Základní informace o Familienbeihilfe v Rakousku, pokud vaše dítě žije v ČR

29.11.2020

Kindergeld nebo také Familienbeihilfe funguje na obdobném základě jako Kindergeld v Německu, přesto se v leckterých bodech liší.

Familienbeihilfe - přídavky na děti v Rakousku
Familienbeihilfe - přídavky na děti v Rakousku

Prvním faktem je, že rakouský Kindergeld neboli také častěji užívaný termín Familienbeihilfe je v Rakousku nižší. Jeho výše se odvíjí podle věku dítěte a podle počtu sourozenců. Dále je důležité, kde dítě žije. Pokud by s vámi žilo dítě v Rakousku, je příspěvek poté vyšší, nicméně tento článek se zaměřuje na případ, kdy děti žijí dále v České Republice. Zároveň Rakousko vyplácí zvláštní příspěvky každý rok v září jako startovné do školy pro děti ve věku od 6 do 15 let, také přispívá zvláštní příplatek na postižené dítě.

Výše měsíčního příspěvku na 1 dítě žijící v České Republice, platné od 1/ 2019 

Kindergeld v Rakousku pro Čechy v roce 2020
Kindergeld v Rakousku pro Čechy v roce 2020

Takže pokud je vaše dítě ve věku od 0 do 2 let je výše každoměsíčního příspěvku 106,72€. Pro starší děti 3 až 9 let je to 111,61€. A tak dále, viz tabulka výše.

Výše měsíčního sourozeneckého příspěvku na 1 dítě, platné od 1/ 2019

Pokud máte více než jedno dítě, je základní příspěvek na každé z nich stejný jako v první tabulce. Nicméně ještě se k němu připočítává tzv. sourozenecký příspěvek.

Geschwisterstaffel pro Čechy v roce 2020
Geschwisterstaffel pro Čechy v roce 2020

Pro příklad:

Budete mít jedno dítě ve věku 7 let a druhé ve věku 17 let. Za první dítě dostanete 111,61€ a za druhé 123,74€. Jelikož máte děti celkem 2, dostáváte ještě sourozenecký příspěvek na každé z nich navíc ve výši 2x4,39€. Celkem tedy dostáváte: 111,61 + 123,74 + 4,39 + 4,39 = 244,13€ za obě děti dohromady.

Další příplatky, platné od 1/ 2019

Schulstartgeld v Rakousku v roce 2020
Schulstartgeld v Rakousku v roce 2020

Zdroje:

Familienbeihilfenbeträge für Kinder, die sich ständig im EU/EWR-Raum und der Schweiz aufhalten. Bundeskanzleramt [online]. Österreich, 2019 [cit. 2020-11-29]. Dostupné z:  https://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0/Familienbeihilfenbetr-ge-f-r-B-rger-aus-dem-EU-EWR-Raum-und-der-Schweiz.html

Familienbeihilfe 2020 - Allgemeine Informationen zur Kinderbeihilfe. Finanz.at - Steuern, Finanzen und Wirtschaft [online]. Österreich, 2019 [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: https://www.finanz.at/steuern/familienbeihilfe/#monatliche_h%C3%B6he