Výše Kindergrundsicherung od roku 2025

15.12.2023

Výše Kindergrundsicherung v roce 2025

Kindergrundsicherung se skládá dohromady především z dvou hlavních částek – Kindergarantiebetrag + Kinderzusatzbetrag. K tomu se budou dále pojit dávky na vzdělání a spoluúčasti na kulturním životě, které rovněž určují výši Kindergrundsicherung.

Kindergrundsicherung se skládá z Kindergarantiebetrag a Kinderzusatzbetrag.
Kindergrundsicherung se skládá z Kindergarantiebetrag a Kinderzusatzbetrag.

Podle v současné době dostupných údajů se Kindergeldsicherung bude řídit podle následujících odstupňovaných předepsaných věkových úrovní dětí s následujícími příspěvky, které se mají vyplácet od 1. ledna 2025:

- dítě 0 - 5 let: 530 euro

- dítě 6 - 13 let: 557 euro

- dítě 15 - 17 let: 636 euro

Tabulka výše Kindergrundsicherung v roce 2025
Tabulka výše Kindergrundsicherung v roce 2025

Důležité: jedná se zde o předběžné údaje. Tabulka není úplná, jelikož přesné údaje ještě nejsou k dispozici.

Při výpočtu pro rok 2025 se postupovalo následovně:

Pravidelné potřeby dětí se – podle úrovně potřeb zvýšily o 28, 20 a 20 euro. Poté následovalo doplnění pro rok 2024 o 12,2 procent, následovně o očekávaný nárůst pravidelných potřeb v roce 2025 o 3% (odhadnuto konzervativně).

K tomu se připojují i paušály na náklady na bydlení. Také ty se do roku 2025 zvýší: pokud paušál vycházející z roku 2023 stoupne o 10 procent, budou v roce 2025 činit 132 euro.

Přijetí tohoto desetiprocentního zvýšení není nepravděpodobné, protože náklady na nájem a vytápění v současné době rostou rychleji než běžně, ale méně než pravidelné potřeby.

Suma ze zvýšených a aktualizovaných paušálů na bydlení udává jmenované částky 530 euro, 555 euro a 636 euro, podle věkových úrovní.

Jak vysoké přesně bude Kindergrundsicherung v roce 2025, se pevně stanoví teprve ve 3. kvartálu 2024.

Jak se skládá výše Kindergrundsicherung?

Sestavování výše Kindergrundsicherung je definováno v § 1 zákona o Kindergrundsicherung. Poté se Kindergrundsicherung skládá z následujících 5 složek:

1. z Kindergarantiebetrag/ garantovaného příspěvku,

2. z Kinderzusatzbetrag/ dodatečného příspěvku,

3. z paušální částky 15 euro pro účast na sociálním kulturním životě ve společnosti podle § 21 odstavec 1 věta 1 zákona o Kindergrundsicherung,

4. z paušální částky na vybavení školáků osobními školními potřebami podle § 21 odstavce 2 zákona o Kindergrundsicherung,

5. z dalších dávek pro vzdělání a účast na kulturním životě podle § 21 odstavce 1 věty 2 a odstavců 3 až 8 zákona o Kindergrundsicherung.

Jak vysoký je garantovaný příspěvek/ Kindergarantiebetrag při Kindergrundsicherung?

Částka garantovaného příspěvku / Kindergarantiebetrag je náhrada za Kindergeld. Na garantovaný příspěvek má proto nárok každé dítě – nezávisle na příjmu a majetku rodičů. Garantovaný příspěvek odpovídá maximální úlevě (tehdejších) nezdanitelných částek ohledně dětí (Kinderfreibetrag) v daňovém právu. Dohromady se skládá z:

- věcného existenčního minima

- z poloviny nezdanitelné částky (Freibetrag) na potřeby opatrování, výchovy a vzdělání.

Sociálně kulturní existenční minimum dítěte se skládá z věcného existenčního minima a z tohoto vycházejících nákladů na opatrování dítěte, výchovu popř. vzdělávání. Výše existenčního minima vychází ze zprávy o existenčnímu minimu spolkové vlády, která tuto vydává každé dva roky.

Jak vysoký je dodatečný příspěvek z Kindergrundsicherung?

Děti, které dostávají občanský příspěvek/ Bürgergeld, a část dětí, která má nárok na současný Kinderzuschlag, obdrží automaticky dodatečný příspěvek z Kindergrundsicherung.

Výše dodatečného příspěvku bazíruje nejprve na novém propočtu sociokulturního existenčního minima.

V blízké budoucnosti je zamýšleno, že komise expert za podílení se dětí a mladistvích vyvine nové stanovení požadavků.

Dodatečný příspěvek je závislý na příjmech rodičů a udává se v následujících maximálních výších:

- 0 až 5 let: 275 euro

- 8 až 13 let: 300 euro

- 14 až 17 let: 381 euro

Platí: ˇČím nižší je příjem rodičů, tím vyšší je částka pro děti z dodatečného příspěvku. Výše uvedené maximální částky se udávají, pokud rodiče nedisponují žádnými příjmy.

Jednorázové a opakované potřeby se mohou dodatečně uplatnit přes právo sociální pomoci. Tyto dávky se mohou tudíž žádat zvlášť. Náklady na bydlení jsou naopak paušálně obsažené v dodatečném příspěvku Kindergrundsicherung. Pro případ, že potřeba leží nad paušálem a rodiče pobírají občanský příspěvek/ Bürgergeld nebo Grundsicherung, může být tato více potřeba požádána přes rodiče.

Spočítejte si sami výši Kindergrundsicherung:

Tip: Využijte anonymní kalkulačku, která je v souladu s ochrannou osobních dat pro výpočet Kindergrundsicherung, abyste předem zjistili přesnou výši nároku na Kindergrundsicherung.

Link zde: 

https://www.kinder-grund-sicherung.de/kindergrundsicherung-rechner-anspruch-exakt-berechnen/

Shrnutí výše Kindergrundsicherung

Výše Kindergrundsicherung se skládá z garantovaného příspěvku a dodatečného příspěvku dohromady.

Které děti obdrží garantovanou částku Kindergrundsicherung?

Garantovanou částku Kindergrundsicherung obdrží každé dítě v Německu.

Které děti obdrží dodatečný příspěvek Kindergrundsicherung?

Dodatečný příspěvek Kindergrundsicherung obdrží v plné výši děti, jejíchž rodiče pobírají občanský příspěvek/ Bürgergeld nebo dávky Grundsicherung. To stejné platí pro děti, které doposud měli nárok na plnou výši Kinderzuschlag.

Zdroj: Höhe der Kindergrundsicherung. Online. 2023. Dostupné z: https://www.kinder-grund-sicherung.de/hoehe/. [cit. 2023-12-15].