Kinderbonus za 2020 a 2021: nárok, vyplácení, výše příspěvku

19.08.2021

Kinderbonus je další finanční podpora pro rodiny během korona krize. Tento článek přináší informace, zda máte na Kinderbonus nárok a jak se Kinderbnus vyplácí.
Tento článek se bude vztahovat k aktuálnímu Kinderbonusu za rok 2021. Kinderbonus za rok 2020 j.e popsán na konci článku. 
Kinderbonus je "bonusový" příspěvek pro rodiny s dětmi. To znamená, jedná se o extra příspěvek, pro jehož získání platí stejné předpoklady jako pro pobírání Kindergeld.

Tento příspěvek byl schválený německou spolkovou vládou, rodiny tento příspěvek obdrží jako finanční pomoc, protože jsou díky korona krizi vystaveny také zvláštní finanční zátěži.

Důležité: O Kinderbonus nemusíte zvlášť žádát. Vyplácení příspěvku je automatické, pokud již pobíráte KIndergeld.

Kdo dostane Kinderbonus

Kinderbonus za 2021 se platí pro každé dítě, na které se alespoň jeden měsíc v roce 2021 pobíralo Kindergeld nebo mělo na Kindergeld nárok.

Kinderbonus se vyplácí také na děti, které v květnu 2021:

  • Neměli již nárok na Kindergeld (Příklad: Dítě ukončilo své vzdělávání v březnu 2021).
  • Ještě nemá nárok na Kindergeld (Příklad: dítě se narodí teprve v prosinci).

Vyplácení a výše Kinderbonusu

Kinderbonus 2021 činí 150 Euro za 1 dítě. Vyplácí se na všechny děti, které v květnu 2021 měli nárok na Kindergeld.
Kinderbonus se nevyplácí dohromady s Kindergeld, nýbrž jako zvláštní platba.
Pro děti, které mají, popřípadě měly nárok na Kindergeld v jiném měsíci 2021, se Kinderbonus vyplatí k pozdějšímu datu.

Důležité: Pokud se v rámci doby změnili vaše bankovní údaje, musíte o tom informovat vaši Familienkasse.

Odpovědi na nejčastější otázky kolem Kinderbonus

Obdržím Kindergeld zpětně. Mám také nárok na Kinderbonus?

Pokud obdržíte zpětnou platbu Kindergeld za rok 2021, obdržíte i Kinderbonus za 2021. Všeobecně platí: Kinderbonus 2021 obdrží rodiny, které alespoň 1 měsíc v roce 2021 měli nárok na Kindergeld.

Vztahuje-li se zpětné vyplácení Kindergeld na období pouze před rokem 2021, neobdržíte Kinderbonus za rok 2021. Obdržíte-li zpětné vyplácení Kindergeld z roku 2020, obdržíte také Kinderbonusy z roku 2020.

Který rodič obdrží Kinderbonus, pokud rodiče žijí odděleně?

U odděleně žijícíí rodičů se Kinderbonus vyplatí na konto toho z nich, kdo také pobírá Kindergeld.

Obdrží také děti, kteří žijí v internátech nebo na kolejích?

Ano, Kinderbonus se vyplácí také pro děti, kteří žijí na kolejích nebo internátech, pokud se na dítě vztahuje Kindergeld
Kinderbonus se vyplácí obvykle tomu rodiči, který pobírá i Kindergeld. Pokud se Kindergeld vyplácí dítěti samotnému (např. dospělým studentům), obdrží toto dítě také i Kinderbonus na své konto.

Informace ke Kinderbonus z roku 2020

Pro rok 2020 schválila německé spolková vláda poprvé Kinderbonus ve výši 300 Euro. Vyplácení tohoto Kindergeld bylo v září a v prosinci 2020 ve 2 platbách.

Pro děti, které se narodily v roce 2020 a na které dosud nebyl vyplacen žádný Kinderbonus za rok 2020 (například protože ještě nebylo rozhodnuto o nároku na pobírání Kindergeld), platí: Vyplácení Kinderbonusu se řídí měsícem narození dítěte a datem kdy byla podána žádost o Kindergeld.

Pokud jste pro novorozeně podali v roce 2020 žádost o Kindergeld, bude Kinderbonus automaticky vyplacen se schválením této žádosti. V některých případech se Kinderbonus pro novorozeně vyplatí ve společné platbě s Kindergeld.

Důležité: I zde platí, že pokud se mezitím změnili vaše platební údaje, musíte o tom informovat Vaši Familienkasse.

Tento text je přeložen z němčiny z oficiálních stránek německého pracovního úřadu:

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderbonus