Konjuktiv I - podmiňovací způsob

13.07.2021

Co je to konkuktiv?
Konjunktiv užíváme v němčině při situacích, které nejsou reálné, nýbrž jsou možné. Například: Pokud si něco představujeme nebo přejeme. Konjuktiv najdeme také v hlavní větě nereálných podmínkových vět, nebo pokud opakujeme vyjádření nepřímé řeči.

Konjunktiv I
Konjunktiv I nalezneme především v novinových textech a zprávách, pokud se vyjadřují výroky v nepřímé řeči. Ale také v nějakých pevných obratech se konjunktiv I vyskytuje.

Konjuktiv I
Konjuktiv I

Kdy se užívá konjunktiv I?
Konjunktiv I používáme pro:

  • Některé pevné obraty

Hoch lebe das Geburtstagskind! Zu seinem 90. Geburtstag sagte der Schauspieler, er habe sich noch nie so jung gefühlt.

  • Nepřímá řeč (v hovorové řeči upřednostňujeme ale často oznamovací způsob)

Er sagt, er habe sich noch nie so jung gefühlt.

  • Ve zprávách, kdy je tvrzení zpochybnitelné a pouze ho interpretuje třetí osoba

Die Bundeswehr hatte im vergangenen Jahr erklärt, Deutschland sei wie andere moderne Gesellschaften auch, in vielerlei Hinsicht von der Nutzung des Weltraums abhängig. 

Jak se tvoří konjunktiv I?
Pouze sloveso sein je v konjunktivu I možné ve všech osobách:

  • ich sei, du sei(e)st, er sei, wir seien, ihr seiet, sie seien

Er sagte, sie seien im Kino.

  • U všech dalších sloves používáme konjunktiv I většinou jen ve 3. osobě jednotného čísla (er/sie/es/man). Navíc musíme odstranit -n z infinitivu. (Modální slovesa jsou běžná pouze v 1. a 3. osobě jednotného čísla.)

haben - er habe
schreiben - er schreibe
müssen - ich müsse, er müsse

  • Ve 2. osobě (du/ihr) se rozlišují konjunktiv I a nepřímá řeč pouze pomocí -e u konjunktivu I. Často proto upřednostňujeme konjunktiv II - takto se dá tvar konjuktivu II od nepřímé řeči rozlišovat lépe.

du träumst - du träumest
ihr geht - ihr gehet

  • Pro 1. osobu jednotného čísla (ich) a pro 1./3. osoby množného čísla (wir, sie) se konjunktiv I od nepřímé řeči nijak nerozlišuje. Proto musíme pro tyto osoby užívat konjunktiv II. (Výjimka: Modální slovesa - viz. výše)

"Sie gehen joggen." - Er sagt, sie gingen joggen. (Konj. II)

Příklad pro německé časy v konjunktivu I
Konjunktiv I můžeme tvořit v prézens, perfektu a futuru. V následujícím přehledu je příklad pro každý čas.

Konjunktiv I
Präsens
er gehe
er sage
Perfekt
er sei gegangen
er habe gesagt
Futur I
er werde gehen
er werde sagen
Futur II
er werde gegangen sein
er werde gesagt haben

Zdroj: Konjuktiv II in der Grammatik. Lingolia [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné z: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv