Slovesa s genitivem v němčině

13.08.2021

Některá známá slovesa v němčině mají předmět ve 2. pádě 

V tomto příspěvku o slovesech v genitivu se poznáte některá slovesa s genitivem více do hloubky. Tento článek vyjmenuje několik sloves, po kterých je možno použít genitiv. Tyto slovesa ale mohou být spojena také s dalším předmětem (ve 3. nebo 4. pádě). Hodně z těchto sloves s předmětem ve 2. pádě jsou zvratná slovesa, kde je jejich zvratné zájmeno často ve 4. pádě.

anklagen / obžalovat (z čeho)/ beschuldigen / obvinit (koho z čeho)/ verdächtigen / podezírat (koho z čeho)
Verben mit Genitiv
Verben mit Genitiv
V tomto příspěvku se poznáte některá slovesa s genitivem více do hloubky. Tento článek vyjmenuje několik sloves, po kterých je možno použít . Tyto slovesa ale mohou být spojena také s dalším předmětem (ve 3. nebo 4. pádě).

Slovesa 'anklagen' a 'beschuldigen' jsou slovesa s genitivem, ve kterých je nějaké osobě dělán nějaký návrh. Obsah návrhu je v genitivu. Příklady

Bankovní zloděj je obžalován z krádeže.
Přeloženo do němčiny:
Der Bankräuber wird des Raubes angeklagt.

Policie viní bankovního zloděje z krádeže.
Přeloženo v němčině:
Die Polizei beschuldigt den Bankräuber des Raubes.

Policie podezírá zloděje z krádeže.
Do němčiny přeloženo jako:
Die Polizei verdächtigt den Dieb des Diebstahls.

Některá známá slovesa v němčině mají předmět ve 2. pádě 

V tomto příspěvku o slovesech v genitivu se poznáte některá slovesa s genitivem více do hloubky. Tento článek vyjmenuje několik sloves, po kterých je možno použít genitiv. Tyto slovesa ale mohou být spojena také s dalším předmětem (ve 3. nebo 4. pádě). Hodně z těchto sloves s předmětem ve 2. pádě jsou zvratná slovesa, kde je jejich zvratné zájmeno často ve 4. pádě.

anklagen / obžalovat (z čeho)/ beschuldigen / obvinit (koho z čeho)/ verdächtigen / podezírat (koho z čeho)
Slovesa 'anklagen' a 'beschuldigen' jsou slovesa s genitivem, ve kterých je nějaké osobě dělán nějaký návrh. Obsah návrhu je v genitivu. Příklady:


Bankovní zloděj je obžalován z krádeže.

Přeloženo do němčiny: 

Der Bankräuber wird des Raubes angeklagt.

Policie viní bankovního zloděje z krádeže.
Přeloženo v němčině:
Die Polizei beschuldigt den Bankräuber des Raubes.

Policie podezírá zloděje z krádeže.
Do němčiny přeloženo jako:
Die Polizei verdächtigt den Dieb des Diebstahls.

Bedürfen / potřebovat, vyžadovat
Pokud je někde něco potřeba, můžeme to vyjádřit také pomocí slovesa 'bedürfen', jako zde:

Dieser Text bedarf einer genauen Überprüfung.

ermangeln
Pokud někde někomu něco chybí nebo je něčeho nedostatek, můžeme to vyjádřit také pomocí slovesa 'ermangeln' s genitivem. Pokud je něčeho nedostatek, něco schází (Was "mangelt"), můžeme použít sloveso 'ermangeln' s druhým pádem, jako v tomto příkladu:

                                                      Sein Plan ermangelt ihrer Unterstützung.

Gedenken / připomínat si
Pokud chceme říct, že myslíme na minulé zážitky nebo na zemřelou osobu, můžeme použít sloveso 'gedenken' s těmito osobami nebo zážitky ve druhém pádě, jako v tomto příkladu:

Der Literaturverein gedenkt des Schriftstellers mit einer Lesung aus seinen Büchern.

sich bedienen / použít, používat
Pokud někdo něco užívá nebo používá, dá se také říct, že "er bedient sich dieser Sache". Tento předmět je pak v genitivu, jako v tomto příkladu:

Ein Buchhalter bedient sich eines Computerprogramms für seine Buchhaltung.

sich besinnen / rozmýšlet si/ rozmýšlet se
Sloveso 'sich besinnen' je vztažné sloveso, jehož vztažné zájmeno (se) je v akusativu. Pro toto sloveso jsou možné obě varianty. 
První varianta je: 'sich besinnen auf' s akusativem. Zde se jedná o sloveso s pevnou předložkou 'auf'.
Druhá varianta je sloveso 'sich besinnen' s předmětem ve 2. pádě, který popisuje předmět rozmýšlení se. Podívejme se na dva příklady slovesa 'sich besinnen':

Die Partei besinnt sich auf ihre alten Werte.
Zde vidíme sloveso 'sich besinnen auf' se třetím pádem.
Die Partei besinnt sich ihrer alten Werte.
V tomto příkladu je předmět ve druhém pádě.

sich enthalten / zdržet se, odepřít si
Ten, kdo chce vyjádřit svůj názor nebo se nemůže rozhodnout pro jednu nebo druhou možnost, tak ten se zdržuje "der enthält sich". Toto vztažné sloveso se často používá, pokud jde například o volby, jako v tomto příkladu:

Einige Mitglieder der Opposition enthalten sich der Stimme.

sich entledigen / odložit si, zhostit se, vyřídit (koho co)
Pokud někdo něco už nepotřebuje a nechce mít, chce tu věc opustit nebo jí odložit, použijeme sloveso 'sich entledigen' jako můžeme vidět v tomto příkladu:

Paul entledigt sich seines alten Computers.

sich erfreuen / těšit se (čemu)
Vztažné sloveso 'sich erfreuen' je synonymem pro být z něčeho šťasten 'froh sein über', 'sich freuen über', něco si užívat 'genießen' nebo něco vlastnit 'im Besitz von etwas sein'.
Na jednu stranu se jedná o sloveso s pevnou předložkou 'an' s předmětem ve třetím pádě, na druhou stranu je možné toto sloveso užít bez předložky za použití genitivu. Příklady užití:

Die Großmutter erfreut sich an ihren Enkeln.
Význam zde je spíše: něčemu se těšit.
Der Rocksänger erfreut sich einer großen Beliebtheit.
Zde sloveso vyjadřuje více něco si užívat nebo něco vlastnit.

sich erinnern / pamatovat si (koho co)
Vztažné zájmeno 'sich erinnern' může stát ve větě buď jako sloveso s pevnou předponou 'an' a předmětem ve 3. pádě nebo bez předložky se 2. pádem. Příklady ukazují obě možnosti:

Frau Müller erinnert sich an den Termin mit dem Chef.
Frau Müller erinnert sich des Termins mit dem Chef.

sich schämen / stydět se
Také sloveso 'sich schämen' je vztažné zájmeno. Užívá se, pokud člověk cítí, že něco udělal špatně nebo je něco trapné, jako v tomto příkladu:

Der kleine Junge schämt sich seiner Lügen.

Více sloves ve druhém pádě naleznete zde:
https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Verben_mit_Genitiv

Tento text je přeložen z němčiny, originál naleznete zde: 
Zdroj: VERBEN MIT DEM GENITIV - EINIGE BEISPIELE. Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-8-13]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/verben-mit-dem-genitiv-einige-beispiele/