Elterngeld - povinnosti sdělování změn při jeho pobírání/ Mitwirkungspflicht vůči příslušné Elterngeldstelle

10.06.2023

Pokud pobíráte rodičovský příspěvek v Německu, jste povinna/ povinnen Vašemu příslušnému úřadu neprodleně sdělovat každou podstatnou změnu ve vztazích, které jsou rozhodující pro nárok na rodičovský příspěvek a jeho výplatu.

Prosím vezměte na vědomí, že změny osobních údajů (adresa, bankovní spojení atd.) vyžadují zásadně písemné sdělení.

Zákon o rodičovském příspěvku a rodičovské dovolené § 14 předpisy o peněžitých pokutách
Zákon o rodičovském příspěvku a rodičovské dovolené § 14 předpisy o peněžitých pokutách

Povinnost sdělovat změny vzniká zejména, když:

- ve schváleném období rodičovské dovolené máte příjmy z výdělečné činnosti,

- přijmete (opět) nějakou – i jen nepatrnou – výdělečnou činnost,

- je Vám odebrána osobní péče o dítě,

- dítě, na které je pobírán rodičovský příspěvek nebo jeho sourozenec již nadále nebydlí ve Vaší domácnosti,

- již se sama/ sám nestaráte a nevychováváte dítě nebo jeho sourozence,

- nepobíráte na sourozence již Kindergeld,

- vznikne změna relevantních rodinných vztahů rozhodujících pro dávku (např. narození dalšího dítěte),

- vznikne nárok na mateřskou dávku, příspěvek k mateřské dávce nebo služební příspěvky, dávky a příspěvky pro uchazeče o zaměstnání ve státní sféře podle úředních nebo vojenskoprávních předpisů za období zákazu zaměstnání před narozením dalšího dítěte,

- změníte své trvalé bydliště nebo obvyklý pobyt nebo skončí pracovní poměr rozhodný pro nárok dávky,

- některý z rodičů přijme výdělečnou činnost v zahraničí,

- požádáte nebo obdržíte podporu v nezaměstnanosti nebo jinou dávku nahrazující příjmy, které se mají připočíst k rodičovskému příspěvku,

- Váš zdanitelný příjem v kalendářním roce před narozením dítěte překročí nebo možná překročí hranici 250.000 Euro (u samoživitelů), popř. 300.000 euro (manželé, kteří žijí s dítětem v domácnosti),

- vznikají zisky (samostatně výdělečná činnost, živnost, zemědělské a lesní hospodářství, podílnictví, fotovoltaika) během pobírání rodičovského příspěvku,

- jste pobíral/a příjem, který se nedanil v Evropské unii, evropském hospodářském prostoru (EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo ve Švýcarsku,

- je vám odepřeno přijetí dítěte v adoptivních případech,

- je odvolán souhlas druhého oprávněného rodiče,

- se změní příjem z výdělečné činnosti během pobírání rodičovského příspěvku,

- se změní výše daňových záloh,

- se zahájí odvolání nebo navrácení povolení k pobytu,

- se změní nebo odebere schválení povolení k pobytu, popř. povolení k pobytu zanikne,

- zahájíte domácí společenství s druhým rodičem nebo jako samoživitel s jinou dospělou osobou,

- je zapsána střídavá péče s druhým rodičem.

Další informace o sdělování změn naleznete na www.zbfs.bayern.de (platí pro příspěvek z Bavorska)


Porušení povinnosti sdělování změn, nepravdivé údaje a zamlčování rozhodných skutečností se trestají pokutou nebo se trestně stíhají.Podle § 14 (Spolkový zákon o rodičovském příspěvku a rodičovské dovolené/ Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) jedná nepsrávně ten, který mj. na nárok o rodičovskou dovolenou a jeho výplatu neuvede požadované údaje a sdělení, ne správně, ne zcela nebo ne včas.

Přestupek může být potrestán pokutou až 2.000 euro.

Trestnost může vyplynout např. z § 263 trestního zákoníku (podvod) nebo z §§ 267 ff trestního zákoníku (přečiny/ přestupky s falšováním dokladů/ listin). Každé podezření z odpovídajícího trestného činu se oznamuje. 

Zdroj: Hinweise zur Mitteilungs- und Anzeigepficht und zum Datenschutz [online]. Zentrum Bayern Familie und Soziales, 2018 [cit. 2023-06-10]. Dostupné z: https://www.zbfs.bayern.de/imperia/md/content/blvf/2_21_hinweisepflichtendatenschutz.pdf