Konjuktiv II - podmiňovací způsob

13.07.2021

Konjunktiv II dělá hodně lidem, kteří se učí německy občas problémy. Některým dělá problém, kdy konjuktiv II správně použít, jiní ho neumí správně utvořit. Konjuktiv II navíc existuje jak pro přítomný tak i minulý čas.

V tomto článku se pokusím přiblížit, kdy konjunktiv II v němčině správně užít.

Konjuktiv II
Konjuktiv II

Konjunktiv II pro nereálné činy a situace

Možná už jste slyšeli, že se konjunktiv II užívá, pokud se mluví o něčem nereálném. To znamená, že se mluví o činech a situacích, které v realitě nenastaly.

Kdy považujeme situace nebo činy za "nereálné"?

Pokud o něco slušně prosíme ...
Pokud jdeme do restaurace, objednáváme si obvykle jídlo a nápoje přátelským "slušným" způsobem, například pomocí takovéto slušné otázky ...

Könnten Sie mir bitte einen Kaffee bringen?

nebo pomocí přátelské prosby ...

Ich würde gerne einen Kaffee trinken. / Ich hätte gerne einen Kaffee.

Tady stojí věty v konjunktivu II, protože mluvčí v tomto okamžiku kafe ještě nemá.

Nereálné podmínky / nereálné předpoklady
Nereálná podmínka nebo předpoklad je něco, co se nestane a proto se také nemůže stát nic jiného. Takovéto situace vyjadřujeme v němčině také pomocí kojunktivu II, například v takovýchto větách ...

Wenn es regnen würde, würde ich ein Buch lesen.

... ale realita je: Neprší, proto nečtu.

Wenn es wärmer wäre, würde Herbert an den See gehen.

... nýbrž realita je: Není tak teplo, proto Herbert nejde k jezeru.

Tyto věty s nereálnými podmínkami fungují také bez spojky "wenn", například takto ...

Würde es regnen, würde ich ein Buch lesen. / Wäre es wärmer, würde Herbert an den See gehen.

Rady
Občas potřebujete pomoc od jiných lidí také s nápady nebo radami. Toto vyjadřujeme také pomocí konjunktivu II, jako v těchto příkladech ...

Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich das Angebot deines Chefs akzeptieren.
An deiner Stelle würde ich das Sofa kaufen.

Přání
Pokud si něco přejeme, ještě to samozřejmě nemáme a chceme to mít. Realita je tedy, že něco nemáme, co mít chceme.

Dva příklady ...
Wenn wir doch bloß ein größeres Auto hätten !
Wenn ich doch nur besser in Deutsch wäre !

Můžeme vidět, že přání jsou většinou zvolání (s vykřičníkem) se zesílenou částicí. Jako například se užívá "doch bloß" nebo "doch nur".

Tyto věty jsou možné také bez spojky "wenn":
Hätten wir doch bloß ein größeres Auto !
Wäre ich doch nur besser in Deutsch !

Nereálná srovnávání pomocí "als ob"
Pomocí nereálného srovnávání tvoříme hypotézy, jaký by nějaká situace nebo čin byly, pokud by se jiná situace nebo čin naskytl. Při tomto často užíváme srovnávací spojku "als ob", jako v tomto příkladu ...

Matthias gibt so viel Geld aus, als ob er Millionär wäre.
... ale realita je: Matthias není milionář.

Tato varianta je také možná bez "ob". Potom bude z této vedlejší věty věta hlavní ...

Matthias gibt so viel Geld aus, als wäre er Millionär.

Pochyby a domněnky
Jelikož domněnky stejně jako pochyby neukazují vždy realitu nebo se mohou vztahovat na nereální možnosti, můžeme vzít i zde konjunktiv II, jako v těchto dvou příkladech ...

Es könnte sein, dass es heute noch regnet.
... Ale jisté to není, protože v danou chvíli ještě neprší. Jedná se tedy o domněnku nebo spekulaci, že bude později pršet.

Wo könnte ich in dieser Stadt eine Arbeit finden?
Pomocí modálního slovesa "könnte" (Tvar od slovesa können v konjuktivu II) vyjadřuje mluvčí pochybu, zda může najít práci.

Pokud by vás zajímalo více o podmiňovacím způsobu v angličtině - třeba pro srovnání, doporučuji k přečtení tento článek: https://www.anglictinavbrne.cz/kondicionaly/

Zdroj: WANN BRAUCHEN WIR DEN KONJUNKTIV II ? Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/wann-brauchen-wir-den-konjunktiv-ii/