Anrufen vs. Telefonieren - jaký je mezi nimi rozdíl?

28.07.2021

Při doučování němčiny se občas studenti ptají jaký je rozdíl mezi slovesy ANRUFEN a TELEFONIEREN. V tomto článku vám vysvětlím rozdíl mezi těmito slovesy a kdy správně které použít, tak abyste je nezaměňovali.

ANRUFEN pro získání kontaktu přes telefon

                                                                  Die Sekretärin ruft den Chef an.

POZOR: S tímto slovesem není nikdy předmět ve třetím pádě.
Anrufen und telefonieren
Anrufen und telefonieren

Sloveso ANRUFFEN je sloves, které je v perfektu a préteritu minulého času nepravidelné. Mimo jiné má navíc odlučitelnou předponu an.

Jedná se o přechodník, a proto stojí ve větě pouze s předmětem ve 4. pádě, jako v tomto příkladu:

                                                                  Die Sekretärin ruft den Chef an.

POZOR: S tímto slovesem není nikdy předmět ve třetím pádě.

Používáme sloveso ANRUFEN, pokud chceme říct, že nějaká osoba vytočí na telefonu nebo mobilu číslo, aby se dovolala jiné osobě. Pokud někdo volá (anruft), hledá kontakt na jinou osobu přes telefon. Tímto myslíme pouze pokud se jiné osobě dovolat, ale ne vést s ní konverzaci/ rozhovor, s osobou, které voláme (anrufen).

Volající volá jiné osobě. To znamená, že česky "dělá hovor" / macht einen Anruf.

Sloveso TELEFONIEREN pro rozhovor po telefonu

Také sloveso TELEFONIEREN je nepravidelné sloveso. V perfektu minulého času má pomocné sloveso HABEN.

Můžete také často vidět, že toto sloveso končí na -IEREN. Proto se gerundium minulého času dává bez předpony ge-. Tvar gerundia je tedy: telefoniert.

Pokud chceme říct, kdo je partner rozhovoru na telefonu, potřebujeme předložku MIT a třetí pád, jako v tomto příkladu:

                                                     Die Sekretärin telefoniert mit dem Chef.

Pomocí slovesa TELEFONIEREN vyjadřujeme, že dvě nebo více osob spolu mluví po telefonu. Slovesa popisuje konverzaci a ne jen přijetí kontaktu přes telefon.

Jak jistě víte, telefon je stroj, pomocí kterého telefonujeme. Někdy se Telefon v němčině řekne také Telefonapparat.

Pokud nechcete pořád používat sloveso TELEFONIEREN, existuje spousta alternativ např. ein TELEFONGESPRÄCH FÜHREN (vést telefonní hovor) nebo ein TELEFONAT FÜHREN (vést telefonát). Obě podstatná jména jsou středního rodu, mají tudíž člen das.

Zdroj: DER UNTERSCHIED ZWISCHEN DEN VERBEN ANRUFEN UND TELEFONIEREN. Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-7-28]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/der-unterschied-zwischen-den-verben-anrufen-und-telefonieren/