Mohu pobírat Kindergeld i na studující dítě? Jsou nějaké výjimky?

15.06.2023

Kindergeld se může vyplácet i na mladé dospělé ve věku mezti 18 a 25 lety, pokud dítě stále pokračuje ve vzdělávání a odborné přípravě. Jakmile ovšem dítěti začne být 25 let, nárok na Kindergeld na toto dítě zaniká.

Pro další nárok na Kindergeld po 18 letech věku dítěte je třeba dokládat potvrzení o pokračování odborného vzdělávání.
Pro další nárok na Kindergeld po 18 letech věku dítěte je třeba dokládat potvrzení o pokračování odborného vzdělávání.

Sem se zahrnují školní a neškolní odborné přípravy, které tvoří základ pro obor, o který se při vzdělávání usiluje. Toto je například:

- školní vzdělávání,

- podnikové vzdělávání (ekvivalent SOU – dítě se vzdělává v závodě), během vzdělávání navštěvuje i odbornou školu, která zprostředkovává teoretické a praktické znalosti pro daný obor,

- uznávaná dobrovolnická činnost,

- praxe,

- studium,

Toto platí jen, pokud Vaše dítě poprvé navštěvuje školní nebo odborné vzdělávání, popřípadě studuje na vysoké škole. Prvním vzděláváním se rozumí, že dítě ještě nemá dokončené žádné odborné vzdělání (zakončené výučním listem, odbornou maturitou nebo vysokoškolským titulem). 

Při druhém odborném vzdělávání platí další předpoklady.

Druhé a další odborné vzdělávání znamená, že dítě má již dokončenou první obornou přípravu.

Samotné potvrzení od rodičů nestačí.

Kindergeld můžete pobírat i dále, pokud Vaše dítě otěhotní a jde na mateřskou dovolenou (je v ochranné lhůtě kvůli mateřství).

Pokud by dítě nastoupilo na rodičovskou dovolenou, už na něj není možné Kindergeld pobírat.

Kindergeld po uzavření prvního odborného vzdělání

Kindergeld se může vyplácet i na mladé dospělé děti ve věku 18 a 25 let, pokud dítě stále pokračuje ve vzdělávání a odborné přípravě. Pokud dítě již nenavštěvuje první odbornou vzdělávací přípravu, potom můžete při druhém odborném vzdělávání dítěte Kindergeld na Vaše dítě dále pobírat, ovšem pokud je Vaše dítě je pouze omezeně výdělečně činné (nepracuje v průměru více než 20h týdně).

Vaše dítě se považuje za omezeně výdělečně činné v následujících případech:

- při odborně vzdělávacím zaměstnanání/ učňovské praxi,

- při nepatrném zaměstnání (v Německu tzv. Minijob, ekvivalent českého DPP) nebo

- při přechodném zaměstnání s maximální pracovní dobou do 20h týdně za kalendářní rok. Během 2 měsíců v kalendářním roce, smí být pracovní doba 20h týdně i překročena, ale zároveň je nutné zůstat za celý kalendářní rok v průměru do 20h za týden, tzn. v jiných měsících musí být prac. doba opět nižší.

Kindergeld při přerušení odborného vzdělávání

Kindergeld můžete dále pobírat po dobu maximálně 4 měsíců (přechodné období), pokud se dítě nachází v přechodném období mezi dvěma vzdělávacími úseky (přechod z jedné školy na další školu) nebo mezi vzdělávacím úsekem a dobrovolnickou činností.

Pokud Vaše dítě nemůže začít příští vzdělávací obodobí, protože nenašlo místo pro vzdělání (např. školní místa jsou v daném oboru již obsazena), potom je možné i v takovém případě Kindergeld dále pobírat.

Zdroj:

Kann ich für mein Kind in der Ausbildung Kindergeld bekommen?. Familien portal [online]. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [cit. 2023-06-15]. Dostupné z: https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/kindergeld/familiensituation/kann-ich-fuer-mein-kind-in-der-ausbildung-kindergeld-bekommen--124938