Jak určit člen der, die, das pomocí koncovky podstatného jména

08.07.2021

Rod se v němčině v jednotném čísle dělí na 3 určité členy - der, die, das, česky - ten, ta, to. V množném čísle je pouze jeden určitý člen - die, který je stejný pro všechny tři určité členy der, die, das.

V prvním pádě tedy členy znějí:

Jednotné číslo:
mužský rod: der
střední rod: das
ženský rod: die

Množné číslo: die

Přiřazení správného rodu k podstatnému jménu nemá ve většině případů žádné rozpoznatelné pravidlo, vykazuje se zde tedy celá řada nepravidelností.

Nesouměrnost rodu

Přiřazení správného rodu k podstatnému jménu nemá ve většině případů žádné rozpoznatelné pravidlo, vykazuje se zde tedy celá řada nepravidelností.

Příklady:
der: Stuhl, Tisch, Sessel
das: Regal, Bild, Sofa
die: Uhr, Kommode, Lampe

Rod neboli určitý člen je tedy třeba se učit společně se slovíčkem.

Souměrný rod (pravidelné členy)

Ale naštěstí existuje alespoň pár výjimek.

Označení osob

Mužské a ženské osoby dostávají normálně rod podle toho, jakého pohlaví jsou. U žen je toto navíc zvýrazněno pomocí koncovky -in.

Příklady: mužský rod
der Mann
der Vater
der Großvater
der Onkel
der Lehrer
der Student
der Professor
der Junge

Příklady: ženský rod
die Frau
die Mutter
die Großmutter
die Tante
die Lehrerin
die Studentin
die Professorin

Výjimka: das (!) Mädchen (ale i v češtině máme: to děvče)

Podle koncovek

Některá cizí slova mají nesouměrný rod, který je závislý na koncovce.

Slovíčka s koncovkami -ig, -ling, -ismus jsou mužského rodu.

Příklady:
-ig: der König, Honig, Essig, Käfig
-ling: der Feigling, Schmetterling, Prüfling
-ismus: der Sozialismus, Kapitalismus, Buddhismus
-ich: der Stich, Strich, Teppich, Vergleich
-ling: der Schmetterling, der Feigling
-or: der Traktor, Faktor, Sektor
-ör: der Likör, Verhör
-ismus: der Mechanismus, Sozialismus, Kapitalismus
-ar: der Dollar, Kommentar
-ner: der Container, Ordner

Slovíčka s koncovkami -chen (zdrobněliny), -ma, -ment, -um jsou středního rodu.

Příklady:
-Ge...-e:
das Gewerbe, Gebäude, Geld, Geschäft
-chen: das Mädchen, Häuschen, Gärtchen, Zeichen, Lachen, Abbrechen
-lein: das Fräulein, Kindlein, Brüderlein
-ma: das Thema, Dogma, Rheuma
-ment: das Parlament, Dokument, Fundament, Pigment, Element, Experiment
-um: das Museum, Gymnasium, Studium (Ausnahme: der Reichtum)
-iv: das Archiv, Motiv, Stativ
-it: das Fazit, Limit
-o: das Logo, Foto, Auto, Echo, Kino

Slovíčka s koncovkami -heit, -ung, -keit, -ei, -schaft, -ion jsou ženského rodu.

Příklady:
-heit: die Freiheit, Neuheit, Klugheit, Gesundheit, Krankheit, Einheit
-ung: die Zeitung, Bildung, Verantwortung, Übung, Lösung, Buchund
-keit: die Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Nebensächlichkeit
-ei: die Polizei, Bäckerei, Metzgerei, Datei, Brauerei
-schaft: die Wissenschaft, Mannschaft, Verwandtschaft
-ion: die Religion, Region, Tradition, Emotion, Information, Esplosion, Option
-ität: die Identität, Aktivität, Normalität
-ur: die Tastatur, Struktur, Agentur, Schnur
-ie: die Serie, Phobie, Folie, Kopie, Theorie, Familie, Anatomie, Chemie

Zdroj: Das Genus (der Artikel). Deutsche Grammatik 2.0 [online]. [cit. 2021-7-9]. Dostupné z: https://deutschegrammatik20.de/das-substantiv-nomen/genus-artikel/