäft auf und der Kunde tritt ein.

(Výraz "ein Geschäft aufmachen / eröffnen" může ale také znamenat, že někdo otevírá nový obchod (business - startuje nové podnikání). Mimo jiné můžeme také například otevřít (aufmachen lahve nebo dózy. Můžeme také otevřít ústa "Mund aufmachen", aby se například zubař mohl podívat dovnitř. Dále také můžeme: "Mund aufmachen", abychom něco řekli. Pokud například otec říká dítěti, že má Mund aufmachen, potom očekává, že dítě něco řekne.

Sloveso ZUMACHEN

Něco, co lze otevřít mechanicky, se může také zase zavřít. Potom použijeme sloveso "zumachen", jako v těchto příkladech:

Berthold macht das Fenster zu.

Das Geschäft macht um 18:30 Uhr zu.

(Také zde můžeme "Geschäft" rozumět a vyjádřit jako 'business', obchod končí a navždy se zavře. Jako v příkladu u "aufmachen" se může lahev opět zavřít "zumachen".

Pro více informací, jak se v němčině procvičit, můžete vyzkoušet online kurz němčiny, více informací na:

Tento text je přeložen z němčiny, originál naleznete: 

AUFMACHEN - ZUMACHEN - ANMACHEN - AUSMACHEN. Deutsch-Coach.de [online]. [cit. 2021-8-21]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/aufmachen-zumachen-anmachen-ausmachen/