Budoucí čas v němčině

11.08.2021

V němčině existují celkem 2 budoucí časy. Tzv. Futur I a Futur II. Tento článek se zaměří na použití času Futur I.

"Die Zukunft war früher auch besser." / "Budoucnost byla dříve také lepší"

Tvorba budoucího času I

Budoucí čas v němčině Futur I se tvoří pomocí pomocného slovesa werden v přítomném čase a pomocí infinitivu.

Futur I = přítomný čas od slovesa werden + infinitiv

Futur
Futur

Příklad 1: 1. osoba jednotného čísla slovesa fragen
1. osoba jednotného čísla: ich
Přítomný čas od werden: werde
Infinitiv: fragen
=> ich werde fragen

Příklad 2: 2. osoba jednotného čísla od slovesa fahren
2. osoba jednotného čísla: du
Přítomný čas od werden: wirst
Infinitiv: fahren
=> du wirst fahren

Příklad 3: 2. osoba množného čísla od slovesa bringen
2. osoba množného čísla: ihr
Přítomný čas od werden: werdet
Infinitiv: bringen
=> ihr werdet bringen

Příklady vět s použitím budoucího času Futur I

Pokud nám mezitím do toho nic nepřijde, o víkendu pojedeme na tůru na kole.

Překlad v němčině zní:
Wenn nichts dazwischenkommt, werden wir am Wochenende eine Fahrradtour machen.

Další příklady vět v němčině:
Die Firma wird im nächsten Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiern.
Welches Ergebnis werden die Bundestagswahlen bringen?
Es wird bald regnen.

Budoucí čas Futur I je pravidelný pro všechny osoby, tj. stačí se naučit časovat správně sloveso werden a správně na konec věty připojovat infinitiv slovesa, které chceme budoucím časem vyjádřit.

Pravidelná slovesa
Příklad: fragen
ich werde fragen
du wirst fragen / Sie werden fragen
er wird fragen
wir werden fragen
ihr werdet fragen
sie werden fragen / Sie werden fragen

Nepravidelná slovesa
Příklad: fahren
ich werde fahren
du wirst fahren / Sie werden fahren
er wird fahren
wir werden fahren
ihr werdet fahren
sie werden fahren / Sie werden fahren

Smíšená slovesa
Příklad: bringen
ich werde bringen
du wirst bringen / Sie werden bringen
er wird bringen
wir werden bringen
ihr werdet bringen
sie werden bringen / Sie werden bringen

Tento článek je přeložen z němčiny, originální znění naleznete zde: 
Zdroj: Die Konjugation: Futur I. Deutsche Grammatik 2.0 [online]. [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: https://deutschegrammatik20.de/verbformen/die-konjugation-futur-i/