Německé "aby" vyjádřené pomocí vazby um... zu... a spojky damit

13.07.2021

Spojky um... zu ... a damit

Hodně z Vás jistě zná spojky "um ... zu" a "damit", ale ne vždy je jasné, kdy a jak se mají používat.
Tyto spojky mají stejný význam, ale ne ve všech situacích lze použít obě.
Především "um ... zu" není vždy možné použít a jsou situace, při kterých nemůžeme dokonce použít žádnou z těchto spojek.
Abychom zodpověděli tyto otázky, píšu tento článek "um ... zu" und "damit". V jiném článku budou popsány alternativy k těmto dvěma spojkám.

Nebensätze mit um... zu... und damit
Nebensätze mit um... zu... und damit

Spojky sloužící pro vyjádření účelu, cíle nebo úmyslu.
"Um ... zu" a "damit" jsou spojky pro účelové věty. Účelové věty jsou vedlejší věty s těmito spojkami na začátku a slovesem na konci.

Tyto vedlejší věty dávají činům jiné věty účel, cíl nebo úmysl. Tato jiná věta může být hlavní nebo vedlejší věty a stojí před účelovou větou.

Pár příkladů:
Stefanie se učí španělsky, aby rozuměla Španělům.
Přeloženo do němčiny:
Stefanie lernt Spanisch, um die Spanier zu verstehen. 
Stefanie lernt Spanisch, damit sie die Spanier versteht.

Tady vyjadřuje hlavní věta jednání ("lernt Spanisch"). Poté následuje ve vedlejší větě účel, cíl nebo jednání. ("die Spanier verstehen").

Účelová věta může také stát před hlavní větou ...
Um die Spanier zu verstehen, lernt Stefanie Spanisch.
Damit Stefanie die Spanier versteht. lernt sie Spanisch.

Mimo jiné můžete účelovou větu spojit s jinou vedlejší větou, jako například v těchto příkladech:
Ich habe eine Einkaufsliste, die ich geschrieben habe, um nichts zu vergessen.
Ich habe eine Einkaufsliste, die ich geschrieben habe, damit ich nichts vergesse.

Kdy je možné "um ... zu"?
Jak můžete číst výše, můžeme použít obě spojky pro jednu účelovou větu.
Vedlejší věta s "um ... zu" je věta s zu a slovesem na konci a v těchto větách není žádný předmět. Předmět stojí ale ve větě, který je spojen s účelovou větou pomocí "um ... zu".

Podívejte se na tento příklad:
Ich lerne Deutsch, um eine Arbeit in Deutschland zu finden.
Vidíte podmět "ich", který platí i v účelové větě s "um ... zu", jelikož "ich lerne" a "ich finde ...". Proto musíme pro první větu a účelovou větu s "um ... zu" mít pořád ten stejný subjekt. Pravidlo je tedy:

Použití spojky "um ... zu" je možné pouze, pokud obě věty mají stejný podmět.

Jako příklad je věta:
Ich lerne Deutsch, um meine Freundin mich zu verstehen.

... ŠPATNĚ, protože s "um ... zu" není možné použít dva různé podměty.

Spojka "damit" pro věty s předmětem nebo dvěma různými předměty.
Pokud jsou ovšem dva různé předměty, používáme vždy "damit" na začátku účelové věty, jako v tomto příkladu:
Ich lerne Deutsch, damit meine Freundin mich versteht.

V první větě stojí podmět "ich", jelikož "ich lerne". V následující účelové větě s "damit" je podmět "meine Freundin" jiný podmět než v první větě.

Můžeme použít ale také "damit", pokud máme stejný předmět, jako tady:
Ich lerne Deutsch, damit ich meine Freundin besser verstehe.
Podmět "ich" je v obou částech vět stejný podmět

Jak se ptáme po účelových větách?
Pokud chceme vědět, jaký účel nebo jako cíl něco má, ptáme se poté tázacím slovem "wozu", jako v tomto příkladu:
Wozu lernst du Deutsch?
Ich lerne Deutsch, um einen Job in Deutschland zu bekommen.

Často se ale zaměňuje za tázací slovo "wofür".
Tázací slovo "warum" není správné tázací slovo, jelikož tímto tázacím slovem se ptáme na důvod něčeho.

Shrnutí

  • Wenn es zwei verschiedene Subjekte gibt, können wir für den Finalsatz nur "damit" verwenden.
  • Wenn es ein gleiches Subjekt gibt, können wir für den Finalsatz "um ... zu" oder "damit" verwenden.
  • Wenn wir nach Finalsätzen fragen, verwenden wir das Fragewort "wozu", manchmal auch "wofür").

Zdroj: DIE KONNEKTOREN UM ... ZU UND DAMIT. Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/die-konnektoren-um-zu-und-damit/