Kinderbonus srpen 2021

20.08.2021

Kinderbonus srpen 2021: Kdo dostane druhý tzv. Kinderfreizeitbonus ve výši 100 Euro v srpnu?

Po vyplacení Kinderbonusu v letech 2020 (2x 150 Euro za dítě) a 2021 (květen 150 Euro za dítě) jako finanční pomoc po korona krizi přichází další finanční pomoc pro rodiče: Rodiny s nízkým příjmem obdrží za dítě 100 Euro tzv. "Kinderfreizeitbonus". Kdo má na tento příspěvek nárok a jaké předpoklady musí pro tento druhý Kinderbonus splnit?

Kinderbonus - dodatečný jednorázový přídavek na dítě v srpnu 2021
Kinderbonus - dodatečný jednorázový přídavek na dítě v srpnu 2021

Kdo má nárok na Kinderfreizeitbonus?

Rodiny s nízkým příjmem obdrží v srpnu 2021 dodatečnou podporu ve výši 100 Euro, jako další finanční pomoc pro krizi během pandemie. Tento finanční příspěvek má být pro děti a mladistvé z rodin s nízkým příjmem a sloužit především na prázdninové a volnočasové aktivity pro děti, píše Bundesagentur für Arbeit na svých stránkách.

Které předpoklady se musí splňovat pro získání srpnového Kinderbonusu?

Tento jednorázový příspěvek v srpnu 2021 je pro děti a mladistvé, kteří

  • 1. srpna 2021 ještě neměly 18 let
  • pro děti, na které se již pobírá Kindergeld

Na děti, kteří 1. srpna měly již 18 let, se Kinderfreizeitbonus již nevztahuje.

Mimo jiné musí být splněny další předpoklady:

  • Rodina pobírá v srpnu 2021 na své děti Kinderzuschlag (KiZ) (příspěvek na postižené děti) nebo
  • Rodina pobírá k 1. srpnu 2021 na své děti příspěvek na bydlení "Wohngeld" nebo
  • Rodina pobírá k 1. srpnu 2021 na své děti sociální podporu "Sozialhilfe" (podle zákona: třetí kapitoly dvanácté knihy sociálního zákoníku / Dritten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)) nebo
  • Rodina pobírá k 1. srpnu 2021 na své děti základní pojištění "Grundsicherung" (podle zákona: nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II - Hartz IV) (gegebenenfalls parallel zu KiZ)) nebo
  • Rodina pobírá v srpnu 2021 na své děti přídavky podle zákona o azylu Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nebo
  • Rodina v srpnu 2021 pobírá na své děti doplňující podporu na obživu v sociálním právu na odškodnění podle (BVG).

Kinderfreizeitbonus se vyplácí tomu rodiči, který pobírá Kindergeld. Běžná rodina, která pobírá Kindergeld a některou z výše jmenovaných sociálních dávek nedostává, srpnový Kinderbonus neobdrží.

Musím o tento Kinderfreizeitbonus žádat, pokud splňuji některou z výše uvedených podmínek?

Zda bude tento příspěvek vyplacen automaticky nebo se o něj musí žádat se odvíjí podle toho, kterou sociální dávku pobíráte. Pro bližší otázky na tel. Čísle (+490) obdržíte bližší informace, jak si případně tuto žádost podat.

Žádost se odesílá:

  • Buď poštou na vaši Familienkasse - jaká Familienkasse je pro vás příslušná zjistíte na Kindergeldbescheid,
  • Nebo emaiem Kinderfreizeitbonus@arbeitsagentur.de (v současné době se stále upřednostňuje elektronická pošta).

Nezapomeňte přiložit další potřebné doklady o nároku na tento Kinderbonus.