Život v Německu

Co je infinitiv?
Infinitiv je základní tvar nevyčasovaného slovesa. Základní tvar vždy v němčině končí na (e)n. Ve větě stojí infinitiv většinou společně s jiným slovesem, na kterém závisí, zda použijeme ve větě infinitiv s zu nebo infinitiv bez zu.

Slabé skloňování patří při studiu němčiny k častým opakovaným chybám. Některá podstatná jména mužského rodu patří v němčině do takzvaného slabého skloňování. Tyto podstatná jména mají ve všech pádech (kromě prvního) v jednotném čísle koncovku -(e)n.

V posledních letech se rozmohl trend poslechu podcastů při studiu cizích jazyků. Mezi jejich hlavní výhodu bezpochyby patří, že se můžete zároveň věnovat čemukoliv jinému a němčinu se učit i tímto pasivním způsobem. Jako další výhody nabízí poslech podcastů: porozumění, osvěžení nedávno naučených slovíček a učení se správné výslovnosti.

Plánujete si udělat jednodenní výlet do Německa a nechcete na tom zbytečně moc tratit? Cesta s německými Deutsche Bahn vychází podstatně levněji než od českých dopravců. V posledních letech se už poměrně rozšířilo povědomí o příhraničních jízdenkách, nicméně o nich stále mnoho lidí neví.

Rok 2021 přináší drobné změny ve vyplácení příspěvků na děti, zejména se jedná o jeho výši pro české a slovenské občany..

Poslech němčiny neboli také porozumění mluvenému slovu se dá s trochou píle natrénovat. Jak to ovšem provést, jak se co nejrychleji zdokonalit v porozumění? Prvním takovým pravidlem pro zlepšení by mohla být pravidelnost, tj. abych se co nejvíce zdokonalil v porozumění němčině, je třeba tuto dovednost zpočátku pravidelně trénovat, zpočátku ideálně...

Posloucháním se člověk leccos naučí. Pokud se již věnujete studiu němčiny, určitě při poslechu rádia zaznamenáte fráze, či slovíčka, s kterými jste se při studiu již setkali. Tímto si německá slovíčka lépe zapamatováváte a němčinu si tím opakujete.

Společenský evropský referenční rámec pro jazyky, zkráceně SERR (německy: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) je dokument vydaný Radou Evropské unie v roce 2001, který definuje celkem šest jazykových úrovní, rozdělený do tří částí: A (základní znalosti), B (samostatný) a C (kompetentní). Přičemž každá část má dva stupně. A1...

Příspěvek na studium od státu mohou v Německu získat i studenti z cizích zemí. Pro získání příspěvku je rozhodující dlouhotrvající pobyt v Německu. Pokud chce zahraniční student v Německu studovat a tudíž je zřejmé, že bude v zemi dlouhodobě pobývat, je to rozhodující ukazatel pro přidělení tohoto státního příspěvku.

Jazyková zkouška Test DaF - Test Deutsch als Fremdsprache, je v Německu neuznávanější jazykovou zkouškou. Tato zkouška je utvořena především pro zahraniční studenty, kteří potřebují prokázat své jazykové schopnosti.

Jelikož jsme členy EU, podle tzv. "Territorialprinzip" platí pro nás v tomto ohledu stejná práva jako pro Němce a tudíž máme nárok na tzv. Kindergeld (přídavky na dítě). A to i bez německé státní příslušnosti. Musíte pouze pracovat v Německu a doložit několik dokumentů.

Podání daňového přiznání pro zaměstnance není v Německu povinné jako v České Republice. Daňové přiznání je možno podávat až 4 roky zpětně a je možné ho podávat kdykoliv během roku. Vše jde vyřídit online. Daňové přiznání se v Německu vyplatí podávat, průměrnému zaměstnanci se za jeden kalendářní rok vrátí na daních nejméně několik set euro.