Spojky ABER a SONDERN

19.07.2021

Normálně se spojku ABER učíme velmi brzy. Této spojce brzy všichni rozumí. Pomocí ABER spojujeme dohromady hlavní věty. 
Existuje také ale další spojka pro hlavní věty, která funguje podobně jako ABER, která ale působí jaksi "záhadně" pro většinu studentů němčiny, tou spojkou je SONDERN (česky nýbrž). 
V tomto článku se dozvíte o rozdílu mezi spojkami ABER a SONDERN. To je důležité, protože v češtině se ale a nýbrž může lehce zaměňovat.

Obě spojky spojují hlavní věty. Před obě spojky píšeme do vět vždy čárku.

Aber und sondern
Aber und sondern

Spojka ABER

Pomocí spojky ABER spojujeme hlavní věty dohromady. Používáme ABER, pokud chceme nějakou informaci z první hlavní věty v druhé hlavní větě nějak omezit, jako v tomto příkladu:
Das Haus ist sehr schön, aber es ist sehr teuer.

Zde můžete vidět, že informace ve druhé větě ve srovnání s informací v první větě je omezená. Druhá věta omezuje první větu.

Spojku ABER můžete také použít, pokud chcete nějakou pozitivní informaci z první věty v druhé větě nějak negativně omezit, jako v těchto příkladech:
Das Haus ist sehr schön, aber wir kaufen es nicht.
Wir haben ein Haus, aber es ist kein großes Haus.

Je také možné používat ABER, pokud chcete nějaký negativní výrok pozitivně omezit, jako zde:
Das Haus ist nicht schön, aber es war billig.

Mimojiné používáme ABER velmi často, pokud chceme navrhnout alternativu, jako v tomto příkladu:
Wir haben eine kleine Wohnung, aber wir wollen ein großes Haus mit Balkon und Garten kaufen.

Oprava nějakého negativního výroku pomocí SONDERN

Stejně jako ABER používáme SONDERN jako spojku mezi hlavními větami. SONDERN je speciální případ, jelikož tuto spojku potřebujeme pouze, pokud nějakou negativní informaci z první věty ve druhé větě chceme nějak opravit. Tuto negativní informaci rozpoznáme například na příslovci NICHT, KEIN(E) nebo také NIE. Můžeme vidět na těchto příkladech:
Karl studiert nicht in Köln, sondern er studiert in Freiburg.
Ich habe keine Wohnung, sondern ich habe ein Haus.
Er spielte nie mit Puppen, sondern er spielte mit Lego.

Na příkladech můžete vidět, podmět a sloveso v obou vedlejších větách jsou často stejná. V tomto případě se může druhá věta říct nebo napsat bez podmětu a slovesa, jako zde:
Ich habe keine Wohnung, sondern ein Haus.

Ale pokud je sloveso ve druhé větě jiné, tak musíte podmět a sloveso použít, jako v tomto příkladu:
Der Junge spielt nicht mit Puppen, sondern er malt Bilder.

Můžete tuto větu vyjádřit také pomocí ABER, ale pouze pokud první větu nechcete nijak opravovat, nýbrž pouze ukázat alternativu. 
Doučování němčiny je jedním ze způsobů, jak si podobné rozdíly v gramatice procvičit na praktických příkladech. Pro více informací ohledně výuky němčiny online se podívejte na: https://www.preklady-nemeckeho-jazyka.cz/vyuka-nemciny/

Originální text přeložený v němčině najdete zde:
Zdroj: DIE KONNEKTOREN ABER UND SONDERN (MIT ÜBUNG). Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/die-konnektoren-aber-und-sondern/