Život v Německu

Normálně se spojku ABER učíme velmi brzy. Této spojce brzy všichni rozumí. Pomocí ABER spojujeme dohromady hlavní věty.
Existuje také ale další spojka pro hlavní věty, která funguje podobně jako ABER, která ale působí jaksi "záhadně" pro většinu studentů němčiny, tou spojkou je SONDERN (česky nýbrž).
V tomto článku se dozvíte o rozdílu mezi...

Hodně studentů němčiny si stále zaměňuje a není jistá kdy správně používat předložky von a kdy naopak aus. Tento článek se pokusí přiblížit odpověď na tuto otázku.

Spousta začínajících, ale i pokročilejších studentů němčiny si není stále jistá, kdy používat zápor kein a kdy nicht. Tento článek vysvětlí, kdy se správně používá záporné zájmeno kein.

Kdy negujeme / záporně odpovídáme pomocí KEIN / KEINE?
Podstatná jména s neurčitým členem EIN / EINE nahradíme pomocí KEIN / KEINE:

Hodně studentů němčiny nezná rozdíl mezi JEDER, ALLE a ALLES nebo neví, v jakých situacích mají tato slova použít. Většině studentů je jasné, že tato slova vyjadřují něco, co je kompletní, ale víc jim jasné není.

Hodně z Vás jistě zná spojky "um ... zu" a "damit", ale ne vždy je jasné, kdy a jak se mají používat.
Tyto spojky mají stejný význam, ale ne ve všech situacích lze použít obě.
Především "um ... zu" není vždy možné použít a jsou situace, při kterých nemůžeme dokonce použít žádnou z těchto spojek.
Abychom zodpověděli tyto otázky, píšu tento článek ...

Konjunktiv II dělá hodně lidem, kteří se učí německy občas problémy. Některým dělá problém, kdy konjuktiv II správně použít, jiní ho neumí správně utvořit. Konjuktiv II navíc existuje jak pro přítomný tak i minulý čas.

Co je to konkuktiv?
Konjunktiv užíváme v němčině při situacích, které nejsou reálné, nýbrž jsou možné. Například: Pokud si něco představujeme nebo přejeme. Konjuktiv najdeme také v hlavní větě nereálných podmínkových vět, nebo pokud opakujeme vyjádření nepřímé řeči.

Spousta z vás jistě již někde viděla nebo slyšela zkratku "bzw." / "popř.". Tato zkratka je ze slova "beziehungsweise" / "popřípadě". Pro mnoho je problémem už jen samotná výslovnost tohoto slovíčka, ale také jeho význam není tak snadné definovat. Jiné velmi podobní slovíčko je "respektive".

Co je infinitiv?
Infinitiv je základní tvar nevyčasovaného slovesa. Základní tvar vždy v němčině končí na (e)n. Ve větě stojí infinitiv většinou společně s jiným slovesem, na kterém závisí, zda použijeme ve větě infinitiv s zu nebo infinitiv bez zu.

Slabé skloňování patří při studiu němčiny k častým opakovaným chybám. Některá podstatná jména mužského rodu patří v němčině do takzvaného slabého skloňování. Tyto podstatná jména mají ve všech pádech (kromě prvního) v jednotném čísle koncovku -(e)n.

V posledních letech se rozmohl trend poslechu podcastů při studiu cizích jazyků. Mezi jejich hlavní výhodu bezpochyby patří, že se můžete zároveň věnovat čemukoliv jinému a němčinu se učit i tímto pasivním způsobem. Jako další výhody nabízí poslech podcastů: porozumění, osvěžení nedávno naučených slovíček a učení se správné výslovnosti.

Plánujete si udělat jednodenní výlet do Německa a nechcete na tom zbytečně moc tratit? Cesta s německými Deutsche Bahn vychází podstatně levněji než od českých dopravců. V posledních letech se už poměrně rozšířilo povědomí o příhraničních jízdenkách, nicméně o nich stále mnoho lidí neví.

Rok 2021 přináší drobné změny ve vyplácení příspěvků na děti, zejména se jedná o jeho výši pro české a slovenské občany..

Poslech němčiny neboli také porozumění mluvenému slovu se dá s trochou píle natrénovat. Jak to ovšem provést, jak se co nejrychleji zdokonalit v porozumění? Prvním takovým pravidlem pro zlepšení by mohla být pravidelnost, tj. abych se co nejvíce zdokonalil v porozumění němčině, je třeba tuto dovednost zpočátku pravidelně trénovat, zpočátku ideálně...

Posloucháním se člověk leccos naučí. Pokud se již věnujete studiu němčiny, určitě při poslechu rádia zaznamenáte fráze, či slovíčka, s kterými jste se při studiu již setkali. Tímto si německá slovíčka lépe zapamatováváte a němčinu si tím opakujete.

Společenský evropský referenční rámec pro jazyky, zkráceně SERR (německy: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) je dokument vydaný Radou Evropské unie v roce 2001, který definuje celkem šest jazykových úrovní, rozdělený do tří částí: A (základní znalosti), B (samostatný) a C (kompetentní). Přičemž každá část má dva stupně. A1...

Příspěvek na studium od státu mohou v Německu získat i studenti z cizích zemí. Pro získání příspěvku je rozhodující dlouhotrvající pobyt v Německu. Pokud chce zahraniční student v Německu studovat a tudíž je zřejmé, že bude v zemi dlouhodobě pobývat, je to rozhodující ukazatel pro přidělení tohoto státního příspěvku.

Jazyková zkouška Test DaF - Test Deutsch als Fremdsprache, je v Německu neuznávanější jazykovou zkouškou. Tato zkouška je utvořena především pro zahraniční studenty, kteří potřebují prokázat své jazykové schopnosti.

Podání daňového přiznání pro zaměstnance není v Německu u pendlerů povinné jako v České republice. Daňové přiznání je možno podávat až 4 roky zpětně a je možné ho podávat kdykoliv během roku. Vše jde vyřídit online. Daňové přiznání se v Německu vyplatí podávat, průměrnému zaměstnanci se za jeden kalendářní rok vrátí na daních nejméně několik set...