Jak v němčině rozpoznat určitý člen der, die nebo das podle významu

13.07.2021

Pokud chceme určit člen nějakého podstatného jména, můžeme to často rozpoznat podle koncovky podstatného jména, ale ne vždy je to jediná možnost.

Existuje ještě další metoda, která studentům němčiny pomáhá určit ten správný člen.

Spousta podstatných jmen patří skupin se stejným obsahovými tématy nebo kontexty. Jako příklad jsou názvy čtyř ročních období:

Artikel an der Bedeutung erkennen
Artikel an der Bedeutung erkennen

DER Frühling / DER Sommer / DER Herbst / DER Winter

Na tomto příkladu můžete vidět, že roční období mají mužský člen DER.

Bohužel jsou i v rámci těchto skupin často výjimky, ale to dělá němčinu přeci zajímavějším... :)

Lepší je učit se podstatné jméno rovnou se členem, ale znalost těchto skupin vám může dát taky jistou orientaci. Mimo jiné tyto skupiny, o kterých se dočtete v tomto článku, nejsou zcela kompletní.

Která podstatná jména jsou mužského rodu (DER)?
Ve většině případů mají podstatná jména, která se vztahují k mužskému rodu člen DER. Jako první se tím myslí přirozeně: mužské osoby, mužská povolání a mužské označení národností, které můžete vidět v tomto příkladu:
der Mann / der Vater / der Onkel, der Sohn
der Arzt / der Lehrer / der Verkäufer
der Schwede, der Italiener, der Spanier

Také hodně skupin podstatných jmen, která mají co dočinění s časovými údaji, jsou mužského rodu, tedy roční období, měsíce, dny v týdnu, téměř všechny části dne.
Pár příkladů:
der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter
der Januar, der Februar, der März
der Montag, der Dienstag, der Mittwoch
der Morgen, der Mittag, der Abend

Jedna velmi důležitá výjimka je ženské podstatné jméno:
die Nacht

Z oblasti dopravních prostředků pocházejí také jiné skupiny s mužským podstatným jménem, například značky aut nebo zkratky názvu vlaků:
der Mercedes, der BMW, der Volkswagen,...
der ICE, der TGV, der AVE

Většina alkoholických nápojů má mužské podstatné jméno: der Wein, der Cognac, der Rum,...

Důležitá výjimka: DAS Bier

Také některá podstatná jména z geografie jako například světové strany, hodně názvů hor nebo ne-evropské řeky:
der Westen, der Süden, der Osten, der Norden
der Mont Blanc, der Mount Everest, der K2
der Mississippi, der Amazonas, der Nil,...

Také hodně fenoménů počasí je mužského rodu, mezitím je hodně druhů srážek, například:
der Regen, der Schnee, der Sonnenschein, der Nebel,...

(ale: DIE Wolke, DIE Sonne)

Která podstatná jména jsou ženského rodu (DIE)?
Stejně jako u mužského rodu se týká osob ženského pohlaví, národností a zaměstnání:
die Mutter, die Tante, die Nichte,...
die Italienerin, die Spanierin, die Französin
die Ärztin, die Lehrerin, die Managerin

Důležité!
Na koncovce -IN vidíme, že se jedná o ženský rod.

Také pro základní číslovky se užívá ženský člen, pokud chceme číslovku použít jako podstatné jméno. Pokud mluvíme například o známkách ve škole, uslyšíte možná tuto větu:
Thomas hat eine Vier bekommen.

Stejně tak jsou další, větší číslovky ženského rodu:
die 'obersten Zehntausend', die Million, die Milliarde


U řadových číslovek to tak bohužel vždy není. Sice existuje ta polovina = 'die Hälfte' v ženském rodě, ale ta třetina = 'das Drittel' je středního rodu.

Ve světě dopravních prostředků známe nějaká podstatná jména ženského rodu jako například značky motorek nebo většinu názvů letadel a lodí, jako uvádí tyto příklady:
die Kawasaki, die Yamaha, die Harley Davidson
die Queen Elizabeth, die Titanic, die Gorch Fock
die Lufthansa, die Concorde, die Tupolev

Tyto názvy dopravních prostředků jsou dokonce ženského rodu, i pokud jméno zní mužsky. Takto byl Konrad Adenauer německý, mužský spolkový kancléř. Ale jméno letadla nebo lodi se jménem původního spolkového kancléře je: DIE Konrad Adenauer.

Ale jedna výjimka u letadel je:
der Airbus

V přírodě známe hodně ženských podstatných jmen, například hodně druhů ovoce, květin a stromů:
die Banane, die Birne, die Orange (ale: DER Apfel)
die Tulpe, die Rose, die Nelke,...
die Tanne, die Eiche, die Akazie (ale: DER Tannenbaum)

Zvláštní skupina ženských podstatných jmen jsou podstatná jména s koncovkou -T, která pochází ze sloves, jako například tyto:
die Fahrt (fahren), die Sicht (sehen), die Ankunft (ankommen)

Která podstatná jména jsou středního rodu (DAS)?

Zdrobněliny (Verkleinerung) podstatných jmen s koncovkou -chen nebo -lein (o tom zase v příštím článku):
das Blümchen, das Häuschen, das Büchlein
K této skupině patří důležitá slova jako:
das Mädchen, das Fräulein, das Männlein, ...
Neutrální jsou také slovesa, jejichž infinitiv se stal podstatným jménem (tzv. zpodstatnělá slovesa):
das Schwimmen, das Lesen, das Kochen,...
Stejně tak mají zpodstatnělá přídavná jména člen DAS:
das Schöne, das Gute, das Wichtigste,...
Také hodně názvů kovů má neutrální člen:
das Eisen, das Gold, das Silber, das Kupfer

Důležité výjimky:
DER Stahl, DIE Bronze

Stejně tak jsou barvy středního rodu:
das Blau, das Rot, das Grün
Zlomky jsou také zpravidla rodu středního:
das Drittel, das Viertel, das Achtel

Zdroj: WIE ERKENNT MAN DEN ARTIKEL AN DER BEDEUTUNG EINES NOMENS? Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/wie-erkennt-man-den-artikel-an-der-bedeutung-eines-nomens/