Stipendium pro zahraniční studenty BAföG - Bundesausbildungsförderungsgesetz 

13.12.2020

Příspěvek na studium od státu mohou v Německu získat i studenti z cizích zemí. Pro získání příspěvku je rozhodující dlouhotrvající pobyt v Německu. Pokud chce zahraniční student v Německu studovat a tudíž je zřejmé, že bude v zemi dlouhodobě pobývat, je to rozhodující ukazatel pro přidělení tohoto státního příspěvku

Žádost o německý příspěvek BAföG na studium
Žádost o německý příspěvek BAföG na studium

Pro výši příspěvku je rozhodujících celá řadu faktorů: od výše platu rodičů, zda student chodí na brigády, jaká je výše jeho vlastního výdělku apod. Tento příspěvek od státu se může pohybovat cca v rozmezí 200 - 800 euro. Součástí povinnosti pobírání tohoto příspěvku je i po ukončení studia část stipendia státu vrátit zpět v měsíčních splátkách nebo celou splátku jednorázově. Státu se po ukončení studia vrací cca 1/3 stipendia bezúročně zpět. Zbylá část stipendia zůstává zdarma. Nicméně stát nepočítá s tím, že začne absolvent ihned po ukončení studia vydělávat velké výdělky. Z tohoto důvodu povinnost začít splácet BAföG je teprve po 5 letech po ukončení studia. Aby se zároveň absolvent velmi nezadlužil, je maximální celková částka požadovaná ke splacení zákonně krytá hranicí 10.010 euro. Přičemž částka za celou dobu pobírání příspěvků během studia mohla dosáhnout celkové výše až 45.000 euro.

Co potřebuji k získání příspěvku

Je třeba vyplnit žádost o příspěvek a dodat řadu dalších podkladů. Například potvrzení o studiu ze školy, potvrzení o imatrikulaci, potvrzení o zdravotním pojištění, potvrzení o nájemné smlouvě, výpisy z účtů, daňová přiznání rodičů za předchozí dva roky nebo třeba i smlouvu o stavebním spoření.

Kdy mohu zažádat o stipendium

Stipendium BAföG se dává od měsíce, ve kterém začalo studium. Je tedy třeba podat ho co nejdříve, nicméně žádost začnou příslušné úřady vyřizovat teprve v momentě, kdy je doloženo potvrzení o studiu a potvrzení o imatrikulaci. Bez těchto podkladů úřady žádost zpracovávat nezačnou.

Jak rychle se žádost zpracuje

Zpracování trvá nejméně jeden měsíc. Než dojde k zahájení studia, může to ale ještě nějakou čas poté trvat.

Kde mohu o BAföG požádat

Žádost je možno podat na úřadě, kde se BAföG vyřizuje a sice Amt für Ausbildungsförderung - BaföG-Amt. Příslušný úřad je třeba vyhledat podle místa školy, kterou student navštěvuje, je to ten nejbližší škole. Žádost je možno podávat i online. Nejčastěji je ale úřad pro přidělení tohoto stipendia přímo v budově školy.

Povinné formuláře pro žádost o tento příspěvek ke stažení

Zdroj: Studis Online: BAföG for beginners. Alles rund um BAföG & Studienfinanzierung. Srudis Online [online]. [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://www.bafoeg-rechner.de/