Časování sloves v přítomném čase I. část

24.07.2021

Při časování sloves v němčině musíme rozlišovat, zda se jedná o pravidelná, nepravidelná nebo smíšená slovesa.

Präsens Teil I.
Präsens Teil I.

Časování pravidelných sloves

Pravidelná slovesa nemění nikdy kořen slova. Jsou tvořena pouze kořenem slovesa a koncovkou pro danou osobu. 
Příklad kořenu slovesa od fragen je => frag
Kořen slovesa získáme tak, že od infinitivu odtrhneme koncovku -en. Poté nám zůstane pouze kořen.

Koncovky u sloves jednotlivých osob

(platí pro všechna slovesa v přítomném čase: pravidelná, nepravidelná i smíšená). 
Příklad: Koncovky sloves u osob v přítomném čase (všechna slovesa):
ich: -e                             wie: -en
du -st                              ihr: -t
er, sie, es: -t                    Sie, sie: -en

Příklad se slovesem fragen v přítomném čase:
ich frag-e                       wir frag-en 
du frag-st                       ihr frag-t
er, sie, es frag-t             Sie, sie frag-en

Časování nepravidelných a smíšených sloves

Některá nepravidelná slovesa mění kmenovou samohlásku uprostřed kořene slovesa a sice ve 2. a 3. osobě jednotného čísla. Bohužel v němčině je nepravidelných sloves poměrně dost a tak nezbývá než se tyto změny naučit nazpaměť (k tomu nám pomáhá tabulka s přehledem nepravidelných sloves, která je ke stažení na konci článku). Co se týče koncovek při časování v přítomném čase, tak ty zůstávají stejné a platí dohromady jak pro: pravidelná, nepravidelná i smíšená slovesa

Příklad: Časování v přítomném čase slovesa fahren (nepravidelné):
ich fahr-e                      wir fahr-en
du fähr-st                      ihr fahr-t
er, sie, es fähr-t            Sie, sie fahr-en

Stejně tak dochází ke změně kmenové souhlásky u sloves: essen, fallen, geben, lassen, laufen, lesen, nehmen, schlafen, ...

Nepravidelná a smíšená slovesa, ale v přítomném čase jsou jako pravidelná

Hodně nepravidelných a smíšených sloves se v oznamovacím způsobu přítomného času chová jako pravidelná. Nepravidelnost těchto sloves se projevuje pouze v perfektu a préteritu minulého času.

Příklad: kommen (nepravidelné)
ich komm-e                 wir komm-en
du komm-st                 ihr komm-t
er komm-t                    Sie, sie komm-en

kommen => je nepravidelné sloveso, ale v přítomném čase je pravidelné. Stejně tak se to týká sloves: bleiben, fliegen, gehen, schwimmen, sitzen, stehen, trinken, ...

Příklad: bringen (smíšené)
ich bring-e                  wir bring-en
du bring-st                  ihr bring-t
er, sie, es bring-t         Sie, sie bring-en

bringen => smíšené sloveso, ale v přítomném čase je pravidelné, tj. Nedochází ke změně kmenové souhlásky. Stejně tak se to týká sloves: denken, kennen, nennen, rennen, ...

Shrnutí:

1. Koncovky u osob jsou u všech sloves stejné.
2. Nepravidelná slovesa mění kořen slovesa ve 2. a 3. osobě jednotného čísla
3. Viele unregelmäßige Verben sind im Präsens regelmäßig, weil sie keinen Vokalwechsel haben.

Seznam německých nepravidelných sloves ke stažení:

Jsou tvořena pouze kořenem slovesa a koncovkou pro danou osobu. Příklad kořenu slovesa od je => Kořen slovesa získáme tak, že . Poté nám zůstane pouze kořen.(platí pro všechna slovesa v přítomném čase: pravidelná, nepravidelná i smíšená).  Koncovky sloves u osob v přítomném čase (všechna slovesa):ich: -e                             wie: -endu -st                              ihr: -ter, sie, es: -t                    Sie, sie: -ense slovesem v přítomném čase:ich frg-e                       wir frg-en du frg-st                       ihr frg-ter, sie, es frg-t             Sie, sie frg-en

Pokud se chcete dozvědět více o přítomném čase v angličtině, můžete se podívat na tento článek: https://www.anglictinavbrne.cz/pritomny-cas-prosty-nebo-prubehovy-ktery-z-nich-mam-pouzit/

Zdroj: Die Konjugation: Präsens - Übersicht. Deutsche Grammatik 2.0 [online]. [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://deutschegrammatik20.de/verbformen/die-konjugation-praesens/