Stipendium pro zahraniční studenty BAföG - Bundesausbildungsförderungsgesetz 

13.12.2020

Příspěvek na studium od státu mohou v Německu získat i studenti z cizích zemí. Pro získání příspěvku je rozhodující dlouhotrvající pobyt v Německu. Pokud chce zahraniční student v Německu studovat a tudíž je zřejmé, že bude v zemi dlouhodobě pobývat, je to rozhodující ukazatel pro přidělení tohoto státního příspěvku

Pro výši příspěvku je rozhodujících celá řadu faktorů: od výše platu rodičů, zda student chodí na brigády, jaká je výše jeho vlastního výdělku apod. Tento příspěvek od státu se může pohybovat cca v rozmezích 200-800€. Součástí povinnosti pobírání tohoto příspěvku je i po ukončení studia část stipendia státu vrátit zpět v měsíčních splátkách nebo celou splátku jednorázově. Státu se po ukončení studia vrací cca 1/3 stipendia bezúročně zpět. Zbylá část stipendia zůstává zdarma. Nicméně stát nepočítá s tím, že začne absolvent ihned po ukončení studia vydělávat velké výdělky. Z tohoto důvodu povinnost začít splácet BAfÖG je teprve po 5 letech po ukončení studia. Aby se zároveň absolvent velmi nezadlužil, je maximální celková částka požadovaná ke splacení zákonně krytá hranicí 10.010€. Přičemž částka za celou dobu pobírání příspěvků během studia mohla dosáhnout celkové výše až 45.000€.

Co potřebuji k získání příspěvku

Je třeba vyplnit žádost o příspěvek a řada dodat řadu dalších podkladů. Například potvrzení o studiu ze školy, potvrzení o imatrikulaci, potvrzení o zdravotním pojištění, potvrzení o nájemné smlouvě, výpisy z účtů, daňová přiznání rodičů za předchozí dva roky nebo třeba i smlouvu o stavebním spoření.

Kdy mohu zažádat o stipendium

Stipendium BAföG se dává od měsíce, ve kterém začalo studium. Je tedy třeba podat ho co nejdříve, nicméně žádost začnou příslušné úřady vyřizovat teprve v momentě, kdy je doloženo potvrzení o studiu a potvrzení o imatrikulaci. Bez těchto podkladů úřady žádost zpracovávat nezačnou.

Jak rychle se žádost zpracuje

Zpracování trvá nejméně jeden měsíc. Než dojde k vyplacení studia, může to ale ještě nějakou čas poté trvat.

Kde mohu o BAföG požádat

Žádost je možno podat na úřadě, kde se BAföG vyřizuje Amt für Ausbildungsförderung - BaföG-Amt. Příslušný úřad je třeba vyhledat podle místa školy, kterou student navštěvuje, je to ten nejbližší škole. Žádost je možno podávat i online. Nejčastěji je ale úřad pro přidělení tohoto stipendia přímo v budově školy.

Povinné formuláře pro žádost o tento příspěvek ke stažení

Zdroj: Studis Online: BAföG for beginners. Alles rund um BAföG & Studienfinanzierung. Srudis Online [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://www.bafoeg-rechner.de/