Daňové třídy v Německu pro zaměstnance ze závislé činnosti

22.11.2020

Podání daňového přiznání pro zaměstnance není v Německu u pendlerů povinné jako v České republice. Daňové přiznání je možno podávat až 4 roky zpětně a je možné ho podávat kdykoliv během roku. Vše jde vyřídit online. Daňové přiznání se v Německu vyplatí podávat, průměrnému zaměstnanci se za jeden kalendářní rok vrátí na daních nejméně několik set eur.

O změnu daňové třídy je třeba si zažádat. Finanční úřad standardně každému novému zaměstnanci z ČR udělí daňovou třídu 1
O změnu daňové třídy je třeba si zažádat. Finanční úřad standardně každému novému zaměstnanci z ČR udělí daňovou třídu 1

Daňové třídy v Německu určují výši odvodů z vaší hrubé mzdy, týká se to každého zaměstnance a každého typu pracovního poměru z nesamostatně výdělečné činnosti (Vollzeitjob, Teilzeitjob, Minijobs atd.). Vaše daňová třída tedy určuje, jakou částku každý měsíc odvedete státu na sociálních odvodech.

Součástí sociálních odvodů, obsažených v každé daňové třídě je i tzv. Solidaritätszuschlag. Tento odvod je povinný všude v Německu a je pro všechny daňové třídy stejný. Odvod činí 5,5% z celkové daně z příjmů. Solidaritätszuschlag byl zavedený v roce 1991 a dodnes slouží k vyrovnávání finančních rozdílů mezi západním a východním Německem.

Naproti tomu tzv. Kirchensteuer povinná není. Platí jí pouze aktivní členové křesťanských církví, kde byste museli být nahlášeni jako Mitglieder, aby se pro vás tato daň stala také povinným odvodem.

Přehled daňových tříd

Steuerklasse 1 - Pro všechny, kteří jsou svobodní/ rozvedení/ nesezdaní nebo ovdovělí.

Steuerklasse 2 - Pro samoživitele nebo manžele žijící odděleně. Předpokladem pro tuto daňovou třídu je, že s vámi žije v domácnosti alespoň 1 dítě, na které je možno pobírat Kindergeld nebo Kinderfreibetrag. V domácnosti také nesmí žít žádná jiná dospělá osoba, která by mohla fungovat pro dítě jako vychovatel.

Steuerklasse 3 - Pro manželské páry. Daňovou třídu 3 může mít pouze jeden z manželů, zpravidla ji bere ten, který má v páru vyšší příjem. Manžel s daňovou třídou 3 na sebe přebírá i děti a daní děti on. Druhý z manželů má potom automaticky daňovou třídu 5. Rozdíl v příjmech manželů by měl být vyšší než 10%, aby tato daňová třída byla výhodná. Daňové přiznání je u této kombinace daňových tříd třeba podávat vždy společně.

Steuerklasse 4 - Opět pro manželské páry. Rozdíl pro tuto daňovou třídu oproti třídám 3 a 5 je ve výši příjmů. Pro manželský pár, který vydělává přibližně stejně, rozdíl jejich příjmů by neměl být vyšší než 10%. Pak je pro ně výhodnější mít daňovou třídu 4, kterou mají oba manželé zároveň. Pokud se v Německu oženíte/ vdáte, dostáváte od státu automaticky přidělenou daňovou třídu 4. Pokud si ji budete chtít změnit na kombinaci 3 a 5, je třeba to sám nahlásit na příslušném Finanzamtu.

Steuerklasse 4 mit Faktor - Všechno platí stejně jako při obyčejné daňové třídě 4, s tím rozdílem, že záloha na daň se automaticky strhává paušálně v předem určené částce každý měsíc. Takto se zamezuje tomu, kdyby bylo třeba na konci daňového období vracet na daních státu něco zpět. S daňovou kombinací 4 + 4 s faktorem nic vracet nebudete, protože zálohy na daně byly již předem každý měsíc z výplaty odečteny. Pro získání daňové třídy 4 + 4 s faktorem je třeba na finanční úřad před začátkem kalendářního roku přinést potvrzení od zaměstnavatele o vašich příjmech, na základě kterého pak finanční úřad faktor vypočítá a určí tak přesnou každoměsíční strhávku z vašeho platu.

Stuerklasse 5 - Pro manželské páry. Kombinace s daňovou třídou 3 pro druhého člena manželského páru. Tuto daňovou třídu má ten, která má v páru nižší příjem. Rozdíl mezi příjmy manželů by měl být vyšší než 10%. Stejně jako v ostatních daňových třídách se i zde každý měsíc z brutto částky strhávají:

  • Záloha na daň (Lohnsteuer)
  • Příspěvek k vyrovnání rozdílů mezi západní a východním Německem (Solidaritätszuschlag)
  • Sociální odvody (Sozialabgaben)

Steuerklasse 6 - Pro zaměstnance, kteří mají 2 a více zaměstnání. Daňovou třídou 6 se daní každý druhý a další pracovní poměr, který vykonáváte. Jedná se o nejvíce daňově nevýhodnou daňovou třídu, tj. je zde nejvyšší daňové zatížení. Nehraje zde žádnou roli, jestli jste jako zaměstnanec v manželství nebo máte děti. Tímto se daňová třída 6 zásadně liší od všech ostatních daňových tříd 1-5. Pokud budete např. vykonávat Minijob, kdy příjem z něho přesáhne částku 450 euro měsíčně, je tento příjem vedle vaší dosavadně běžné daňové třídy automaticky daněn daňovou třídou 6.


Daňové třídy v Německu / Steuerklassen in Deutschland
Daňové třídy v Německu / Steuerklassen in Deutschland

Zdroj: Steuerklassen: Steuer, Gehalt & Beruf. Steuerklassen Übersicht [online]. 2019 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: https://www.steuerklassen.com/#steuerklassen-uebersicht