Předložky v němčině – genitiv, dativ a akuzativ

22.07.2021

Předložky jsou v hodně jazycích důležité, ale také komplikované téma. Předložky v němčině je třeba pravidelně procvičovat... Teď detailněji k předložkám. K čemu předložky vůbec potřebujeme?

Co jsou to vlastně přesně předložky?

Pomocí předložek můžeme vyjádřit vztah mezi dvěma objekty, zážitky nebo příhodami nebo jinými kontexty. Proto se jim v německé gramatice také často říká "vztahová slovíčka", německy: Verhältniswörter.
Předložky stojí až na pár výjimek před klíčovým slovem (se členem a/nebo přídavným jménem), ke kterému se vztahují. Klíčové slovo může být podstatné jméno, podmět nebo zájmeno. Příklady:

Lampa stojí na stole.
My po jídle pracujeme. 

Překlad v němčině zní:

                                                            Die Lampe steht auf dem Tisch.
                                                            Wir arbeiten nach dem Essen.

V těchto příkladech vidíme předložku před členy a podstatnými/ přídavnými jmény. Předmět nebo jednání je popisováno vůči jinému objektu nebo jednání.

Podstatné jméno / zájmeno (+ člen a / nebo přídavné jméno) po předložce se musí vždy skloňovat.
To znamená, po (zcela výjimečně před) předložce vidíme klíčové slovo (se členem anebo s přídavným jménem) v akusativu (4. p.), dativu (3. p.) nebo genitivu (2. p.).
Před podstatným jménem nebo zájmenem v prvním pádě nikdy nejsou předložky, jelikož první pád je zpravidla předmět, který jedná.

Příklady pro různé pády / pády po předložkách:
Hans fährt mit dem Bus.

=> "mit" je vždy a pouze v dativu (3. p.) => Dativ (= dem Bus).

Der FC Bayern München spielt gegen den FC Liverpool.

=> "gegen" je vždy a pouze v akusativu (4. p.) => Akusativ (= den FC Liverpool).
Präpositionen mit Genitiv, Dativ und Akkusativ
Präpositionen mit Genitiv, Dativ und Akkusativ

Předložky jsou v hodně jazycích důležité, ale také komplikované téma. Předložky v němčině je třeba pravidelně procvičovat... Teď detailněji k předložkám. K čemu předložky vůbec potřebujeme?

Co jsou to vlastně přesně předložky?

Pomocí předložek můžeme vyjádřit vztah mezi dvěma objekty, zážitky nebo příhodami nebo jinými kontexty. Proto se jim v německé gramatice také často říká "vztahová slovíčka", německy: Verhältniswörter.
Předložky stojí až na pár výjimek před klíčovým slovem (se členem a/nebo přídavným jménem), ke kterému se vztahují. Klíčové slovo může být podstatné jméno, podmět nebo zájmeno. Příklady:

Předložky mají vždy nějaký pád.

Podstatné jméno / zájmeno (+ člen a / nebo přídavné jméno) po předložce se musí vždy skloňovat.
To znamená, po (zcela výjimečně před) předložce vidíme klíčové slovo (se členem anebo s přídavným jménem) v akusativu (4. p.), dativu (3. p.) nebo genitivu (2. p.).
Před podstatným jménem nebo zájmenem v prvním pádě nikdy nejsou předložky, jelikož první pád je zpravidla předmět, který jedná.

Příklady pro různé pády / pády po předložkách:

Hans fährt mit dem Bus.

=> "mit" je vždy a pouze v dativu (3. p.) => Dativ (= dem Bus).

Der FC Bayern München spielt gegen den FC Liverpool.

=> "gegen" je vždy a pouze v akusativu (4. p.) => Akusativ (= den FC Liverpool).

Většina předložek má určený buď 3. pád (žluté) nebo 4. pád (modré).
"Obojetné" předložky (zelené) mohou nabýt jak 3., tak i 4. pádu. V němčině se nazývají Wechselpräpositionen, protože - podle kontextu - mění pád. Některé předložky avšak stojí před podstatným jménem ve druhém pádě.
Takovéto předložky, na které se váže 2. pád jsou například:
wegen, aufgrund, während, außerhalb, oberhalb, unterhalb, innerhalb, außerhalb, trotz, (an)statt, laut.

Přehled německých předložek v dativu, akusativu a genitivu

Předložky se 3. pádem (a nikdy žádným jiným) jsou:

Ab, aus, bei, nach, außer, seit, von, mit a zu.

