Spojky “BEZIEHUNGSWEISE” a “RESPEKTIVE”

13.07.2021

Spousta z vás jistě již někde viděla nebo slyšela zkratku "bzw." / "popř.". Tato zkratka je ze slova "beziehungsweise" / "popřípadě". Pro mnoho je problémem už jen samotná výslovnost tohoto slovíčka, ale také jeho význam není tak snadné definovat. Jiné velmi podobní slovíčko je "respektive".

Bohužel se obě slovíčka často nesprávně zaměňují. Proto má smysl, se na tyto slovíčka podívat důkladněji. Co znamenají tato zajímavá slovíčka "beziehungsweise" a "respektive" a jak je používáme?

Slovo "beziehungsweise" spojuje hlavní věty nebo jednotlivé větné členy věty dohromady. Jedná se proto o spojku. Některé příklady pro použití "beziehungsweise":
Beziehungsweise und respektive
Beziehungsweise und respektive

Spojka "beziehungsweise"

Slovo "beziehungsweise" spojuje hlavní věty nebo jednotlivé větné členy věty dohromady. Jedná se proto o spojku. Některé příklady pro použití "beziehungsweise": 

Marianne möchte im Ausland studieren beziehungsweise sie möchte im Ausland arbeiten.
Auf der Party wurde viel Bier beziehungsweise Schnaps getrunken.
In diesem Seminar müssen die Studenten viel lesen beziehungsweise lernen.

K významu "beziehungsweise"
Přesný význam slova "beziehungsweise" je sporný a hodně se o něm diskutuje.
Pokud se podíváme do Dudenu (Duden = německý výkladový slovník), najdeme tam definice "oder / nebo" (která je velmi sporná), "oder vielmehr / nebo hodně více" a "genauer gesagt / přesněji řečeno".

Příklad, ve kterém je "beziehungsweise" synonymem pro "oder" a "im anderen Fall", by byla tato věta:

Dodavatel dodává zboží v pondělí popřípadě v úterý.

Přeloženo do němčiny:

Der Lieferant liefert die Ware am Montag beziehungsweise am Dienstag.

V tomto případě vyjadřuje "beziehungsweise", že se stane buď jedno, nebo druhé.
Jako příklad se synonymy "oder vielmehr" a "genauer gesagt", může být viděna tato věta:

Meine Großmutter wohnt in Hamburg beziehungsweise in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hamburg.

Tady vysvětluje slovo "beziehungsweise" větný člen před ním, je to tedy preciznější. Také synonyma jako "besser gesagt / lépe řečeno" nebo "das heißt / to znamená" mohou "beziehungsweise" nahradit.

Jelikož "beziehungsweise" je opravdu dlouhé slovo, vidíme často i zkratku "bzw." V hodně textech.

Spojka "respektive"

Také slovíčko "respektive" je spojka, kterou můžeme případně / beziehungsweise použít ve větě. Avšak "respektive" se používá výjimečněji než "beziehungsweise". Zatímco "beziehungsweise" se všeobecně prosadilo ve všech jazykových úrovních, "respektive" nalezneme spíše u vyšších jazykových úrovní.

K významu slova "respektive"
Slovo "respektive" se většinou označuje jako synonymum pro "beziehungsweise". Hledáme-li synonyma pro "respektive", používají se většinou výrazy jako "besser gesagt", "genauer gesagt" "das heißt", "vielmehr / hodně více". Také výraz "mit anderen Worten / jinými slovy" je možný. Tímto je význam slova "respektive" nebo "beziehungsweise" celkem podobný.

Jelikož slovo "respektive" není tak dlouhé, vidíme zkratku "resp." v psané řeči vzácněji.

Zdroj: DIE KONJUNKTIONEN "BEZIEHUNGSWEISE" UND "RESPEKTIVE." Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-7-3]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/die-konjunktionen-beziehungsweise-und-respektive/