Kdy použít müssen nebo sollen?

12.08.2021

Shrnutí modálních sloves müssen a sollen: Obě modální slovesa müssen a sollen se používají v podobné souvislosti. Existují v jejich použití ale přesto lehké rozdíly. Sloveso müssen vyjadřuje především objektivní nutnost a zní naléhavěji. Pokud se neudělá, co je nutné, musí člověk počítat s jistými důsledky.

Příklady:
1. Nico muss zum Arzt gehen. přeloženo z němčiny: Nico musí jít k doktorovi.
Nico se zranil a potřebuje lékařskou pomoc. Pokud nepůjde k lékaři, bude ho to třeba dlouho bolet nebo bude mít dokonce dlouhodobé problémy.

2. Nico muss Deutsch lernen. Přeloženo z němčiny: Nico se musí učit německy.
Nico by chtěl žít delší dobu v Německu. Aby mohl žít v Německu, potřebuje znalosti němčiny. Bez znalostí němčiny pro něj bude život v Německu obtížný.

Müssen und sollen
Müssen und sollen

Sloveso sollen vyjadřuje většinou výzvu nebo nařízení od někoho jiného. Osoba, která toto nařízení vydala, ho sama může, ale nemusí považovat za smysluplný. Sloveso sollen zkrátka vyjadřuje povinnost (mít povinnost něco vykonat), kterou nám udala nějaká například nějaká vyšší autorita (zákon, nadřízený, rodič).

Příklady:
1. Nico soll den Fuß kühlen. 
Jiná osoba (např. doktor) tvrdí, že si Niko má chladit nohu.
2. Nico soll studieren.
Nicovi rodiče chtějí, aby Nico studoval. Nejde o otázku, jestli to chce Nico sám nebo to považuje za důležité.

Originální znění v němčině naleznete zde: Zdroj: A1 Nicos Weg. DW Made for minds [online]. [cit. 2021-8-12]. Dostupné z:  https://learngerman.dw.com/de/m%C3%BCssen-oder-sollen/l-40504512/gr-40508500