Předložky se 4. pádem (a nikdy žádným jiným) jsou:
Bis, für, durch, ohne, gegen, um.

Přeložky se 2. pádem (a nikdy žádným jiným) jsou:
wegen, aufgrund, während, außerhalb, oberhalb, unterhalb, innerhalb, außerhalb, trotz, (an)statt, laut.

Die Vase steht auf dem Tisch.

Kde stojí váza? Tázací slovíčko je KDE, tudíž jsme použili dem Tisch, který je ve 3. pádě.
Další pádovou otázkou je KAM (WOHIN), po kterých následuje vždy 4. pád. Jeden příklad:

Ich stelle die Vase auf den Tisch.

Kam položím vázu? Tázací slovíčko je KAM, tudíž jsme použili den Tisch, který je ve 4. pádě.Stejně jako spojky mohou i předložky popisovat způsob poměru mezi dvěma způsoby, věcmi nebo jednáními. To znamená, že předložky ukazují, jaký vztah mají věci, nebo události, například místní nebo časový vztah.
Nach dem Essen gehen wir ins Kino.

Příčinné předložky
Příčinné předložky uvádějí nějaký důvod nebo příčina pro nějaký vztah, věc nebo událost. Tyto předložky odpovídají na otázky PROČ (WARUM), JAK TO / PROČ (WIESO) nebo KVŮLI ČEMU (WESHALB). Příklad:
Způsobové předložky
Předložky určující způsob popisují druh a způsob nějaké věci nebo akce. Často se ptáme pomocí JAK (WIE), ČIM/PROČ/JAK (WODURCH) nebo ČÍM (WOMIT). Příklad:
Paula trinkt gerne Kaffee mit Milch.

Ab, aus, bei, nach, außer, seit, von, mit a zu.Bis, für, durch, ohne, gegen, um.wegen, aufgrund, während, außerhalb, oberhalb, unterhalb, innerhalb, außerhalb, trotz, (an)statt, laut.

Přehled německých předložek s dativem i akusativem

Předložky, které mohou mít jak 3., tak i 4. pád:
In, vor, neben, über, zwischen, hinter, unter, auf, an.

Pro rozlišení používáme pádové otázky KDE (WO), po kterých následuje vždy 3. pád. Jeden příklad:

Die Vase steht auf dem Tisch.

Kde stojí váza? Tázací slovíčko je KDE, tudíž jsme použili dem Tisch, který je ve 3. pádě.


Další pádovou otázkou je KAM (WOHIN), po kterých následuje vždy 4. pád. Jeden příklad:

Ich stelle die Vase auf den Tisch.

Kam položím vázu? Tázací slovíčko je KAM, tudíž jsme použili den Tisch, který je ve 4. pádě.

Jaké druhy předložek existují?

Stejně jako spojky mohou i předložky popisovat způsob poměru mezi dvěma způsoby, věcmi nebo jednáními. To znamená, že předložky ukazují, jaký vztah mají věci, nebo události, například místní nebo časový vztah.

Místní předložky
Místní předložky
ukazují, jak jsou věci jedna vůči druhé umístěny. Odpovídají na tázací slova: KDE (WO), KAM (WOHIN) nebo ODKUD (WOHER). Příklad:

Die Katze sitzt unter dem Tisch.

Časové předložky
Časové předložky ukazují, jak dvě události nebo podstatná jména jsou časově jedno vůči druhému. Tyto předložky odpovídají na otázky KDY (WANN) nebo JAK DLOUHO (WIE LANGE). Příklad:

Nach dem Essen gehen wir ins Kino.
Příčinné předložky
Příčinné předložky uvádějí nějaký důvod nebo příčina pro nějaký vztah, věc nebo událost. Tyto předložky odpovídají na otázky PROČ (WARUM), JAK TO / PROČ (WIESO) nebo KVŮLI ČEMU (WESHALB). Příklad:

Ich konnte wegen einer Grippe nicht zur Party kommen.

Způsobové předložky
Předložky určující způsob popisují druh a způsob nějaké věci nebo akce. Často se ptáme pomocí JAK (WIE), ČIM/PROČ/JAK (WODURCH) nebo ČÍM (WOMIT). Příklad:

Paula trinkt gerne Kaffee mit Milch.


Zdroj: WAS SIND PRÄPOSITIONEN UND WELCHE GIBT ES? Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-7-22]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/was-sind-praepositionen/