Slovesa mitbringen a mitnehmen - rozdíly

14.08.2021

Obě slovesa mitnehmen a mitbringen jsou pro většinu lidí při výuce němčiny nějakou zvláštní "oblibou" je libovolně zaměňovat. Proto se tento článek zaměří na správné užití těchto dvou sloves.

Jaký je rozdíl mezi slovesy mitnehmen a mitbringen?

Na začátku se podíváme na slovesa nehmen a bringen.
Mitbringen und mitnehmen
Mitbringen und mitnehmen
Na začátku se podíváme na slovesa nehmen a bringen.

Nepravidelné sloveso nehmen

Sloveso nehmen je nepravidelné sloveso, které mění kmenovou samohlásku při časování v přítomném čase. Sloveso nehmen mění také kořen v préteritu a perfektu. Perfektum slovesa nehmen se tvoří s pomocným slovesem haben. Sloveso nehmen znamená, že nějaká osoba si vezme nebo vybere nějakou věc nebo osobu, kterou (po určitou dobu) drží nebo vlastní jako v těchto příkladech:

Monika si bere propisku.
Přeloženo v němčině:
Monika nimmt einen Kugelschreiber.

Vezmeš si kafe a kus koláče?
Přeloženo do němčiny:
Nimmst du einen Kaffee und ein Stück Kuchen?

Smíšené sloveso bringen

Sloveso bringen je smíšené sloveso. Smíšená slovesa v němčině, jsou slovesa, která jsou částečně pravidelná a částečně nepravidelná.
U slovesa bringen nemáme v přítomném čase žádnou změnu kmenové samohlásky nebo souhlásky. Takže je v přítomném čase pravidelné. Ale v préteritu a perfektu má jinou kmenovou souhlásku a samohlásku. Perfektum sloveso bringen se tvoří s pomocným slovesem haben. Na konci gerundia máme koncovku -t, ačkoliv se jedná o smíšené sloveso.

Používáme sloveso bringen, pokud chceme říct, že vezmeme nějakou věc nebo osobu a potom tuto věc nebo osobu přemístíme na jiné místo, jako v těchto příkladech:

Martina bringt ihren Sohn in den Kindergarten.
Stefan bringt seiner Mutter einen Hammer.

Proč potřebujeme předponu "mit"?

Pokud jsou slovesa bringen a nehmen s předponou "mit", jedná se o slovesa s odlučitelnou předponou, jako v těchto příkladech:

Ich bringe einen Kasten Bier zur Party mit
Kannst du mich bitte zur Party mitnehmen?

Pokud jsou obě slovesa s předponou "mit", nemění se tím jejich význam.

Pokud někdo nějakou věc nebo osobu "vezme s sebou/ přinese" / MITnimmt, vyjadřujeme tím, že někdo tuto věc nebo osobu bere s sebou, pokud opouští místo, kde tuto věc nebo osobu vzal.
Pokud někdo nějakou osobu nebo věc "přivede" MITbringt, říkáme tím, že jí někdo vezme a má u sebe, pokud jí přenáší/ převádí na jiné místo.

Pomocí předpony "MIT" spojujeme věc nebo jinou osobu silněji s osobou, která jí bere "nimmt" nebo přináší "bringt". Vyjadřujeme tím, že jiná osoba nebo věc při přemisťování u někoho zůstává.

Originální text v němčině naleznete na:
Zdroj: MITNEHMEN UND MITBRINGEN. Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-8-15]. Dostupné z:  https://deutsch-coach.com/mitnehmen-und-mitbringen/