Jak určit člen der, die, das pomocí koncovky podstatného jména

08.07.2021

Rod se v němčině v jednotném čísle dělí na 3 určité členy - der, die, das, česky - ten, ta, to. V množném čísle je pouze jeden určitý člen - die, který je stejný pro všechny tři určité členy der, die, das.

V prvním pádě tedy členy znějí:

Jednotné číslo:
mužský rod: der
střední rod: das
ženský rod: die

Množné číslo: die

Přiřazení správného rodu k podstatnému jménu nemá ve většině případů žádné rozpoznatelné pravidlo, vykazuje se zde tedy celá řada nepravidelností.
Artikel nach Wörtern mit bestimmten Endungen
Artikel nach Wörtern mit bestimmten Endungen

Nesouměrnost rodu

Přiřazení správného rodu k podstatnému jménu nemá ve většině případů žádné rozpoznatelné pravidlo, vykazuje se zde tedy celá řada nepravidelností.

Příklady:
der: Stuhl, Tisch, Sessel
das: Regal, Bild, Sofa
die: Uhr, Kommode, Lampe

Rod neboli určitý člen je tedy třeba se učit společně se slovíčkem.

Souměrný rod (pravidelné členy)

Ale naštěstí existuje alespoň pár výjimek.

Označení osob

Mužské a ženské osoby dostávají normálně rod podle toho, jakého pohlaví jsou. U žen je toto navíc zvýrazněno pomocí koncovky -in.

Příklady: mužský rod
der Mann
der Vater
der Großvater
der Onkel
der Lehrer
der Student
der Professor
der Junge

Příklady: ženský rod
die Frau
die Mutter
die Großmutter
die Tante
die Lehrerin
die Studentin
die Professorin

Výjimka: das (!) Mädchen (ale i v češtině máme: to děvče)

Podle koncovek

Některá cizí slova mají nesouměrný rod, který je závislý na koncovce.

Slovíčka s koncovkami -ig, -ling, -ismus jsou mužského rodu.

Příklady:
-ig: der König, Honig, Essig, Käfig
-ling: der Feigling, Schmetterling, Prüfling
-ismus: der Sozialismus, Kapitalismus, Buddhismus
-ich: der Stich, Strich, Teppich, Vergleich
-ling: der Schmetterling, der Feigling
-or: der Traktor, Faktor, Sektor
-ör: der Likör, Verhör
-ismus: der Mechanismus, Sozialismus, Kapitalismus
-ar: der Dollar, Kommentar
-ner: der Container, Ordner

Slovíčka s koncovkami -chen (zdrobněliny), -ma, -ment, -um jsou středního rodu.

Příklady:
-Ge...-e:
das Gewerbe, Gebäude, Geld, Geschäft
-chen: das Mädchen, Häuschen, Gärtchen, Zeichen, Lachen, Abbrechen
-lein: das Fräulein, Kindlein, Brüderlein
-ma: das Thema, Dogma, Rheuma
-ment: das Parlament, Dokument, Fundament, Pigment, Element, Experiment
-um: das Museum, Gymnasium, Studium (Ausnahme: der Reichtum)
-iv: das Archiv, Motiv, Stativ
-it: das Fazit, Limit
-o: das Logo, Foto, Auto, Echo, Kino

Slovíčka s koncovkami -heit, -ung, -keit, -ei, -schaft, -ion jsou ženského rodu.

Příklady:
-heit: die Freiheit, Neuheit, Klugheit, Gesundheit, Krankheit, Einheit
-ung: die Zeitung, Bildung, Verantwortung, Übung, Lösung, Buchund
-keit: die Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Nebensächlichkeit
-ei: die Polizei, Bäckerei, Metzgerei, Datei, Brauerei
-schaft: die Wissenschaft, Mannschaft, Verwandtschaft
-ion: die Religion, Region, Tradition, Emotion, Information, Esplosion, Option
-ität: die Identität, Aktivität, Normalität
-ur: die Tastatur, Struktur, Agentur, Schnur
-ie: die Serie, Phobie, Folie, Kopie, Theorie, Familie, Anatomie, Chemie

Zdroj: Das Genus (der Artikel). Deutsche Grammatik 2.0 [online]. [cit. 2021-7-9]. Dostupné z: https://deutschegrammatik20.de/das-substantiv-nomen/genus-artikel/