Jakou koncovku přidat při tvorbě množného čísla podle koncovky podstatného jména

15.07.2021

Tvorba množného čísla v němčině je normálně nepravidelná, tzn., nelze pro většinu slov nějak logicky odvodit jakou koncovku množného čísla. Naštěstí ale existuje pár výjimek. Existuje řada podstatných jmen s příponou, po které se dává vždy stejná koncovka, pokud tvoříme množné číslo.

Pluralbildung im Deutschen
Pluralbildung im Deutschen

Koncovka množného čísla -(e)n

Koncovka množného čísla -(e)n
Příklady: následující podstatná jména mají koncovku množného čísla -(e)n

-ei: die Bäckerei - die Bäckereien
-in: (nur bei Personen) die Lehrerin - die Lehrerinnen
-heit: die Freiheit - die Freiheiten
-keit: die Eitelkeit - die Eitelkeiten
-schaft: die Mannschaft - die Mannschaften
-ung: die Zeitung - die Zeitungen

Koncovka množného čísla -nen

Podstatná jména s příponou -in (koncovka u označení ženských osob) mají v množném čísle koncovku -nen
-in: die Lehrerin - die Lehrerinnen

Koncovka množného čísla -e

Příklady: následující přípony podstatných jmen mají v množném čísle koncovku -e
-ig: der König - die Könige
-ich: der Teppich - die Teppiche
-ling: der Feigling - die Feiglinge
-nis: die Kenntnis - die Kenntnisse
-sal: das Schicksal - die Schicksale

Žádná koncovka

Příklady: folgenden Suffixe haben den Pluraltyp 5/keine Endung
-chen: das Mädchen - die Mädchen
-lein: das Tischlein - die Tischlein

Cizí slova

Některá cizí slova při tvorbě množného čísla přijímají pouze koncovku -(e)n.

Koncovka množného čísla -(e)n

Příklady: následující přípony mají v množném čísle koncovku -(e)n
-(t)ät: die Universität - die Universitäten
-(i)on: die Nation - die Nationen
-ik: die Kritik - die Kritiken
-ie: die Theorie - die Theorien

Podstatná jména mužského rodu

Mimo jiné následující podstatná jména mužského rodu, která označují mužské osoby:

Příklady:
-and: der Doktorand - die Doktoranden
-ant: der Praktikant - die Praktikanten
-at: der Kandidat - die Kandidaten
-ent: der Absolvent - die Absolventen
-et: der Athlet - die Athleten
-ist: der Jurist - die Juristen
-oge: der Pädagoge - die Pädagogen
-nom: der Ökonom - die Okönomen
-or: der Doktor - die Doktoren
-soph: der Philosoph - die Philosophen

Tato podstatná jména se řadí do slabého skloňování, více v článku Die n-Deklination / slabé skloňování .

Originální text v němčině naleznete zde:
Zdroj: Der regelmäßige Plural. Deutsche Grammatik 2.0 [online]. [cit. 2021-7-15]. Dostupné z: https://deutschegrammatik20.de/das-substantiv-nomen/numerus-singular-plural/plural-regelmaessig/