Ja - nein - doch

20.08.2021

Dnes se podíváme detailněji na slovíčko "doch". V němčině můžeme toto slovo slyšet poměrně často, pokud jde o odpovědi na otázky bez tázacích slov. Můžeme samozřejmě otázku zodpovědět pomocí slov "ja" nebo "nein" - ale také pomocí "doch".

Ja - nein - doch
Ja - nein - doch

Ja nebo nein jako odpovědi na "pozitivní" otázky

Pokud položíme někomu otázku bez tázacího slova, myslíme většinou na slova "JA" nebo "NEIN" jako na možné odpovědi. Máme obě tyto možnosti, pokud je otázka položena "pozitivně". Toto jsou otázky bez slov "KEIN" nebo "NICHT".

Příklady: 

Máš auto? - Ano, já mám auto?
Máš auto? - Ne, nemám auto?
Musíš pracovat? - Ne, nemusím pracovat.

Přeloženo do němčiny:

Hast du ein Auto? - Ja, ich habe ein Auto?
Hast du ein Auto? - Nein, ich habe kein Auto?
Musst du arbeiten? - Nein, ich muss nicht arbeiten.

... a u "negativních" otázek?

U "negativních" otázek je situace trošku jiná. V těchto otázkách najdeme slovíčka "KEIN" nebo "NICHT". Odpovědi na tyto otázky jsou trochu složitější, protože buď s nějakou negativní otázkou souhlasíme nebo její negativní obsah negujeme. 
Pokud s negativní otázkou souhlasíme, míníme tím, že negativní výrok otázky potvrzujeme. Potom řekneme "NEIN". Ale pokud negativní obsah otázky nepotvrdíme, takže s ním nesouhlasíme, použijeme příslovce "DOCH". To znamená, že negativnímu výroku odporujeme. 
Mimo jiné pomocí příslovce "DOCH" se může negativní výrok negovat, pokud chceme odporovat. Člověk  tím chce říct, že negativní výrok nebo mínění tak nevidí a prohlašuje opak.

Příklad:

Tvoje historka není pravdivá!

Přeloženo v němčině:

Deine Geschichte ist nicht wahr!
Doch! (Meine Geschichte ist wahr!)

Poslední větu: Doch! (Meine Geschichte ist wahr!) lze do češtiny přeložit jako: "To teda je!", "Ale je!", "Ale opravdu je!", "Je to pravda!"

Slovíčko "DOCH" se v němčině ještě mnohem častěji používá i v jiných situacích.

Slovo "doch" se může například používat také jako částice v různých situacích, aby se výrok nebo otázka emociálně více zabarvil.

Příklad:

Das kann doch nicht wahr sein! Ich glaube es einfach nicht!

Přeloženo do češtiny:

To přeci nemůže být pravda! Tomu nevěřím.

V některých případech může slovo "doch" fungovat také jako spojka mezi dvěma hlavními větami. Potom bude mít význam slova "aber".

Příklad:

Chtěl jsem přijít v sedm hodin, avšak (ale) bohužel nemám čas. 

Přeloženo v němčině:

Ich wollte um sieben Uhr kommen, doch (=aber) ich habe leider keine Zeit.

Tento text je přeložen z němčiny, originál je k přečtení zde: JA - NEIN - DOCH. Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-8-20]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/ja-nein-doch/