AUS vs. VON kdy použít kterou předložku?

18.07.2021

Hodně studentů němčiny si stále zaměňuje a není jistá kdy správně používat předložky von a kdy naopak aus. Tento článek se pokusí přiblížit odpověď na tuto otázku.

AUS i VON jsou místní předložky ve třetím pádě

Jak už jistě víte, předložky AUS i VON jsou místní předložky. Jsou vždy spojené s dativem tedy se třetím pádem. 

Důležité je, nezaměňovat předložky s předložkami auf a vor, jelikož se jedná o předložky, které mohou mít jak akusativ tak i dativ, tedy jak čtvrtý, tak i třetí pád.

Aus und von
Aus und von

Ve kterých situacích potřebujeme AUS a kdy VON?

Obě předložky používáme, když chceme zodpovědět otázku začínající na WOHER, jako v těchto příkladech:

WOHER kommt Annabelle?
Sie kommt aus Frankreich.
Sie kommt aus dem Geschäft.WOHER nimmst du das Geld für dein neues Auto?
Ich nehme es von meinem Konto.

Ale kdy správně použít AUS a kdy VON?

Pro odpověď na tuto otázku je důležitá jiná otázka. Otázka zní kde (nebo v nějakých případech kdy) něco je nebo bylo. Pokud zodpovídáme otázku začínající na "WO", tedy kde,  předložkou IN, mluvíme o místních místnostech.

Jeden příklad:

Die Klasse ist mit der Lehrerin im (=in dem) Zoo.

Pokud chceme odpovědět na otázku WOHER, že někdo / něco přijde z nějaké místnosti, použijeme předložku AUS, jelikož se vztahuje na místnost, jako zde...
Woher kommt der Mann?
Er kommt aus dem Supermarkt, denn er war im Supermarkt.

Nebo u časového úseku...

Das Haus stammt aus dem 19. Jahrhundert.

Pokud na otázku WOHER není odpověď, že někdo nebo něco přichází z nějaké místnosti, musíme použít předložku VON, jako v těchto příkladech...

Wo ist das Buch?
Das Buch ist bei meiner Freundin.

Woher hast du das Buch?
Ich habe es von meiner Freundin bekommen.

Wo bist du?
Ich bin zu Hause.
Ich bin bei meiner Schwester.
Woher kommst du?
Ich komme von zu Hause.
Ich komme von meiner Schwester

Je to tudíž velice jednoduché:

Používáme předložku AUS, pokud nějaká osoba nebo něco přichází z nějaké místnosti.

Ale ve všech ostatních případech používáme předložku VON.

AUS / Z něco je vyrobeno z nějakého materiálu

Existuje ještě jeden další případ, kdy používáme předložku AUS. Pokud chceme říct, co byl původní materiál nějaké věci, použijeme AUS. Jako v tomto příkladu...

Dieser Schrank ist aus Holz.

To znamená, že pro výrobu skříně byl použit materiál dřevo.

Zdroj: AUS UND VON - WANN BRAUCHEN WIR DIESE PRÄPOSITIONEN? Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-7-18]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/aus-und-von-wann-brauchen-wir-diese-praepositionen/ originální překlad v němčině.